Hoće li Isus doći na zemlju suditi grešnike?

Na kraju svoga života na zemlji sam Gospodin Isus nam je rekao da će se vratiti na ovu zemlju: „U domu Oca mojega ima mnogo stanova; da nije tako, rekao bih vam. Idem vam pripraviti mjesto. I ako odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja“ (Ivan 14,2-3).

Ovo obećanje nam daje shvaćanje da Isusov drugi dolazak nije nešto čega se vjernici trebaju bojati, već nešto čemu se raduju. Biblija čak završava molitvom da će Isus uskoro doći: „Da, dođi, Gospodine Isuse!“ (Otkrivenje 22,20). Živimo u radosnom iščekivanju da se Isus vrati i da budemo s Njime zauvijek.

PROČITAJTE: Svaki kršćanin će morati doći na Kristov sud

Njegov drugi dolazak

U svom drugom dolasku Gospodin Isus će doći na oblacima i svi će ga vidjeti (Luka 21,27; Otkrivenje 1,7). Iako je ovo vrijeme radosti za svu Božju djecu, to će biti vrijeme suda za sve one koji nisu položili svoju vjeru u Isusa: „Kad se Gospodin Isus objavi s neba sa svojim moćnim anđelima u ognju plamenom i uzvrati osvetom onima koji ne znaju Boga i koji se ne pokoravaju evanđelju Gospodina našega Isusa Krista. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave snage njegove, u onaj dan kada dođe proslaviti se u svetima svojim i prodičiti se u svima koji vjeruju — jer se povjerovalo svjedočanstvu našemu među vama“ (2. Solunjanima 1,7-10).

Dan drugog dolaska Gospodina Isusa naziva se i posljednji dan (vidi Ivan 6,39-54), budući da je kraj ovoga svijeta. „No kao tat u noći doći će dan Gospodnji, u koji će nebesa s praskom proći i počela se — spaljena — raspasti, a zemlja i djela na njoj izgorjeti“ (2. Petrova 3,10).

Ali Bog će stvoriti novo nebo i novu zemlju. Svi će vjernici u Kristu biti uskrsnuti od smrti i uživat će u toj novoj zemlji gdje više neće biti smrti, ni žalosti, ni plakanja, ni boli. A najbolje od svega: „Evo šatora Božjeg s ljudima! I On će prebivati s njima, i oni će biti puci njegovi, i sȃm Bog bit će s njima, Bog njihov“ (Otkrivenje 21,3).

Obratite se i vjerujte

Sada je vrijeme pred Isusov drugi dolazak. Još uvijek imamo vremena pokajati se i povjerovati u Gospodina Isusa. Tada ćemo biti među onima koji će zauvijek biti s Isusom na novoj zemlji koju priprema za nas, a ne među onima koji će biti kažnjeni vječnom propašću.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!