Duh Sveti osnažiti
Foto: Pixabay

Zahvaljujući snazi Duha Svetoga dobivamo pomoć u različitim situacijama. Bez Njega smo nemoćni. Ovo su nadnaravni načini na koje vas može osnažiti!

“Duh Sveti rasvjetljava ljudske umove, čini da postajemo svjesni Boga, a duhovne istine nam pojašnjava.” Billy Graham

Duh Sveti je prekrasan i snažan dio trojstvenog Boga. U životu nam je potreban kao vodič do onoga za što nas je Bog stvorio da budemo, a zahvaljujući Njegovoj snazi dobivamo pomoć u različitim situacijama. Bez Njega smo nemoćni.

U nastavku su samo 10 nadnaravnih stvari putem kojih vas Duh Sveti želi danas osnažiti.

1. On je vaš pomoćnik  

“No kažem vam istinu: bolje je za vas da ja odem: jer ako ne odem, Branitelj neće doći k vama; ako pak odem, poslat ću ga k vama”. (Iv 16, 7)

Kada razmišljam o Duhu Svetome, evo kako gledam na Njega: Bog s nama, pomaže nam kako bismo živjeli bogatim životom, koji će zračiti Božjom dobrotom. Ne znam za vas, ali ja sam stalno svjesna svoje potrebe za božanskom pomoći. Dok moje tijelo želi preuzeti kontrolu, Duh je taj koji ”uskače” i koji mi pomaže da budem osoba kakvom me Bog stvorio.

Kada se osjećate nemoćno, umorno ili ne uspijevate u životu, budite uvjereni da niste sami. Svaki dan možete započeti znajući da je Duh Sveti tu kako bi vam pomogao. On je snaga koja vas drži, napaja i koja vas održava na svetome putu. Ne oklijevajte pozivati Ga.

2. On vas posvećuje 

“To evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega”. (1. Kor 6, 11)

”Posvećen” znači biti odvojen kao svet. U osnovi, to se odnosi na čišćenje od grijeha i duhovno odrastanje, kako bismo bili što sličniji Kristu. Ovo je važan proces za vjernike – ostavljanje ”stare” i postajanje ”novom” osobom. Ipak, to je svakodnevni proces, i treba vremena.

Duh Sveti vam u ovom procesu posvećenja želi pomoći: u umiranju ”starome” sebi i postajanju onoga za što vas je Bog stvorio da budete; da budete slobodni od okova grijeha i da živite pobjedonosno.

3. On vas čini još sličnijima Kristu 

“A svi mi, koji otkrivenim licem odrazujemo slavu Gospodnju, po Duhu se Gospodnjem preobražavamo u istu sliku – iz slave u slavu”. (2. Kor 3, 18)

Mojsije je iskusio Božju slavu na vrhu planine, a mi možemo imati zajedništvo s Bogom svakoga dana! Teolog Warren Wiersbe je pisao:

“Mojsije je ogledao slavu Božju, ali ti i ja možemo odašiljati slavu Božju. Kada meditiramo nad Božjom Riječju i u Njoj vidimo Sina Božjega, Duh nas preobražava! Dok rastemo iz ‘slave u slavu’, postajemo sve sličniji Gospodinu Isusu Kristu”.

Naš cilj je kristolikost, a to se odvija snagom Duha Svetoga. I dok smo se u prošloj točci više usredotočili na posvećenje i odbacivanje grijeha, ovdje se više radi o preobrazbi na sliku Kristovu.

4. On vam pomaže u izvršavanju Očeve volje 

“Duh reče Filipu: ‘Pođi i pridruži se tim kolima'”! (Dj 8, 29)

Kroz cijeli Novi Zavjet vidimo kako Duh Sveti usmjerava ljude kako bi činili ono što je Božja volja. On nam pomaže da se uskladimo s Očevom voljom i da u vjeri vjerujemo u ono za što nas Otac poziva. Pitajte Duha Svetoga da vam pokaže što je Očeva volja za vas danas i molite Ga da vas osnaži kako biste je mogli izvršiti!

5. On vas oprema za službu 

Milosni su darovi različni, ali je isti Duh. I različne su službe, ali je isti Gospodin. I različna su djelovanja, ali je isti Bog, koji djeluje sve u svima. A svakomu se daje objava Duha na korist. Jer jednomu se daje po Duhu riječ mudrosti, drugomu riječ znanja po istom Duhu; drugomu vjera u istom Duhu, drugomu milosni dar liječenja u jednom Duhu; drugomu, da čini čudesa, drugomu proročanstvo, drugomu, da razlikuje duhove, drugomu različni jezici, drugomu, da tumače jezike, a ovo sve čini jedan i isti Duh, koji razdjeljuje svakome, kako hoće”. (1. Kor 12, 4-11)

Duh Sveti vjernicima daje darove, koji su potrebni za Crkvu. Nitko ne dobiva sve darove. Ipak, svi darovi su podijeljeni Tijelu Kristovom i svaka osoba dobiva drugačije darove. Dar (ili darovi) koje vi dobijete, osposobit će vas za poziv koji je Bog namijenio za vaš život. Prigrlite ono što je Bog stavio u vas i budite instrument za potrebe Njegovog Kraljevstva!

* Dodatni stihovi o darovima Duha mogu se pronaći u Efežanima 4 i Rimljanima 12.

Foto: Godisrael.today

6. On daje ljubav 

“A ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama znajući, da nevolja vodi k strpljivosti; a strpljivost k iskustvu, a iskustvo k nadi; a nada se ne sramoti, jer se ljubav Božja izli u srca naša Duhom Svetim, koji je dat nama”. (Rim 5, 3-5)

U patnji pronalazimo ljubav. Dok prolazimo kroz kušnje, Božja ljubav je izlivena na nas kroz Duha i to je ono što nas nosi kroz teška razdoblja. Kada počnete sumnjati u ovu ljubav za vrijeme kušnje, sjetite se da nju Duh stavlja u vaše srce.

7. On daje nadu 

“A Bog nade neka vas napuni svakom radošću i mirom u vjeri, da obilujete u nadi jakošću Duha Svetoga”! (Rim 15, 13)

Nadajte se nadom koju daje Bog. Tako se nadati moguće je samo snagom Duha Svetoga. I nada je ta koja ljude nosi kroz sve patnje i iskušenja. Nada je gorivo za dušu. Koristite ovu snagu Duha i iskusite mir gdje god da jeste.

8. On podučava i daje uvid 

“Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh”. (Iv 14, 26)

Duh Sveti će vam dati uvid u ono što čitate. Nadalje, pomoći će vam da se sjetite onoga što ste pročitali u Pismu. On vaš um dovodi do razumijevanja i istine.

Jeste li se ikada pronašli u situaciji da ste bili negdje i da vam je biblijski stih, kojeg ste nekoć pročitali, samo pao na pamet i da vas je ”nešto” poticalo u tom trenutku? To je bio Duh Sveti koji vas je podsjećao na ono što ste naučili. On vas ovlašćuje razumijevanjem i sposobnošću sjećanja na važne stihove koji se odnose na vaš život.

9. On vodi vaše molitve

“A tako i Duh pomaže nam u našoj slabosti; jer ne znamo za što ćemo se moliti, kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim”. (Rim 8, 26)

Ponekad nemam prave riječi. Ili imam toliko toga za reći da ne znam odakle početi. Je li vam to poznato?

Ponekad niti ne trebamo imati prave riječi – Duh Sveti točno zna što reći. Oslonimo se na Njega i dopustimo Njemu neka kaže Ocu sve ono što treba biti rečeno.

10. Koristi vas za evangelizaciju 

“Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje”. (Dj 1, 8)

Pričanje drugima o Isusu i stvaranje učenika naša je najvažnija uloga dok smo tu na zemlji. To je doslovno posljednja stvar koju je Isus rekao prije nego što je bio uzdignut na nebo!

To što imamo Duha Svetoga, znači da imamo snagu za svjedočenje, snagu govorenja ljudima što je Isus učinio za nas na križu, kako je pobijedio smrt i kako pobjedonosno vlada! Ne budite sramežljivi kada trebate govoriti o Kristu, jer to je ono za što ste pozvani. Dopustite Duhu neka vas osnaži za potrebe Kraljevstva kako biste postali učenici!

Autor: Brittany Rust; Prijevod i obrada: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: