Je li brak i dalje svet kada supružnici nisu djevci?

Je li brak svejedno svet kada supružnici nisu nevini?

Ako par koji se ženi uistinu žali (kaje se) zbog svojih prošlih grijeha, onda je brak jednako svet kao i da su oboje nevini. Ovdje su korisne Pavlove riječi u 1. Korinćanima 6,9-11:

„Ili ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni mužoljubi, ni tati, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. To bijahu i neki od vas; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina Isusa i u Duhu Boga našega.“

Tu je očišćenje i oprost

U stihu 11, Pavao kaže da su neki od Korinćana bili seksualno nemoralni. Ali da su se u Kristu oprali, posvetili (postali sveti) i opravdali (pomirili se s Bogom). Stoga, bez obzira koje smo seksualne grijehe počinili u prošlosti, u Kristu imamo očišćenje i oproštenje. No, isto tako se činjenica da Bog oprašta (i hoće oprostiti) grijeh, ne smije koristiti za opravdavanje daljnjih grijeha. Sjetite se Pavlovih riječi u 1. Korinćanima 6,18: „Bježite od bludništva! Svaki grijeh koji učini čovjek izvan tijela je; a tko bludniči, protiv svojega tijela griješi.“

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.