Četiri jahača apokalipse

Tko su četiri jahača apokalipse koja se spominju u Bibliji? U ovom članku donosimo neke važne činjenice o njima.

Bijeli konj

Izgleda da postoji veza između Isusovog proroštva na Maslinskoj gori u Matejevom 24. poglavlju i Otkrivenju 6. poglavlju. Prvo, primjećujemo da su učenici pitali Isusa dva pitanja: “Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći: “Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?”. Tako da Isus odgovara na dva pitanja u Matejevom 24. poglavlju.

Primijetite Matej 24,4-6 gdje piše: “Isus im odgovori: ”Pazite da vas tko ne zavede! Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: ‘Ja sam Krist!’ I mnoge će zavesti”, zato Isus nije želio da učenici budu zavedeni lažnim učiteljima, a sada u Otkrivenju 6,2 piše: “Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika luk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik pođe da pobijedi.” Je li moguće da su ovo lažni učitelji koji su zaveli mnoge lažnim evanđeljem?

Riđi konj

Još jednom ćemo pročitati ono što se čini da je paralelno proročanstvo između Mateja 24 i Otkrivenje 6, počinjući sa Matej 24,6-7a gdje Isus kaže: “A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite, ne uznemirujte se. Doista treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak. Narod će ustati protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva … ” i Otkrivenje 6,3-4 gdje stoji: “Kad Jaganjac otvori drugi pečat, začujem drugo biće gdje govori: “Dođi!” I iziđe drugi konj, riđan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik.” Ratovi i glasine o ratovima i jahač riđeg konja koji uzima mir sa zemlje se odnose na vrijeme ratova.

Jahači apokalipse
Foto: Wikipedia

Crni konj – vranac

Dalje Isus govori u Mateju 24,7b-8: “bit će gladi i potresa po raznim mjestima. Ali sve je to samo početak trudova.” A u Otkrivenju 6,5-6 kaže: “Kad Jaganjac otvori treći pečat, začujem treće biće gdje govori: “Dođi!” Pogledam, a ono konj vranac i njegovu konjaniku u ruci tezulja. Tada začujem kao neki glas usred četiriju bića gdje govori: “Mjera pšenice za denar! Tri mjere ječma za denar! A ulju i vinu ne udi!” Nalazimo izvješće o gladi u Mateju 24,7b-8 i ogromnim cijenama hrane ubog nestašice u Otkrivenju 6,5-6. Vrlo zanimljiva paralela.

Sivi konj

Ako ste ikada gledali serije kao što su “Istražitelji” ili nešto slično njima, vjerojatno ste vidjeli leš. Leš je vrlo blijed, zato što krv ne protječe kroz tijelo. Mrtav čovjek ne krvari … on poblijedi, i s tim na umu, Isus je rekao u Mateju 24,8-10 da “Ali sve je to samo početak trudova.” Tada će vas predavati na muke i ubijati vas. I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga. Mnogi će se tada sablazniti, izdavat će jedni druge i mrziti se među sobom.”

A u Otkrivenju 6,7-8 piše: “Kad Jaganjac otvori četvrti pečat, začujem glas četvrtoga bića gdje govori: “Dođi! “Pogledam, a ono konj sivac; konjaniku njegovu ime je” Smrt “i prati ga Podzemlje. Dana im je vlast nad četvrtinom zemlje: ubijati mačem i glađu i smrću i zvijerima zemaljskim.”

Sivi konj predstavlja boju mrtvog čovjeka; blijedu. Isus je upozorio na vremena mučeništva. Usput, smrt obično prati glad (Matej 24,7b-8; Otkrivenje 6,5-6).

Prioritet

Knjiga Otkrivenja 6. poglavlje, i Matej 24 izgleda da idu jedno uz drugo, ali Isus završava ovo proročanstvo: “Zato i vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.” (Matej 24,44), tako da Isus govori da trebamo biti spremni u svako vrijeme.

Nije rekao kako moramo razumjeti sva proročanstva. Možemo se toliko zaplesti u pokušaju da uklopimo svjetske događaje da možemo biti odvučeni od činjenja ono što Isus želi da Crkva čini (Matej 25,34-40). Isus je glava Crkve. On očekuje da Njegovo tijelo radi zajedno.

Zaključak

Nadam se da je ovo imalo smisla za četiri jahača Apokalipse. To je vrlo duboka tema, a knjiga Otkrivenja ponekad može biti teška za razumijevanje. Na sreću, glavne stvari su jednostavne i evanđelje je dovoljno jednostavno da se dijete spasi, ali i dovoljno duboko da oznoji teologa.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Faithinthenews.com