Kada strah dođe, odgovorite na njega istinom Božje Riječi

Bog ima najbolji lijek za strah!

Strah je emocija koja može biti štetna ili od pomoći.

Na primjer, dobro je imati strah (ili strahopoštovanje) od Gospodina, jer nas drži podalje od grijeha. Isto tako je dobro imati zdravu dozu straha koja nas upozorava na opasnosti.

No često nas muče drugačije vrste strahova koja nas spriječavaju u tome da budemo poslušni Bogu. Takav strah je obično ukorijenjen u nama samima, a ne u vjeri. Kao što je Pavao napisao Timoteju, mi možemo imati „duha straha“ koji dolazi od pogrešnog načina razmišljanja. (2. Timoteju 1, 7)

Adekvatan ili neadekvatan. Kada nastanu štetne situacije, možemo se bojati zbog toga što smo uvjereni da smo neadekvatni za tu situaciju. No ne bojimo se zbog situacije, već zbog pogrešnog načina razmišljanja. Naša adekvatnost nikada nije do nas već do Boga zbog koga smo adekvatni za sve ono što nam On donese u naše živote. (2. Korinćanima 3, 4-5)

PROČITAJTE: Budite odvažni i hrabri: Kako imati mir u Bogu kada te nadvlada strah?

Božji standardi ili naši standardi. Većina nas sami sebi postavljamo ciljeve koji su nerealni. Takvi standardi kreiraju velik pritisak i stvaraju tjeskobu kada ne uspijemo. Iako možemo vjerovati da su ti ciljevi ono što Bog očekuje, oni mogu biti i naša vlastita očekivanja. Trebamo dopustiti Gospodinu neka usmjerava naše korake kako bismo izvršili Njegove planove, a ne naše. (Izreke 16, 9)

Milost ili krivnja. Neki od nas se boje da će pogriješiti jer živimo s krivnjom zbog nečega što smo učinili u prošlosti i uvjereni smo da je Bog još uvijek nezadovoljan zbog toga. No Pismo nas uvjerava da su nam po Kristu svi grijesi oprošteni i da je sva naša krivnja izbrisana. (Rimljanima 8, 1)

Idući puta kada strah dođe, maknite svoj pogled od njega, odgovorite na njega istinom Božje Riječi i dopustite neka vjera zauzme mjesto straha.

Autor: Charles F. Stanley; Prijevod: Ivan H.; Izvor: InTouch.org