Bog vam je bio vjeran i uvijek će vam biti!

Radujte se u Njemu, znajući da će pouzdano ispuniti svako obećanje koje vam je ikada dao. Bog vam je bio vjeran i uvijek će vam biti!

Ostanite jaki kad se čini da Bog šuti, jer pobjeda je ipak vaša. Ona vam nije oduzeta; niste odrezani od Božjega života zbog nekoliko pogrešaka duž puta, jer Bog tako ne radi. Jednostavno se okrenite k njemu kao kralj David – svim svojim srcem.

Nakon što je prolazio kroz razdoblje tišine – s poteškoćama, tamom i zbunjenošću – David je napisao ove riječi kao dio posvećenja hrama: “Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali čim lice sakriješ, sav se uplašim. Tada, Jahve, zavapih k tebi, i zazvah milosrđe Boga svojega” (Ps 30,8-9).

Rekao je: “U mom je životu bilo razdoblje kad si sakrio svoje lice od mene. Činilo se kao da više nisi nazočan. U fizičkom svijetu, sve što sam vidio oko sebe bilo je uništenje, ludost mojih vlastitih pogrešaka. To me uznemirivalo, ali vapio sam k tebi.”

VIDI OVO: 6 ubojica istinske radosti u čovjeku: Što je uzrok vašem gubitku životne radosti?

“Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošću. Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti” (Ps 30,12-13).

Drugim riječima: “Čak i kad sam bio glup, ti si ostao vjeran. Stavio si pjesmu hvale u mene koja je neovisna o mojim prilikama. Stavio si vjeru u moje srce da će stvari biti točno kao što si rekao da će biti, dakle, pjevat ću ti pjesmu hvale i zahvaljivati ti.”

Na isti način Bog je već stavio pjesmu u vaše srce. Iako se čini da je on tih prema vama, vi odbijte biti tihi prema njemu. Radujte se u njemu, znajući da će pouzdano ispuniti svako obećanje koje vam je ikada dao. Bog vam je bio vjeran i uvijek će vam biti!

Autor: Carter Conlon; Izvor: Worldchallenge.org