Je li Adam stvarno živio 930 godina?

Postanak 5,5 govori da je Adam živio 930 godina. Sudeći po današnjim standardima, ovo zvuči nemoguće.

Mnogi današnji čitatelji Postanka zaobilaze takve brojke, a neki čak završe i na odbacivanju cijele Biblije. No, nekoliko je istraživača otkrilo razloge zašto u ovo vjerovati.

Biljni genetičar dr. John Sanford i njegovi kolege grafički su prikazali životnu dob biblijskih praotaca navedenih u Postanku. Rezultat pokazuje sustavni pad životnog vijeka nakon Noe koji je imao 950 godina, “na način koji se nikada nije mogao dogoditi slučajno”, navodi se u jednom online tekstu koji prikazuje njihove rezultate.

Životni vijek u Postanku opada prema jasno definiranoj krivulji opadanja čiji je smjer započeo odmah nakon Potopa.

Rezultati istraživača ističu kako se biološka krivulja opadanja u ovim biblijskim tekstovima podudara sa biološkim krivuljama opadanja poznatim iz znanosti o akumulaciji mutacija. Kako se mutacije nakon svake generacije pridodaju, one konstantno narušavaju genetsku informaciju.

Jesu li rane mutacije oštetile gene koji su nekada omogućavali ljudskom tijelu da živi stotinama godina?

Autori teksta su napisali: “Podaci životnog vijeka ukazuju da je ekstremna dugovječnost ranih praotaca bila stvarna, i da je ubrzani pad dugovječnosti nakon Potopa bio stvaran.”

Znači, ako je životni vijek praotaca bio stvaran, tada stihovi koji su zabilježeni i koji se na njih odnose, točno opisuju istinitu povijest.

Autor: Brian Thomas

IZVOR:Iwc.org

NAJNOVIJE!