Kako nas demoni mogu kontrolirati

Demonsko ugnjetavanje je stvarnost koju je iskusio velik broj ljudi diljem svijeta, vjernici i nevjernici.

To je stresno, često zastrašujuće i može rezultirati depresijom, bolešću i emocionalnim problemima. No što demonsko ugnjetavanje jest?

„Demonsko ugnjetavanje je djelo zlih duhovnih sila koje nas potiču na grijeh, na poricanje Božje Riječi, na to da se osjećamo duhovno mrtvi i na to da budemo u ropstvu grešnim stvarima.

Ovo ugnjetavajuće djelo obavljaju zle sile koje se opiru Bogu i u koje su u svojoj prirodi grešne (Juda 6). One ratuju protiv Boga, protiv Božjeg naroda, ali i protiv nevjernika. Njihov zadatak je dovesti što je moguće veći broj u buntovništvo protiv Boga i osudu na pakao“.

Stvari koje vas mogu otvoriti za demonsko ugnjetavanje

Postoji puno stvari koje osobu mogu otvoriti za demonsko ugnjetavanje, kao što su droge, grijeh, okultno, itd. Napisat ću popis nekih od njih i stavit ću ih u dvije glavne kategorije.

1. Prakse djelovanja na um (zlouporaba droga, vizualizacija, kontemplativne molitve, usmjeravajuće molitve, ravnoteža energije, vođena meditacija).

2. Okultne prakse (astrologija, vračarstvo, molitve mrtvima, tarot karte, Ouija ploče, seanse, nekromansija (kontantiranje mrtvih), ležanje na grobu mrtvog, astralne projekcije, objekti koji se koriste u okultnim ceremonijama, kanaliziranje, duhovno vodstvo, životinjsko vodstvo).

Dva područja za koja vidim da doprinose demonskom ugnjetavanju su ona koja utječu na um i okultne prakse. Obje ove kategorije su ono što mi nazivamo ”vratima”. Vrata su pristup kroz koji demonske sile mogu ostvariti utjecaj.

PROČITAJTE: Čime možete otvoriti vrata demonima da uđu u vaš život?

Općenito govoreći, svaki puta kada imam posla s ljudima koji sumnjaju da su demonski ugnjetavane pitam ih slijed pitanja pokušavajući otkriti jesu li bile uključene ili su još uvijek u bilo koju od praksi koje su spomenute iznad.

Ako su bili onda razgovaram s njima u vezi pokajanja za te grešne prakse. Isto tako ih potičem neka kontaktiraju starješine svojih crkava i neka ih pitaju da dođu u njihove domove i mole za njih.

Ovakve vrste stvari su u Pismu zabranjene.

Ponovljeni Zakon 18, 10-11: „Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer; tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom; nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike“.

Galaćanima 5, 19-20: „A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja“.

demonsko ugnjetavanje
Foto: Unsplash

Demonsko ugnjetavanje i zaposjedanje

Biblija govori o demonskom ugnjetavanju koje uključuje mogućnost zaposjedanja i ugnjetavanja. Razlika između ugnjetavanja i zaposjedanja jest da je ugnjetavanje vanjsko dok je zaposjedanje unutarnje.

Drugim riječima, ako je osoba ugnjetavana, to čini sila izvan osobe. No zaposjedanje se događa ako je nešto unutar osobe, to jest demonska prisutnost. Molim vas da uzmete u obzir iduće stihove.

Ugnjetavan od Zloga

Djela 10, 38: „kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao“.

Zaposjednuće

Matej 15, 22: „I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta“!

PROČITAJTE: Znakovi demonskog opsjednuća: Po kojim se simptomima prepoznaje demonsko opsjednuće?

Marko 1, 23-24: „A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom“.

Luka 8, 30: „Isus ga nato upita: »Kako ti je ime?« On reče: »Legija«, jer u nj uđoše mnogi zlodusi“.

Tjelesne bolesti

Biblija ne govori samo o demonskom ugnjetavanju i zaposjednuću već i o tjelesnim posljedicama demonskog utjecaja. U evanđeljima postoje situacije kada su ljudi pod utjecajem demonskih sila bili slijepi i nijemi.

Matej 9 32-33: „Tek što oni iziđoše, gle, doniješe mu njemaka opsjednuta. Pošto izagna đavla, progovori njemak. Mnoštvo se čudom čudilo i govorilo: »Nikada se takvo što ne vidje u Izraelu“!

Matej 12, 22: „Tada mu donesoše opsjednuta, slijepa i nijema. I ozdravi ga te njemak progovori i progleda“.

Luka 11, 14: „I istjerivaše đavla koji bijaše nijem. Kad iziđe đavao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo“.

Naravno to ne znači da sve bolesti potječu od demonskih sila. No biblijski zapisi zapisuju činjenice kako demonske sile imaju ugnjetavajući i oštećujući učinak na fizičko tijelo osobe.

Zaključak

Ako sumnjate da vi ili netko koga znate može biti pod demonskim utjecajem, pogledajte kategorije na početku ovog članka u kojima piše u vratima kojima se osoba otvara demonskim utjecajima.

Ako su postojale stvari u kojima ste sudjelovali u prošlosti ili sadašnjosti, onda se pokajte za njih. Priznajte ih pred Gospodinom kao grešna djela i odrecite ih se. Nadalje preporučujem da kontaktirate svoje starješine i da ih pitate da se mole za vas.

Ako ne osjetite olakšanje od ugnjetavanja za koje sumnjate ponovno kontaktirajte svoje starješine. Nadamo se da će oni biti voljni više se uključiti u vaš život i pozvati druge da se mole. To je duhovna borba stoga nam trebaju duhovna oružja.

Autor: Matt Slick; Prijevod: Ivan H.; Izvor: CARM.org