Je li to sud Božji? Kad će to završiti?

U prošlosti su kršćani o izbavljenju mislili uglavnom samo kao o fizičkom, ali ubrzo će ljudi otkriti da moraju biti izbavljeni i od straha i užasa. Kad dođe to vrijeme, izbavljenje će značiti “imati sigurnu riječ s neba”.

Kad se strašne stvari počnu događati, ljudi će biti željni znati što će Bog učiniti sljedeće. Jurit će u svim pravcima želeći čuti glas nekoga tko je miran i staložen. Vikat će: “Je li to sud Božji? Kad će to završiti?”

Tko će imati odgovor? Vi – običan kršćanin koji je bio nasamo zatvoren s Bogom. Kad će se činiti da se sve raspada, vi ćete imati miran duh, jer znat ćete da je Bog s vama. Čut ćete s neba i stajati na njegovim obećanjima zaštite.

“Tada Samuel progovori svemu domu Izraelovu ovako: ‘Ako se od svega srca svoga vratite Jahvi, uklonite iz svoje sredine tuđe bogove … i upravite svoje srce Jahvi i njemu jedinome služite, tada će vas on izbaviti'” (1 Sam 7,3).

VIDI OVO: Jesu li katastrofe znak Božjeg suda?

Iznova i iznova narod je izraelski poticao Samuela da moli za njih jer su naučili vjerovati njegovim molitvama. Samuel je imao odgovore za Izraela jer je čuo od Boga i nudio je pravu riječ za krizni trenutak.

Danas Bog traži sveti ostatak, obične svete koji su puni mira, puni ljubavi za Isusa, koji će biti znak i čudo svijetu. Opisuje li to vas? Je li vaš život svjedočanstvo uplašenom, uzdrmanom svijetu?

Potičem vas da budete nasamo s Bogom i dopustite mu da vam govori. Dajte mu se na raspolaganje predajući se molitvi i tada ćete biti spreman vojnik u ovim posljednjim danima.

Autor: David Wilkerson; Izvor: Worldchallenge.org