Čovjek je tjelesno i duhovno biće, zbog čega je duhovna hrana jednako važna kao i tjelesna.

Hrana je potrebna za održavanje života. Bez hranjivih tvari, ljudsko tijelo postaje slabo i ne može funkcionirati. Ljudi se moraju brinuti za svoje tijelo kroz pravilnu prehranu i u savjetu s liječnikom, ne samo da žive, već i da uživaju u zdravlju. Isto pravilo vrijedi i za duhovni život.

Ispravna duhovna hrana pomaže kršćanima da ne oslabe, već da duhovno rastu u odnosu s Bogom. Za kršćanski je život važna svakodnevna duhovna hrana, kao što tijelu treba fizička hrana.

Duhovna hrana je važna kao i tjelesna

Isus je naglasio važnost duhovne hrane dok ga je Sotona iskušavao: „A on odgovori: ‘Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.’“ (Matej 4, 4).

Čovjek je tjelesno i duhovno biće, zbog čega je duhovna hrana jednako važna kao i tjelesna. Ova je duhovna hrana „svaka riječ koja proizađe iz Božjih usta“, a Bog nam je progovorio kroz Bibliju. Njegova riječ daje život (Ivan 6, 63).

U Bibliji se često govori o duhovnoj hrani koja nam je potrebna: Božja Riječ opskrbljuje mlijekom (1. Petrova poslanica 2, 2), ono je meso (1. Korinćanima 3, 2) i kruh (Ponovljeni zakonik 8, 3; Job 23, 12), ona je slađa od meda (Psalam 119, 103).

Prorok Jeremija napisao je: „Kad mi dođoše riječi tvoje, ja sam ih gutao: riječi tvoje ushitiše i obradovaše srce moje. Jer sam se tvojim zvao imenom, o Jahve, Bože nad vojskama.“ (15, 16).

VIDI OVO: Što je bila mana u Bibliji?

Sveto pismo je duhovna hrana koju treba konzumirati Božji narod

Metafore o hrani iz Biblije ukazuju da je važno probaviti Božju riječ, da ona postane dio nas. Sveto pismo nije nešto što se samo proučava i čita, već ono što „konzumira“ Božji narod. Mi čitamo Riječ, ali zastajemo da bismo ju ‘prožvakali’, promišljamo o njoj i značenju onoga što smo pročitali (Psalam 1, 1-3).

U nekoliko je prilika Isus progovorio o drugom obliku duhovne hrane. Nakon što je Isus razgovarao sa Samarijankom kraj bunara, učenici su mu donijeli hrane iz grada. Ali on nije uze i rekao je „Hraniti mi se valja jelom koje vi ne poznajete.“ (Ivan 4, 32).

Ovo je začudilo apostole, koji su mislili da se radi o fizičkoj hrani, a Isus je objasnio: „Jelo je moje vršiti volju onoga koji me posla i dovršiti djelo njegovo.“ (Ivan 4, 34).

Kasnije, nakon što je nahranio 5.000 ljudi, Isus je progovorio o vjeri, spasenju i svojoj žrtvi preko metafore o hrani: „Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.“ (Ivan 6, 54-55).

Potrebna nam je duhovna hrana – treba nam Božja Riječ, da izvršavamo Božju volju te nam je potreban sam Isus.

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Mislav U.