Što je duhovni preljub?

Duhovni preljub je nevjernost prema Bogu. To znači imati pretjeranu ljubav prema stvarima svijeta.

Duhovni preljub je sličan nevjeri supružnika: „Doista, kao što se žena iznevjeri mužu svojemu, tako se vi iznevjeriste meni, dome Izraelov’, riječ je GOSPODNJA“ (Jeremija 3,20; vidi još Izaija 1,21; 57,8; Ezekiel 16,30).

Biblija nam govori da su ljudi koji odaberu biti prijatelji sa svijetom „preljubnici“ koji gaje „neprijateljstvo prema Bogu“ (Jakovljeva 4,4-5). Ovdje „svijet“ podrazumijeva sustav zla pod Sotonskim nadzorom (Ivan 12,31; Efežanima 2,2; 1. Ivanova 5,19).

Svjetski sustav, sa svojom izmišljenom i prijevarnom shemom lažnih vrijednosti, bezvrijednih pothvata i neprirodnih sklonosti, osmišljen je kako bi nas odvukao daleko od čistog odnosa s Bogom. Duhovni preljub je napuštanje Božje ljubavi i prihvaćanje svjetskih vrijednosti i želja (Rimljanima 8,7-8; 2. Timoteju 4,10; 1. Ivanova 2,15-17).

PROČITAJTE: 5 stvari koje morate znati da ne počinite preljub

Duhovni preljub uključuje svaki oblik idolopoklonstva. U Starom zavjetu, Izraelci su pokušavali miješati štovanje drugih bogova poput Baala sa štovanjem Boga (Suci 3,7; 1. Kraljevima 16,31-33; Jeremija 19,5). Čineći to, Izrael je postao poput preljubnice koja je htjela i muža i drugog ljubavnika (Jeremija 9,2; Ezekiel 6,9; 16,32).

U Novom zavjetu, Jakov definira duhovni preljub kao izjavu da se voli Boga dok se njeguje prijateljstvo sa svijetom (Jakovljeva 4,4-5). Osoba koja čini duhovni preljub je ona koja tvrdi da je kršćanin, a ipak pronalazi svoju pravu ljubav i užitak u stvarima koje nudi Sotona. Za vjernike su ljubav prema svijetu i Božja ljubav izravne suprotnosti. Vjernici koji čine duhovni preljub mogu tvrditi da vole Gospodina, ali u stvarnosti su zarobljeni užicima ovog svijeta, njegovim utjecajem, udobnostima, financijskom sigurnošću i tzv. slobodama.

Koncept duhovnog preljuba protiv Boga glavna je tema u Starom zavjetu (Izaija 54,5; Jeremija 3,20; Ezekiel 16,15-19). Ova je tema posebno dobro ilustrirana u knjizi Hošee. Žena od ovog proroka, Gomer simbolizira nevjeru djece Izraelove (Hošea 2,2-5; 3,1-5; 9,1). Hošeina predanost Gomeri simbolizira Božju vjernu, strpljivu ljubav prema Njegovom pogrešivom narodu.

Isus je rekao: „Nitko ne može služiti dvojici gospodara; jer, ili će jednoga mrziti a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu“ (Matej 6,24). Biblija nas potiče: „Ne ljubite svijeta ni ono što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer sve što je u svijetu — požuda tijela i požuda očiju i oholost života — nije od Oca, nego je od svijeta“ (1. Ivanova 2,15-16). Vjernici moraju odjekivati riječi stare himne: „Svijet iza mene, križ preda mnom; nema povratka.“

„Kao poslušna djeca ne suobličujte se s prijašnjim požudama, iz vremena vašega neznanja. Naprotiv, kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi sami budite sveti u svemu življenju. Jer pisano je: Sveti budite, jer sam ja svet“ (1. Petrova 1,14-16). Duhovni preljub je kao pokušaj da se prekorači ograda s jednom nogom u svijetu, a drugom u nebu. Ne možemo imati oboje. Kao što je Isus upozorio Crkvu u Laodiceji: „Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! Ovako, budući da si mlak — ni studen ni vruć — izbljuvat ću te iz usta svojih“ (Otkrivenje 3,15-16).

Ljubav prema svijetu prvenstveno je stav srca, a svjetovnost možemo odbaciti njegovanjem nove ljubavi. Da biste izbjegli duhovni preljub, „tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu. Za onim gore težite, ne za onim što je na zemlji“ (Kološanima 3,2).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Vesna L.