Isus je naveo četiri razloga zašto se nikada ne trebamo brinuti

U svojoj propovijedi na gori Isus je naveo četiri razloga zašto se nikada ne trebamo brinuti. „A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?“ (Matej 6, 27)

Nije tajna da se ljudi danas jako brinu. Brinemo se oko novca, oko odnosa s drugim ljudima, oko djece, kuće i ljubimaca.

Brinemo se oko gotovo svega.

No briga nije ništa novo. Isus je smatrao da je briga toliko važna tema da je velik dio svoje propovijedi, propovijedi na gori, proveo raspravljajući o brizi.

U toj propovijedi na gori Isus je naveo četiri razloga zašto se nikada ne trebamo brinuti.

Prvo, briga je nerazumna

Briga nema smisla. U Mateju 6, 25 Isus kaže: „Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vrjedniji od jela i tijelo od odijela?“

Briga povećava problem. Problemi se ne smanjuju kada na njih mislite, nego se povećavaju.

VIDI OVO: 4 psalma koja pružaju utjehu zabrinutima

Drugo, briga je neprirodna

Mi smo jedina bića u cijelom univerzumu koja se brinu. Krave se ne brinu. Mačke se ne brinu. Psi se ne brinu. Samo se ljudi brinu. Nismo se rodili u brizi, nego smo ju naučili.

Isus je u Mateju 6, 26 rekao: „Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrjedniji od njih?“ Ptice ne rade ništa što je van njihove naravi. One cvrkuću, lete. Ali one ne siju i ne žanju. No Bog ih ipak hrani.

Ako Bog hrani ptice, hranit će i vas. Zašto se brinuti?

Treće, briga odmaže

Isus nam je isto tako rekao: „A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?“ (Matej 6, 27) Briga vam ne može dati na visini, niti vas može sniziti. Briga vam ne može produljiti život (iako ga može skratiti). Briga ne može promijeniti prošlost, niti može kontrolirati budućnost. Samo si možete pokvariti sadašnjost.

Jedina stvar koja se mijenja s brigom ste vi. Ona vas čini očajnima.

VIDI OVO: Bog brine za vas: Kratka molitva protiv zabrinutosti

Četvrto, briga je nepotrebna

Isus je rekao: „Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?“ (Matej 6, 30)

Bog će se pobrinuti za vaše potrebe. On vas je stvorio. On vas je spasio. On u vas polaže svoj Duh kada vi u Isusa polažete svoje povjerenje. Ne trebate se brinuti.

Autor: Rick Warren; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Pastorrick.com

NAJNOVIJE!