Što se dogodi kada terete predate Bogu?
Foto: Pixabay

Što se dogodi u vašem životu kada svoje terete predate Bogu? Psalmist nas poziva na to: Baci na Jahvu sav svoj teret (Psalam 55,23).

Moramo prepoznati razliku između tereta koji opravdano nosimo, i pogrešnih tereta. Nikad ne bismo smjeli nositi terete grijeha ili sumnji. Ali neke terete nam je stavio Bog, ne namjerava ih skinuti s nas.

Bog želi da ih prebacimo na Njega – da doslovce ”bacimo svoj teret” kojega nam je dao, ”na Gospodina”. 

Ako smo krenuli služiti Bogu i obavljamo Njegov posao, ali nismo više u vezi s Njim, osjećaj odgovornosti bit će pretežak i porazan. Ali ako prebacimo na Boga terete koje nam je stavio, On će ukloniti taj veliki osjećaj odgovornosti, nadomjestivši ga sa svjesnosti i razumijevanjem Njega samoga i Njegove prisutnosti.

VIDI OVO: Evo što Isus čini s vašim problemima kada ih predate u Njegove ruke

Mnogi su sluge krenuli služiti Bogu hrabro i s plemenitim poticajima. Ali bez prisnog zajedništva s Isusom Kristom, uskoro bivaju poraženi. Ne znaju što će sa svojim teretom, te postaju vrlo zabrinuti i umorni u životu. Drugi će to vidjeti i reći: ”Kakav žalostan završetak onoga što je imalo tako slavan početak!”

”Baci svoj teret na Gospodina.” Nosio si ga cijelo vrijeme sam. Položi sad svjesno dio tereta na Božje rame. ”Na plećima mu je vlast” (Izaija 9,5).

Predaj Bogu bilo koji teret kojeg je stavio na tebe. Nemoj ga samo zbaciti na stranu, već prebaci teret na Njega i sebe zajedno s njim. Vidjet ćeš da ti je teret olakšan u zajedništvu. Nikad se nemoj odvojiti od svog tereta.

Autor: Oswald Chambers