Ima li Bog posebne miljenike? Biblija kaže da ima

Ima li Bog posebne miljenike? Biblija kaže da ima! Ljudi skršena srca Božji su posebni miljenici.

Blizu je Jahve onima koji su skršena srca. (Psalam 34,19)

Poznavatelj Biblije možda se naljuti: “Je li to baš tako? Ta Biblija kaže: ‘Bog je toliko ljubio svijet…’ Svijet! Što znači sve!”

Međutim u našem tekstu, začudo, stoji da su Bogu osobito dragi oni skršena srca. Znači ipak ima nekakav uži izbor. Ipak ima posebne miljenike.

Jedna slika mogla bi nam ovo pojasniti. Od Isusa, koji je umro na križu, struji rijeka ljubavi Božje u svijet. Poznato nam je pak da voda teče niz visoke, ponosne gorske litice. Tako i ljubav Božja klizi preko ponosnih ljudskih srdaca. Potresno je da je Isus plakao nad gradom Jeruzalemom u kojemu je ljubav Božja kliznula preko ponosnih ljudskih srdaca.

Vode otječu u dolinu. Uvijek prema dolje! Tako i rijeka Božje ljubavi teče prema ljudima koji su “na dnu”.

“Na dnu” nije isto što i biti loše ili biti potišten. “Na dnu” su oni ljudi koje je Bog skršio, oni kojima je pokazao njihovo izgubljeno stanje, oni koji više ne mogu izdržati grižnju savjesti, koji žele postati drugačiji, a na znaju na koji način doći do toga.

K ovakvima teče rijeka ljubavi Božje. I zbog toga su ovakva skršena srca Božji miljenici jer njegovu ljubav tako rado prihvaćaju.

Gospodine, zahvaljujemo ti što ljubiš one koji same sebe više ne mogu podnositi. Amen.

Autor: Wilhelm Busch

NAJNOVIJE!