Jona se vjerojatno pitao hoće li ga Bog ikada ponovno upotrijebiti. Naravno, Gospodin to nije morao učiniti. No, Bog je volio Jonu. I Bog mu je dao drugu priliku. 

U Joni 3 čitamo: „Riječ Jahvina dođe Joni drugi put: »Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, propovijedaj u njemu što ću ti reći.«““ (1-2). 

Bog je isto tako dao Adamu i Evi, našim prvim roditeljima, drugu priliku. Strogo ih je upozorio da ne jedu zabranjeno voće. No oni su to učinili. Kao rezultat toga u svijet je ušao grijeh. 

Bog je mogao reći: „To je to, počinjem ispočetka“. 

No što se nalazi u 3 poglavlju Postanka? Čitamo: „Uto čuju korak Jahve, Boga, koji je šetao vrtom za dnevnog povjetarca. I sakriju se – čovjek i njegova žena – pred Jahvom, Bogom, među stabla u vrtu. Jahve, Bog, zovne čovjeka: »Gdje si?« – reče mu“ (8-9). 

Bog je još uvijek htio imati odnos sa Svojim zalutalim sinom. 

VIDI OVO: 4 znaka da Bog nije odustao od vas

Ujedno, Bog je dao kralju Davidu drugu priliku nakon što je David počinio preljub i ubojstvo (kako bi prekrio preljub). Kada se prorok Nataniel s njime suočio on se pokajao. I Bog mu je dao drugu priliku. 

Samson je imao tako mnogo pozitivnih stvari oko sebe. On je činio velika djela snage kao pravi superheroj. No pao je u grijeh i dao se uplesti u veliku amoralnost. U konačnici su ga neprijatelji zarobili i iskopali mu oči. No tada nam Biblija daje ovaj detalj o Samsonu u Sucima 16,22: „Ali kosa gdje mu je obrijaše počne opet rasti“. Bog mu je dao drugu priliku. 

Ovo treba dati nadu svima koji osjećaju kao da trebaju drugu priliku u životu. Bog daje druge prilike. 

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org