Kako dobiti mudrost od Boga?

Izreke 3,13-14 “Sretan je čovjek koji nalazi mudrost i čovjek koji je stekao razboritost. Jer trgovati njome bolje je negoli trgovati srebrom i dobit njezina vrijedi više negoli čisto zlato.”

U našem Gospodinu Isusu Kristu imamo ogromno bogatstvo, ali čak i naizgled najveći duhovni ljudi nisu iskusili sve ono što u Isusu imaju oni koji vjeruju i koji su nanovorođeni. Većina vjernika samo grebe po površini, i živi duhovno siromašnije od onoga kako bi trebali i kako bi Bog želio. U Isusu se nalazi sva punina moći, mudrosti, sile i znanja, i On želi da to iskusimo, ali da bismo to mogli, potrebno je mijenjati naše misli i suobličavati se Njemu. U knjizi proroka Izaije nailazimo na jedno proročanstvo o Isusu Kristu koje kaže sljedeće:

Izaija 11,2 “na njemu će duh Gospodinov počivati, duh mudrosti i razboritosti, duh savjeta i moći, duh znanja i straha Gospodinova.”

Sve ovo je na Isusu Kristu, i sve ovo i mi možemo iskusiti, jer je to Njegova volja za nas. Sve se ove stvari mogu posebno proučavati, ali zadržimo se na jednoj jako važnoj, a to je mudrost. Ova mudrost koja je počivala na Isusu, nije svjetovna mudrost. On nije bio mudar poput svjetskih mudraca, duhovnih vođa ili znanstvenika. Njegova mudrost je božanska. Bog kaže da je mudrost ovog svijeta ustvari ludost. Ova božanska mudrost je nešto što i mi možemo imati, ali trebamo za to se moliti. Doista, najvažnija stvar za koju bismo trebali moliti je upravo MUDROST. Bez mudrosti ništa nije važno. Mudrost je ono što je Salomon tražio, i zato je bio sposoban voditi cijelo kraljevstvo. Financije, međuljudski odnosi, i svi ostali aspekti života zavise od toga posjedujemo li Božji um. Moramo moliti i preklinjati za to kao za vodu! Kako ne bismo stekli pogrešan dojam o tome što je prava mudrost, pogledajmo neke stihove koji nam o tome govore:

Job 28,28 “Eto, strah Gospodnji, to je mudrost; a zla se kloniti jest razboritost.”

Izreke 9,10 “Strah Gospodnji početak je mudrosti, spoznaja svetih je razboritost.”

Božja riječ nam govori nešto što na nijednom drugom mjestu nećemo naći – da je mudrost strah Gospodnji, odnosno da je to sam početak mudrosti. Ako smo mudrost zamišljali ikako drugačije, onda smo bili u zabludi. U modernom kršćanstvu, skoro se uopće ne govori o strahu Gospodnjem. To se nekako izbacilo iz Božje riječi, dok je ostalo da je Bog samo ljubav, i da se nemamo razloga bojati. Ako ovaj strah Gospodnji, koji nam je potreban, ne postoji u nama, onda živimo kao nemudri. Sigurno se pitate kako nas strah Gospodnji može učiniti mudrima. Strah Gospodnji je temelj i početak svega, a još nam jedan stih u Izrekama kaže sljedeće:

Izreke 8,13 “Strah Gospodnji jest mrziti zlo.”

Dakle, strah Gospodnji proizvodi u nama mržnju prema zlu, a to dalje proizvodi da se klanjamo od zla, da ga odbacujemo iz naših života, te se približavamo Bogu, bolje ga upoznajemo, i tako spoznajemo Njegovu volju za naš život. Tako postajemo mudri. Kako ova mudrost izgleda, i kako je na nekom možemo prepoznati? U Jakovljevoj poslanici, daje nam se opis dviju vrsti mudrosti. Čitamo:

Jakovljeva 3,13-17 “Tko je među vama mudar i obdaren znanjem? Neka dobrim življenjem pokaže svoja djela u krotkosti mudrosti. Ako li pak imate gorku zavist i svadljivost u svojim srcima, nemojte se ponositi i nemojte lagati protiv istine. Nije to mudrost što silazi odozgor, nego zemaljska, tjelesna, đavolska. Jer gdje je zavist i svađa, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgor ponajprije je čista, potom mirotvorna, blaga i lako poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, nepristrana i nelicemjerna.”

Zapamtite ove riječi da ako netko u srcu ima gorku zavist i svađu, što za sobom vuče nered i svako zlo djelo, takav čovjek nema nebesku mudrost. On može biti mudar u očima ovog svijeta, ali to nije ona mudrost koja nama treba. S druge strane, mudrost koja dolazi s neba, koja je prouzrokovana strahom Gospodnjim, odlikuje se dobrim vladanjem, djelima učinjenim u krotkosti. Ta mudrost je čista, mirotvorna, blaga, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, nepristrana i nelicemjerna. Ovo su karakteristike prave mudrosti, i ako poznajete ovakvu osobu, ona je definitivno primjer prave mudrosti. Ako ovo karakterizira vas, slava Bogu, ali ako ne, onda trebate uložiti sve kako biste do ovoga došli, i da bi Bog to izgradio u vama.

Kako doći do ove mudrosti?

Izreke 2,1-6 “Sine moj, ako primiš moje riječi i kod sebe pohraniš moje zapovijedi, tako da prikloniš svoje uho mudrosti i upraviš svoje srce razboru; jest, ako zavapiš za spoznajom i digneš glas svoj za razborom; ako je potražiš kao srebro i tragaš za njom kao za skrivenim blagom, tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.”

Primimo Božju Riječ i Njegove zapovijedi, slušajmo je uhom i naše srce prignimo mudrosti, zavapimo za njom i tržimo je revno i uporno, i Bog će nam je sigurno dati. Ova će nam mudrost, koja je strah Gospodnji, otvoriti oči da bolje vidimo Boga, vidjeti ćemo sva ona bogatstva koja imamo u Njemu, promijeniti će naš um da razumijemo što je Božja volja, što je Njemu dobro, ugodno i savršeno (Rimljanima 12,2). Ova mudrost će nam dati sposobnost prosuđivanja, čuvati će nas, izbaviti će nas od zlog puta, od ljudi koji govore izopačene stvari, od onih koji napuštaju staze čestitosti da bi išli putovima tame, od onih koji se raduju kad čine zlo, koji uživaju u izopačenosti zlih, čiji su putovi iskrivljeni i koji su zastranili na svojim putovima (Izreke 2,10-15).

Mudrost koja dolazi od Boga je neprocjenjiva, i ona je nešto najvažnije što trebamo imati. Bog nam je želi dati, ali za njom moramo čeznuti; ne samo tražiti površno, već je moramo tražiti cijelim srcem, i to konkretno i precizno. Sada je pravo vrijeme za to!

Autor: Zoran Tornjanski

NAJNOVIJE!