Ne, Isus nikada nije imao Svoju djecu. Biblija ne spominje da se Isus ikada ženio niti da je imao djecu. Njegova svrha na zemlji nije bila brak i obitelj te to nije razlog zašto je došao na zemlju.

On je došao umrijeti za grijehe svijeta, uskrsnuti i dati vječni oprost i život onima koji su Ga spremni prihvatiti (Ivan 3,16-17; 1 Korinćanima 15,1-4). Iako On nije imao svoju biološku djecu, mi možemo postati Božja djeca jer je On umro za nas na križu.  

Kako zasigurno znamo da Isus nije imao djecu? 

Sva se četiri evanđelja usredotočuju na život, poučavanje i Isusovu narav. Da se Isus ikada ženio ili da je imao djecu, ta bi činjenica sigurno bila zapisana. Evanđelja govore o Isusovoj zemaljskoj majci, ocu, rođacima i sl. Sve je to zabilježeno, ali nema spomena Isusove djece. Spominju se i druge supruge kao što je Petrova (Matej 8,14) tako da bi i Isusova žena bila spomenuta da ju je imao.

VIDI OVO: Gdje je Isus živio?

Zbog ovoga nije u redu dodavati informacije u Bibliju samo prema našim spekulacijama. Biblija nam govori da će biti osuđen svatko tko u nju nešto dodaje (Otkrivenje 22,18). Biblija je čista Riječ Božja i ona je bez mane, u njoj je sve zapisano (2. Timoteju 3,16-17). Zbog toga ne treba druge izvore uzimati kao Istinu doli Bibliju. 

Budući da nema spomena da je Isus bio oženjen ili da je imao djecu u Bibliji, to znači da se to nije ni dogodilo. 

Isusov jasan život

Isus je jasno rekao, kroz Svoje poslanje, da je Njegova svrha činiti volju Očevu i da to i čini (Ivan 17,4; 1 Ivan 2,2). Da je Isus bio suprug i otac onda ne bi mogao biti potpuno usmjeren na tu misiju (1. Korinćanima 7,32-34). 

Ujedno, On je živio siromašno i bez doma, a da je imao ženu i djecu, to ne bi bilo moguće te bi to bilo suprotno Njegovom učenju. Apostol Pavao je o tome pisao u 1. Timoteju 5,8: „Ako li se tkogod za svoje, navlastito za ukućane, ne stara, zanijekao je vjeru i gori je od nevjernika“. 

Je li bolje biti samac ili u braku? 

Samo zato što je Isus bio samac, ne znači da svi drugi trebaju biti samci – nije nam rečeno da taj dio Njegova života trebamo oponašati. Ujedno nema ništa loše sa ženidbom i djecom – iako ni to nije zapovjeđeno. 

VIDI OVO: Kako mogu znati što mi je Bog namijenio – brak ili samački život?

Ako se želite ženiti i imati djecu, odlično. Ako ostanete sami, i to je u redu (1. Korinćanima 7,1-40). Ako želite posvajati, odlično. Izbor je vaš. 

No, kada je riječ o Isusu, trebamo zapamtiti da On nije bio običan čovjek s običnim odlukama. Isus je Bog koji je postao čovjekom te je imao točno određenu misiju na zemlji (Ivan 1,1, Kološanima 2,9). 

Oni koji tvrde da je Isus imao djecu i ženu Ga pokušavaju svesti samo na lik čovjeka. Nikada ne bismo trebali dodavati na Bibliju jer ona jasno kaže da Isus nikada nije imao ženu, a ni djecu. 

Izvor: 412teens.org