Bog odgovara na očajničku molitvu

Bog sve svoje najbolje ljude stvara u samoći. Znate li što je tajna molitve? Molitva je tajna. “A ti kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata …” (Mt 6,6).

Kad su vrata zatvorena i nikoga nema u sobi, ne moraš se praviti važan. Ne moraš pokazivati svoje darove. Druge možeš impresionirati, ali ne i Boga.

1 Samuel 1,1-15 izvještava nas o godišnjem putu Elkane i njegove žene Ane do Šila da se poklone i prinesu Gospodinu žrtvu. U to vrijeme, Ana je bila potištena jer svome mužu nije mogla začeti sina.

Ovaj odlomak Pisma daje nam prilično jasno izvješće o vremenu koje je provela u molitvi u vezi sa svojom neplodnošću. Pismo govori da je Ana plakala. I više od toga, plakala je sve do boli. Izlijevala je svoju dušu pred Gospodinom. Srce joj je bilo žalosno, a duša ojađena te je gorko plakala.

Tu je popis njezinih muka: žalost, nevolja i sve ostalo što je došlo na nju. Ali bit cijele ove situacije jest to da je ona bila žena molitve. U 20. retku čitamo da je primila svoju nagradu: “Ana zatrudnje i, kad bi vrijeme, rodi sina, koga nazva imenom Samuel, ‘jer sam ga’, reče, ‘izmolila od Jahve’.”

Često kažem, a ljudima se to ne sviđa, da Bog ne odgovara na molitvu. Bog odgovara na očajničku molitvu! Vaš molitveni život govori koliko se oslanjate na vlastitu sposobnost i koliko stvarno vjerujete u svom srcu kad pjevate: “Ništa u svojim rukama nisam donio, samo sam se na tvoj križ oslonio …” Što više samopouzdanja imate, manje molite. Što manje samopouzdanja imate, više morate moliti.

Što kaže Pismo? Ono kaže da Bog uzima niske stvari, stvari kojih nema. Pavao u 1 Korinćanima 1,28 kaže da Bog uzima ono čega nema da bi uništio ono što jest, tako da se nitko ne može ponositi u njegovoj nazočnosti. Danas nam je potrebna gomila onoga “čega nema”!

Autor: Leonard Ravenhill

NAJNOVIJE!