deset zapovijedi

Slijeđenje zapovijedi zapravo nas oslobađa od strašne posljedice grijeha, i čini naš život boljim.

1. Židovi i kršćani numeriraju zapovijedi drugačije. Razlog je u tome što “Deset zapovijedi” u izvornom hebrejskom doslovno glase “Deset izjava.” Dakle, Židovi računaju prvu izjavu, ‘Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva’ kao prvu zapovijed.

2. Bez Boga, Deset zapovijedi, a i moral općenito, predstavlja samo skup proizvoljnih pravila. Ako iza Deset zapovijedi ne stoji viši auteritet (Bog), onda su odgovori na pitanja što je u redu, a što ne samo osobna mišljenja i vjerovanja koja su podložna promjenama.

3. Druga zapovijed (prema židovskoj tradiciji) koja glasi “Nemoj imati drugih bogova uz mene” ne odnosi se jednostavno na kamene idole Mojsijevog vremena. “Drugi bogovi” su ono što ‘obožavamo’ više od Boga, primjerice novac, moć, ljubav, obrazovanje, naciju ili umjetnost.

4. Treća zapovijed: “Ne uzimaj imena GOSPODA, Boga svojega, uzalud…”, često se primjenjuje na izjave poput, “O, moj Bože!” Međutim, hebrejski preveden doslovno glasi: “Nemoj nositi Gospodnje ime uzalud”, što znači ne čini zlo u Božje ime.

5. Zapadna civilizacija koja je razvila univerzalna ljudska prava, stvorila žensku ravnopravnost, ukinula ropstvo i stvorila demokraciju, ne bi se mogla razviti bez Deset zapovijedi.

6. Četvrta zapovijed “Spomeni se dana subotnjega” uzdiže čovječanstvo više od bilo koje druge zapovijedi. Tijekom većine povijesti život se većinom sastojao od rada, a ljudi su praktički bili tegleće životinje. Ova zapovijed je to promijenila, naglašavajući da ljudi prestanu raditi za jedan dan u tjednu zarad odmora, jačanja odnosa,i uživanja u životu.

7. U našoj kulturi, peta zapovijed, “Poštuj oca svojega i majku svoju,” se obično ne naglašava. Mnogi roditelji se protive “poštovanju”, jer to podrazumijeva da su oni osobe od autoriteta, a takav je koncept danas nepopularan. Umjesto toga, oni žele biti voljeni, a ne poštovani od svoje djece. To ugrožava obiteljsku strukturu i čini da dijete vjeruje kako je ono ‘sam svoj gazda’, što je opasna zabluda koja će im nauditi na njihovom radnom mjestu, u braku i njihovom svjetonazoru uopće.

8. Govoriti istinu i slijediti devetu zapovijed, “Ne iznosi lažno svjedočanstvo” je najvažnija vrijednost u društvu. Dobrota i suosjećanje mogu biti najvažnije vrijednosti u osobnoj sferi relacija, ali u društvu kao cjelini istina je važnija. Gotovo sva velika društveni zla, kao što su afričko ropstvo, nacizam i komunizam su na utemeljeni na laži.

9. Deset zapovijedi nisu samo popis pravila. One su dokaz da Bog želi da čovječanstvo bude slobodno: “Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.” Slijeđenje zapovijedi zapravo nas oslobađa od strašne posljedice grijeha, i čini naš život boljim.

Autor: Dennis Prager; Preveo i prilagodio: Aleksandar J.