Bog voli nesavršene ljude

Iako smo Božja djeca i Njegov Duh živi u nama, dogodit će se da ćemo razočarati Boga. Ali moramo Mu nastaviti služiti, jer Bog voli nesavršene ljude.

Mnogi misle da ih Bog voli sve dok donose dobre odluke, odupiru se iskušenjima i pravilno se odnose prema drugima. Bez obzira na to, bit će trenutaka kada se nećete ponašati savršeno. Tada je lako pomisliti da je Bog daleko od nas. Kada ga razočaramo, mislimo: “Bog više neće slušati moje molitve zbog pogrešaka koje sam počinio.”

Istina je da kada padnete, Bog se ne okreće od vas. I dalje vam je blizu. Neće reći: “Šteta, imao si svoju priliku.” Ne, On ne odustaje od nas.

Iako ste razočarali Boga, još uvijek ste Božje dijete

Možda ste iznevjerili Boga, ali On neće iznevjeriti vas. Bog me često podsjeti na svog učenika Petra kada padnem i iznevjerim ga zbog svojih pogrešaka.

Petar je bio jedan od najbližih Isusovih prijatelja. Bilo je mnoštvo ljudi koji su slijedili Isusa gdje god je išao. Ali Biblija spominje sedamdeset i dvije osobe koje su bile malo bliže Isusu. Unutar sedamdeset i dvije bilo ih je dvanaest koji su imali poseban odnos s Isusom. A unutar dvanaest, bilo je troje koji su bili vrlo bliski Isusu, vjerojatno ono što bismo danas nazvali njegovim najboljim prijateljima. Među tom trojicom bio je Petar.

Jednom kada je Isus govorio o načinu na koji će biti ubijen za dobrobit čovječanstva, a Njegovi će se učenici tada razići, Petar je progovorio i rekao Isusu da, čak i ako ga svi napuste, on neće. Isus je odgovorio Petru da će ga, prije nego što se pijetao oglasi, tri puta zatajiti.

Baš kao što je Isus predvidio, bio je uhićen i izveden na lažno suđenje, prije nego što je na kraju ubijen raspećem. Dok je bio na tom suđenju, Petar je bio udaljen. Dok su gledali suđenje, tri su puta ljudi dolazili k Petru prepoznajući ga kao Isusova učenika i pitali ga je li bio s Isusom. I tri puta je Petar zanijekao da zna Isusa. Odmah je pijetao zapjevao, Isus je pogledao Petra, a Petar je izašao gorko plačući, znajući što je učinio.

Siguran sam da se Petar osjećao kao da ga Bog ne voli nakon izdaje, da ga više ne treba i ne može koristiti ni za što. Ali to je bilo daleko od istine. Samo tri dana kasnije, kada je nekoliko žena otišlo do Isusova groba kako bi ga pomazale, kao što je to bio običaj o pokopu, dočekao ih je anđeo i prazna grobnica. Primijetite što je anđeo rekao ženama:

“Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesta kamo ga položiše. Nego idite, recite njegovim učenicima i Petru: Ide pred vama u Galileju! Ondje ćete ga vidjeti, kamo vam reče!” (Marko 16, 6-7)

Jeste li primijetili da je Petar jedini učenik kojeg je anđeo poimence spomenuo? Ovo nije bilo slučajno. Bog je znao kako se Petar osjeća, i premda je Bog Petru već oprostio, Petar je morao znati da Bog nije ljut na njega, da ga voli i da ga još uvijek treba.

Bog voli nesavršene ljude

Nedugo nakon toga, Petar i ostali učenici lovili su ribu. Isus je stajao na obali, pozvao učenike i pitao ih jesu li ulovili ribu. Učenici su odgovorili da nisu. Isus im je rekao da bace mrežu u vodu s druge strane čamca, što su i učinili. Ulov je bio bogat. Učenici su odmah znali da je to Isus. Pojurili su na obalu. Nakon što su završili s jelom, Isus se okrenuo Petru i rekao:

“Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim. Kaže mu: “Pasi jaganjce moje!” Upita ga po drugi put: “Šimune Ivanov, ljubiš li me?” Odgovori mu: “Da, Gospodine, ti znaš da te volim!” Kaže mu: “Pasi ovce moje! Upita ga treći put: “Šimune Ivanov, voliš li me?” Ražalosti se Petar što ga upita treći put: “Voliš li me?” pa mu odgovori: “Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.” Kaže mu Isus: “Pasi ovce moje!” (Ivan 21, 15-17)

Primijetite, Isus je Petra tri puta pitao voli li ga. Zašto je tri puta postavio isto pitanje Petru? Jer je tri puta zanijekao Isusa. Isus to nije učinio jer nije znao odgovor na pitanje. Isus je to učinio za Petra. Dao mu je priliku da mu tri puta izjavi ljubav kako bi umanjio krivnju u vlastitom umu zbog izdaje. Istodobno je Isus tri puta javno potvrdio da još uvijek voli i treba Petra.

Vidite, Bog ne traži savršene ljude. Zna da svi griješimo. Umjesto toga, Bog traži ljude koji imaju srca koja ga vole i koja su mu predana, unatoč pogreškama. 2. Ljetopisa 16, 9 kaže: “Jer Jahve svojim očima gleda po svoj zemlji da bi se ohrabrili oni kojima je srce iskreno prema njemu.”

Bog ne računa na naše savršenstvo. Važna mu je naša iskrena vjera. To znači da čak i kad pogriješite, vaše će se srce uvijek okretati Njemu za oprost i milost.

Ništa što ste učinili nije iznenađenje za Boga. Morate iz dana u dana nastaviti hodati s Njim, jer On vas voli bez obzira na sve. Njegova ljubav veća je od bilo kakve pogreške koju ste počinili. Ne odustajte od Boga kao što ni On nije odustao od vas.

PROČITAJTE JOŠ: