Božji gnjev: Kako ga izbjeći?

Mnoge strašne stvari će pogoditi ovaj svijet zbog neposlušnosti prema Bogu. Dolazi Božji gnjev! Kako ga izbjeći?

U 6. poglavlju Otkrivenja apostol Ivan imao je viđenje u kojem Isus Krist otvara niz od sedam pečata. Kada se otvorilo prvih pet pečata, Ivan je vidio velike nevolje na zemlji, koje je donijelo uglavnom čovječanstvo i koje je Sotona pogoršao.

Kada se otvori sedmi pečat, Bog će na zemlju izliti strašne stvari zbog neposlušnosti. Ta će kazna biti tolika da će smanjiti ogromnu populaciju.

Dolazi nesmiljeni Jahvin dan – gnjev i jarost – da u pustoš zemlju prometne, da istrijebi iz nje grešnike. (Izaija 13, 9)

Ovo posljednje razdoblje katastrofalnih događaja, koje prethodi Isusovom povratku na zemlju, pokazuje Boga koji kažnjava svijet jer je odbio poslušati upozorenja koja je poslao. Nažalost, čak i u ovo vrijeme kažnjavanja, Biblija pokazuje da se čovječanstvo neće pokajati zbog svog štovanja idola, ubojstava, čarobnjaštva, bluda i krađa. Umjesto toga, nepokajani ljudi će grditi Boga zbog svoje patnje (Otkrivenje 9, 20-21).

Jednom kada se pojavi Božji gnjev, neće završiti sve dok ne ispuni svoju svrhu. Prorok Jeremija dodaje: “Jahvin se gnjev neće stišati dok on ne izvrši i ne ispuni naume srca svojega. U dane posljednje jasno ćete to razumjeti.” (Jeremija 30, 24).

Božji naum za Njegov narod

Tijekom vremena velikih nevolja, Biblija navodi da će na zemlji postojati skupina ljudi koji će biti pošteđeni od Božjeg gnjeva. Obraćajući se tim ljudima, Isus je rekao:

“Budući da si očuvao moju riječ o postojanosti, i ja ću očuvati tebe od časa kušnje koji ima doći na sav svijet da se iskušaju svi pozemljari” (Otkrivenje 3, 10).

Preko proroka Izaije, Bog je također govorio o utočištu za svoj vjerni narod:

“Hajde, narode moj, uđi u sobe i vrata za sobom zatvori. Sakrij se časkom dok jarost ne prođe. Jer, gle, izići će Jahve iz svog prebivališta da stanovnike zemljine kazni što se o njeg’ ogriješiše. Izbacit će zemlja svu krv što je na njoj prolivena i neće više kriti onih koji su na njoj poklani.” (Izaija 26, 20-21)

Kada se Božji gnjev rasprši po cijeloj zemlji, neće biti brze karte do mjesta sigurnosti koju čovjek može kupiti. Neće biti tajna lozinka za stjecanje imuniteta od Božjeg bijesa koji dolazi. Dakle, što Bog traži u ovoj grupi ljudi koje će poštedjeti? Što morate učiniti da biste bili uključeni u ovu grupu. Biblija je sasvim jasna.

Božji gnjev: Kako ga izbjeći?

Bog je preko proroka Sefanije dao najavu koja se odnosi na naš dan. Zapisano je:

“Saberite se, skupite, narode bestidni prije nego budete izgnani kao pljeva koja se u dan rasprši, prije nego stigne na vas plamen i gnjev Jahvin, prije nego stigne na vas dan gnjeva Jahvina. Tražite Jahvu, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Jahvina.” (Sefanija 2, 1-3).

Bog danas traži da budemo Njegovi sinovi i kćeri! On traži da se čovjek nanovo rodi, okrene od grešnog načina života te da kao dijete Božje više ne bude dijete neposlušnosti ili vraga (Galaćanima 3, 26; Efežanima 5, 6). Stoga, ako vjerujemo da je Isus Krist naš Gospodin i Spasitelj koji je dao svoj život kao otkupninu za naše spasenje, više nismo dijete antikrista (1. Ivanova 4, 1-4). Ako više nismo dijete neposlušnosti ili vraga, onda nismo niti podložni Božjem gnjevu koji će izliti na zemlju (Nahum 1, 2 -8; Ivan 3, 36; Rimljanima 5, 9).

Isus je rekao onima koji ga žele slušati:

“Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan, jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega” (Luka 21, 34-36).

Drugim riječima, sada trebamo živjeti pobožnim životom, životom poslušnosti Bogu i Njegovoj Riječi ako želimo biti pošteđeni od Božjeg gnjeva koji će se izliti na neposlušne.

Već sada budite spremni!

Zasigurno nitko ne želi da Božji gnjev dođe na stanovništvo zemlje i nitko ne želi biti uhvaćen nespreman kada dođu Božje kazne. Čak ni Bog ne želi da vas uhvati nespremne! Zato je poslao svoje proroke da unaprijed otkriju Njegove planove u nadi da će se ljudi okrenuti i tražiti Ga (Amos 3, 7).

Način da se preživi Božji gnjev jest razvijati odnos s Njim, sada, prihvaćanjem i življenjem Njegove Riječi.

“Objavljeno ti je, čovječe, što je dobro, što Jahve traži od tebe: samo činiti pravicu, milosrđe ljubiti i smjerno sa svojim Bogom hoditi” (Mihej 6, 8).

Nemojmo odbijati Božji poziv na pokajanje i vjeru u Njega. Ovo su opasna i teška vremena. Samo On zna kakvo zlo sve dolazi na ovaj svijet. Samo On zna kada će doći kraj svemu. Budimo spremni za susret s Njim!