Cijeli pakao dršće na samu spomen ovoga: Koliku moć ima Isusova krv?

Od samog početka kroz Božju riječ krv ima duboko značenje.

U poslanici Hebrejima 9,22 piše “I po Zakonu se – gotovo bih rekao – sve čisti krvlju, i bez prolijevanja krvi nema oproštenja.” Sasvim je jasno da, bez obzira koliko čovjek radio i trudio se za svoje spasenje, bez prolijevanja krvi nema oproštenja. Na temu krvi Isusove mogli bi smo napisati mnogo knjiga, međutim, ovim tekstom želim navesti osnovne principe iz Božje riječi o tome što Isusova krv čini u našim životima, a što sam i ja osobno iskusio u životu.

Prva i najvažnija stvar je problem grijeha koji je u nama. Bez obzira na to što radio, čovjek se ne može osloboditi grijeha jer se u grijehu rađa. Međutim, Bog Otac se iz ljubavi prema nama unaprijed pobrinuo da nam posredstvom svog ljubljenog Sina Isusa Krista, njegovom krvi na križu, osigura oslobođenje od svakog grijeha kroz iskreno pokajanje.

  1. Dakle, Isusova krv nas oslobađa od grijeha:

Poslanica Efežanima 1,7 „u kome imamo otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje grijeha, prema bogatstvu njegove milosti.“

Prva Petrova poslanica 1,18-19 „Znajte da niste otkupljeni nečim raspadljivim – srebrom ili zlatom – od svega bezvrijednog, od otaca baštinjenog načina života, nego skupocjenom krvi Krista kao nevina i bez mane Janjeta.“

Kao što vidimo, kroz krv Kristovu imamo otkup i oproštenje grijeha, što znači da Bog sada briše i zaboravlja sve što smo radili u prošlosti.

  1. Sljedeće što je krv Isusa učinila jest potpuno pomirenje svega, bilo na zemlji ili na nebesima:

Poslanica Kološanima 1,19-21 „jer Bog odluči u njemu nastaniti svu Puninu, i po njemu pomiriti za nj sve što je na zemlji ili na nebu, uspostavljajući mir krvlju njegova križa. I vas, koji ste nekad bili otuđeni i koji ste postali neprijatelji svojim mišljenjem i zlim djelima“

Poslanica Efežanima 2,11-13 „Zato se sjećajte da ste vi nekoć bili pogani po tijelu. Nazivali su vas neobrezanima takozvani obrezani – obrezani rukom na tijelu! Sjećajte se da ste u ono vrijeme bez Krista bili otuđeni od izraelskog građanstva, bez dijela u Savezima obećanja, bez nade i bez Boga u ovomu svijetu! Ali sada, u Kristu Isusu, vi koji ste nekoć bili „daleko“ postadoste „blizu“ krvlju Kristovom.“

Poslanica Rimljanima 3,25 „Njega je Bog izložio da svojom krvi bude Pomirilište po vjeri“

  1. Vjernici u Starom zavjetu nisu mogli ući u Božju prisutnost; znamo da je veliki svećenik samo jednom godišnje ulazio u Svetinju na svetinjama sa životinjskom krvi, dok mi sada posredstvom krvi Isusove možemo učiniti slobodno i bilo kada:

Poslanica Hebrejima 10,19-22 “Prema tome, braćo, budući da mi snagom krvi Isusove otvoreno možemo ući u Svetinju nad svetinjama – taj novi i životonosni put on nam je otvorio kroz zastor, to jest kroz svoje tijelo – i budući da imamo velikog svećenika koji je postavljen nad kućom Božjom, pristupajmo k njemu iskrena srca i sa sigurnim uvjerenjem pošto smo očistili srca od zle savjesti i opravi tijelo čistom vodom.”

  1. Imamo pobjedu nad neprijateljem:

Otkrivenje 12,11 „Oni su pobijedili Janjetovom krvi i riječju svoga svjedočanstva, jer su prezreli svoj život sve do smrti.“

Isus je svojom krvlju potpuno porazio Sotonu i anđele koji su se pobunili protiv BOGA.

Poslanica Kološanima 2,15 „Razoruža Poglavarstva i Vlasti i javno ih izloži ruglu vodeći ih u pobjedonosnoj povorci pobijeđene njime.“

  1. Isusova krv nas izbavlja od Božje srdžbe:

Poslanica Rimljanima 5,9 „Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada kad smo već opravdani njegovom krvi.“

  1. Isus je stekao svoju Crkvu krvlju:

Djela apostolska 20,28 „Pazite na se i na cijelo stado u kojem vas Duh Sveti postavi naglednicima a pasete Crkvu Božju koju sebi steče krvlju svojom.“

Uistinu, bez Kristove krvi prolivene za nas bili bismo poraženi, ali zahvaljujući krvi sada imamo potpunu pobjedu, tako što smo izašli iz tame i hodamo u svjetlosti. Kroz Adama je na nas došao grijeh, osuda i prokletstvo, a po Kristovoj krvi dolazi život, oproštenje, blagoslov i, ono najvažnije, zajedništvo sa svetim Bogom koji nas uči da se odreknemo bezbožnosti i pokvarenosti svijeta.

Evanđelje po Ivanu 19,33-37 „Kada dođoše k Isusu i vidješe da je već mrtav, njemu ne prebiše golijeni, nego jedan od vojnika kopljem probode bok pa odmah poteče krv i voda. Onaj koji ovo vidje svjedoči – njegovo je svjedočanstvo istinito, i on zna da govori pravo – da i vi trajno vjerujete. To se dogodi da se ispuni Pismo: ’Ni jedna mu se kost neće prelomiti.’ A na drugome mjestu Pismo veli: ’Gledat će na onoga koga su proboli.’ “

A što je s tobom, jesi li prizvao Isusovu krv da te opere? Ohrabrujem te da to učiniš sada te da skineš sa sebe okove grijeha. Osobno sam se uvjerio da Kristova krv ima silnu moć.

Jedna predivna pjesma glasi ovako:

“Krv Isusa Krista ima silnu moć da iz srca naših ukloni svako zlo.

Krv Isusa Krista ima silnu moć da u bijele haljine Janjetove odjene.

Pjevajmo, radujmo se jer zastor razdvoji se,

put u Svetinju nad svetinjom kroz Krista slobodan je…”

Autor: Dragomir Rodić

NAJNOVIJE!