NaslovnicaDuhovnostJe li Bog završio s Izraelom?

Je li Bog završio s Izraelom?

Postoje mnogi kršćani koji misle da Bog više nije vezan savezom za Izrael i da su kršćani zamijenili Izrael kao Božji narod saveza. Ovo je poznato kao teologija zamjene. No, je li to uistinu tako?

“Jer ne bih htio, braćo, da budete sami po sebi pametni, a da ne znate ovo otajstvo: djelomično je otvrdnuće zadesilo Izraela dok punina pogana ne uđe. I tako će se cio Izrael spasiti, kako je pisano: Doći će sa Siona Otkupitelj, odvratit će bezbožnost od Jakova. I to će biti moj Savez s njima, kad uklonim grijehe njihove. U pogledu evanđelja oni su, istina, protivnici poradi vas, ali u pogledu izabranja oni su ljubimci poradi otaca. Ta neopozivi su dari i poziv Božji!” (Rimljanima 11,25-29).

Očito iz stihova iznad da Bog nije završio s Izraelom. Pavao nam govori da se djelomično otvrdnuće dogodilo Izraelcima. Ovo je da bi i oni bili uključeni u saveznu Božju vjernost u Njegovom otkupljujućem radu. Ovo je prorokovano u Postanku 12,3 i ponovljeno u Galaćanima 3,8. U ova dva stiha, Bog govori da će u Abrahamu sve nacije biti blagoslovljene. Pavao citira Postanak 12,3 i naziva ga Evanđeljem.

Očito, Bog je u svom velikom i suverenom planu učinio sve stvari shodno svojoj volji (Efežanima 1,11) tako da bi pogani bili spašeni. Kada se završi vrijeme pogana, Bog će raditi na Izraelu. Prihvatit će Isusa kao Mesiju, te će postati velika i moćna nacija koju Bog koristi.

Izvor: Carm.org; Prijevod: Ivana R.