Što je dar razlikovanja ili prosuđivanja duhova?

Većina od nas nije svjesna velike aktivnosti koja postoji u duhovnom području svuda oko nas i to neprestano. Dar razlikovanja ili prosuđivanja duhova omogućuje nam brz pogled u ovo nevidljivo područje te daje Duhom ispunjenom vjerniku moć prosuđivanja o kakvom se duhu radi.

Postoje tri područja duhovne aktivnosti koje moramo uočiti:

Božji Duh. Bog je Duh i moramo uočavati kada djeluje da bismo mogli surađivati s Njim. On djeluje kroz Duhom ispunjene vjernike koji su mu odani, a ponekad upotrebljava i svoje anđele, koji su dobri duhovi, koji onda izvršavaju Njegove naloge.

Zli duhovi. Knjiga Otkrivenja govori da će zli duhovi u posljednje vrijeme činiti čuda (Otkrivenje 16,14). Danas se vrlo pojačala sotonska aktivnost, osobito u području okultizma i štovanja zlih duhova. Duhom ispunjen kršćanin mora biti u mogućnosti prepoznati djelovanje zlih duhova ili će ga oni prevariti i zavesti.

Čovjekov duh. Također je moguće da se vjernici povremeno daju voditi svom duhu, a ne Božjem Duhu. Duh Sveti daje sposobnost razlikovanja duhova da bismo mogli prepoznati dolazi li neka pojava od Njega ili je izvor u tjelesnom.

VIDI OVO: Darovi Duha Svetoga: Popis svih duhovnih darova na jednom mjestu

U Novom zavjetu postoji nekoliko primjera razlikovanja duhova. Isus je unaprijed znao da će ga Juda izdati (Ivan 13,21; 26). Raspoznao je Sotonina lukavstva dok ga je iskušavao u pustinji (Luka 4,1-2) i znao je kad je Sotona bio uzrok bolesti (Luka 4,33-35; Ivan 5,14). Petar je prepoznao da je Šimunom ovladao zli duh (Djela 8,18-23).

Dar raspoznavanja duhova će nas spriječiti da postanemo bespomoćne žrtve duhovne prijevare. Dar može biti djelotvoran jedino u i kroz Duhom ispunjenog vjernika (1. Korinćanima 2,12-15). Ne smije ga se poistovjetiti s prirodnim kritičkim darom koji je od tijela, a ne od Duha.

Prva Ivanova poslanica nam pruža vrlo korisne podatke o uvlačenju zabluda u prvu Crkvu. Ivan kaže da su mnogi antikristi izišli od nas (2,18). Oni su poricali i Boga i Njegovog Sina (22). Pristupajući različitim skupinama vjernika, ovi bezbožni podrivači su pokušali zavesti vjernike nesumnjivo time što su se pretvarali da vjernicima iznose Božje proročke poruke (26. stih, usporedi Otkrivenje 2,14-16; 20-23; 3,9).

Ivan nalaže vjernicima da ispitaju duhove (4,1) da bi razlikovali Duha istine od duha zablude (4,6). Navodi neka mjerila za prosuđivanje:

  1. Žive li ti ljudi ispravno, drže li zakon te nastoje li svjesno izbjeći pad u grijeh? (3,4-10);
  2. Ljube li braću? (3,10);
  3. Poriču li Kristovo utjelovljenje? (2,22; 4,2);
  4. Drže li se zdrave nauke koju su naviještali apostoli? (2,18-19);
  5. Pomažu li braći kojima je potrebna pomoć? (3,16-20);
  6. Slušaju li apostolsku poruku? (4,6)
  7. Izvršavaju li poslušno Gospodnje naredbe? (5,1-3).

Gospodar Crkve nam je dao mjerila kojima možemo suditi duhovne govore i učenje. Na nama je da budemo osjetljivi prema glasu Svetog Duha koji je u nama dok budemo pokušavali razlikovati ono što je dobro i korisno od onog što je lažno.

Autor: William Farrand; iz knjige ”Savjetnik, Učitelj i Vodič