4 stvari koje Bog ne može učiniti

„Bogu ništa nije nemoguće“ uobičajeni je izraz koji kršćani koriste za svaku moguću situaciju. Poanta je da je naš Bog toliko velik i moćan, prekrasan i divan, da mu ništa nije nemoguće. Ništa nije preveliko za njega. On može učiniti što god želi, kad god želi, koliko god želi. Uostalom, on je… Bog.

No, je li to istina?

Izraz „Bogu ništa nije nemoguće“ koristi se izravno ili neizravno najmanje dva puta u Bibliji. Anđeo tješi Mariju kad joj govori o Isusu u njezinoj utrobi podsjećajući je da Božjom moći može začeti dijete kao djevica (Luka 1,37). Kontekst je pouzdanje u Boga koji može učiniti da Marija, djevica, začne dijete.

Također se koristi u drugom kontekstu koji se bavi novcem i spasenjem. Kad su učenici upitali Isusa tko se može spasiti ako je bogatašu teško ući u Kraljevstvo, Isus odgovara: „Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće“ (Matej 19,26). Govori o nečijoj odanosti novcu i spasenju. Božjom silom vaša najveća odanost može se prebaciti sa novca na Boga, a nitko nije izvan opsega spasenja ako Bog nekoga odabere spasiti. Kontekst je novac i spasenje.

No, činjenica da ništa nije nemoguće za Boga ne znači da ne postoje stvari koje Bog ne može učiniti.

4 stvari koje Bog ne može učiniti

Ovog sam ljeta čitao knjigu od autora Wayne Grudem Biblijska doktrina: Osnovna učenja o kršćanskoj vjeri u pauzi biblijskog proučavanja poslanice Hebrejima. Jedan od posebnih navoda iz knjige potaknuo me na razmišljanje: „Bog ne može i ne želi činiti ništa što će zanijekati njegov karakter. To ne znači da Bog apsolutno sve može učiniti, nego sve što je u skladu s njegovim karakterom.“

Iako postoji više od samo četiri, ovo su barem četiri stvari koje Bog ne može učiniti kako Grudem smatra u svojoj knjizi:

1. Bog ne može lagati

Bog ne može lagati, što znači da je sve što kaže 100% istinito. Ne postoji laž u njegovom karakteru. Božja istinitost se pokazuje i ponavlja u cijelom Pismu. Kad bi mogao lagati, onda bi prestao biti dobar Bog, budući da laž nije dostojna odobravanja. Ali Bog ne može lagati (Titu 1,2; Hebrejima 6,18).

Budući da je Bog savršeno napisao svoju istinu preko ljudskih autora koji su zapisali riječi Biblije, to znači da možete vjerovati svim obećanjima, pismima i riječima sa 100% sigurnošću koje se nalazi u Svetom pismu.

2. Bog ne može uvećati ili umanjiti ​​znanje

Bogu je nemoguće naučiti nešto (razmišljati o tome) jer već sve zna prije nastanka svijeta (1. Ivanova 3,20).

Grudem definira Božje sveznanje na ovaj način: Bog u potpunosti poznaje sebe i sve stvarne i moguće događaje u jednom jednostavnom i vječnom činu.

Nastavlja:

„Bog je potpuno svjestan svega.“

„Zna sve odjednom.“

„Nikad ne saznaje niti zaboravlja nešto.“

Biti sveznajući znači biti Bog, a kad bi Bog morao nešto saznati, prestao bi biti Bog.

Razmislite o svojim najvećim strahovima, trenutnim borbama i budućim tjeskobama. Bog zna apsolutno sve što vas sada muči sa savršenom preciznošću. Za vjernika je doktrina Božjeg sveznanja ogromna utjeha. Možete prebaciti svoje tjeskobe na njega znajući da onaj koji već sve zna duboko brine o vama i zna što vam je potrebno prije nego što ga zatražite. Drugi vas mogu pogrešno razumjeti, ali Bog neće nikada.

3. Bog ne može biti kušan na zlo i ne može kušati druge

Jakov je jasan: „Neka nitko, kad je kušan, ne kaže: ‘Bog me iskušava.’ Jer Bog ne može biti iskušavan zlom niti pak sȃm ikoga iskušava“ (Jakovljeva 1,13).

Jedan biblijski komentar dobro kaže: „Bog testira svoj narod kako bi njihov karakter ojačao, ali nikada ne kuša. Budući da Bog ne može biti iskušavan zlom i bezrezervno je dobar, nikada neće poticati ljudska bića da sagriješe ili nastoje naštetiti svojoj vjeri.“

Bog ne može griješiti i ne želi da drugi griješe. Nikada ne možemo kriviti Boga za naš grijeh jer „svakoga iskušava njegova požuda koja ga privlači i mami“ (Jakovljeva 1,14).

4. Bog se ne može zanijekati

„…ako smo nevjerni, on vjeran ostaje — ne može sama sebe zanijekati“ (2. Timoteju 2,13).

Ovaj tekst podsjeća na Božju trajnu snagu i njegovu vječnu vjernost prema svom narodu. Ovaj tekst ima na umu strogo kršćane. Iako Bog pokazuje svima svoju zajedničku milost, njegova savezna vjernost samo je za vjernike. Bog ne započinje rad koji ne završava. On će uvijek biti vjerodostojan i vjeran svom narodu, budući da nevjerodostojan ili nevjeran znači da bi morao samog sebe zanijekati. A to je nemoguće za Boga.

John Piper komentira ovaj stih i kaže: „Poanta je da Bog spašava one koji vjeruju jer vjerovanje slavi njegovu vjerodostojnost i Bog ne može zanijekati da je vjerodostojan.“

Volim čuti kršćane koji kažu: „Bogu ništa nije nemoguće.“ Divim se vjeri da Bog može spasiti ili iscijeliti ili pružiti ili održati. Ova vrsta vjere je zarazna i potrebna nam je više u crkvi. Ipak, kad govorimo o Bogu, moramo priznati da jednostavno postoje neke stvari koje Bog ne može učiniti jer nisu u skladu s njegovim karakterom. Sve što Bog čini je namjerno i ništa nije u suprotnosti s njegovim savršenim bićem.

Autor: David Quaoud; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Gospelrelevance.com