Jeste li čuli jedno od ovih 6 lažnih učenja o Isusu?

Mnogi malo znaju o Isusu jer ne čitaju evanđelja. Ovo je 6 lažnih učenja o Isusu koja trebamo znati.

Postoje milijuni ljudi koji sebe nazivaju “kršćanima”. Međutim, ostaje tužna činjenica da većina tih takozvanih kršćana ima netočna i lažna uvjerenja o Isusu.

6 lažnih učenja o Isusu

1. Isus je umro da nas oslobodi od držanja Zakona

Mnogi kršćani tvrde da ne moramo slijediti Božje zapovijedi, budući je sve što nam treba milost. Nažalost, to je mnoge dovelo u zabunu. Čujmo što Isus ima za reći:

“Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.” (Matej 5, 17-19)

Sam Isus je rekao da nije došao ukinuti Zakon, već ga ispuniti. Došao je na svijet da uzveliča Zakon. Dakle, umjesto da se samo drže slova zakona, On je zapovjedio svim svojim sljedbenicima da se drže njegove duhovne namjene.

PROČITAJTE: 10 Božjih zapovijedi po Bibliji: Koje je njihovo značenje?

Ovo je glavni razlog zašto On objašnjava u kasnijim stihovima Mateja 5 da je preljub također požuda prema ženama; ubijanje je i mržnja prema bratu; i tako dalje.

Istina je sljedeća: Isus je umro da nas spasi od kazne Zakona koja je smrt, ali nije umro da bismo bili slobodni kršiti Zakon.

2. Isus je imao dugu kosu

Većina komentara se slaže da Isus Krist nije imao dugu kosu. Jednostavno nije dio židovske kulture da muškarci puštaju dugu kosu. Kasnije je apostol Pavao bio nadahnut od Boga da napiše ovo:

“Ne uči li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu?” (1. Korinćanima 11, 14)

3. Isus je rođen 25. prosinca

Ne postoje biblijski dokazi koji podupiru ovu tvrdnju. Umjesto toga, postoje brojni odlomci u Bibliji koji osporavaju da je Isus rođen 25. prosinca. Crkva je odabrala 25. prosinca da zamijeni pogansko slavljenje rođenja Mitre, perzijskog boga svjetla, zakletvi i ugovora.

4. Isus je jedino dijete Josipa i Marije

Isus je začet snagom Duha Svetoga (Luka 1, 35). Bog je izabrao Mariju da bude majka Isusova, a Josipa kao njegova očuha. Mnogi krivo pretpostavljaju da je Marija ostala djevica, ali Biblija nam govori suprotno. Isus je, naime, imao najmanje šestero braće i sestara.

“Nije li ovo drvodjelja, sin Marijin, i brat Jakovljev, i Josipov, i Judin, i Šimunov? I nisu li mu sestre ovdje među nama?” I sablažnjavahu se o njega.” (Marko 6, 3)

5. Isus je išao u crkvu nedjeljom

Kada čitamo četiri evanđelja, vidimo da je Isus svetkovao subotu, koju Bog zapovijeda da se svetkuje. Nije išao u crkvu nedjeljom kao što bi mnogi kršćani pretpostavili. Postoje brojni primjeri kada je Isus svetkovao subotu:

I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. (Luka 4,16)

S obzirom da je uskrsnuo u nedjeljno jutro, kršćani već stoljećima odlaze nedjeljom u crkvu.

6. Isus je stvoreno biće

Ovo je neutemeljena pretpostavka prevarila milijune kršćana. Činjenica je sljedeća: Isus je vječno postojao. On nije stvoreno biće i oduvijek postoji. Evo nekih stihova koji to dokazuju.

“Konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama …” (Hebrejima 1, 2-3)

“Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno: on je prije svega i sve stoji u njemu.” (Kološanima 1, 16-17)

Ovi stihovi nam govore da je SVE stvorio Isus Krist. To znači SVE, bez iznimke . Ako je Isus bio stvoreno biće, kako je mogao stvoriti samoga sebe?

Ovo su samo neke od lažnih činjenica o Isusu Kristu. Kao što kaže Otkrivenje 12, 9, Sotona je zavodnik svega svijeta. Stoga nije veliko iznenađenje za sve nas vidjeti da je većina kršćana zaslijepljena za ove činjenice.

Stoga naučite više istina o Isusu i Njegovim učenjima. Otpuhnite prašinu sa svoje Biblije i redovno je čitajte. Ne dopustite da vas ljudska tradicija spriječi u uspostavljanju prisnog i bliskog odnosa s Bogom Isusom Kristom. Naučite istinu, živite istinu!

NAJNOVIJE!