Kada tražite nešto, vjerujte da će Bog odgovoriti!

„Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam” (Marko 11,24).

Da vam danas dam ček na tisuću dolara, biste li čekali da zahvalite dok ne budete sigurni da neće biti odbijen? Svatko tko me poznaje mislio bi: „Pa, on je prilično dobar čovjek. Siguran sam da ima dovoljno na računu da ček prođe. Odmah ću mu zahvaliti”. Zahvalili biste mi prije nego unovčite ček – a tada biste otišli u banku.

Božja obećanja bolja su od bilo kojih naših obećanja. Prije nego primimo što nam je On obećao, možemo reći: „Hvala ti, Bože, ono što si rekao da će se dogoditi, dogodit će se”.

Jako je dobar primjer u Poslanici Hebrejima 11. Sjećate se Jošue i Jerihona, gdje su zidine pale? Kako su pale? U Hebrejima 11,30 piše: „Vjerom zidine jerihonske padoše nakon sedmodnevnoga ophoda”.

Izraelci su išli do Obećane Zemlje gdje je bio moćni grad Jerihon. Bog je obećao pustiti Izraelce u taj grad i tada im je obznanio svoj plan: „Želim da hodate oko Jerihona sedam dana. Na sedmi dam želim da napravite sedam krugova oko grada zahvaljujući mi za pobjedu koja će doći”. Kada su ljudi to učinili, zidovi su pali. Bog je učinio što je obećao.

Često mislim: „Što da sam ja bio jedan od tih ljudi koji su hodali oko grada sedam dana?”. Neki od njih su sigurno gledali zidine i postajali sve zabrinutiji te su se pitali kako Bog može srušiti tolike zidine. No, mnogo je ljudi vjerovali. Svaki dan su gledali na zidine i razmišljali o tome što Bog može učiniti te su mu unaprijed zahvaljivali.

VIDI OVO: Zašto da nastavim moliti ako ne dobivam odgovor?

Takav život Bog želi da svi mi živimo – da Mu zahvaljujemo unaprijed. Isus je o tome govorio u Marku 11,24: „Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam”.

Kada tražite nešto, ako ne vjerujete, zašto uopće tražite? To je bezvrijedan čin. No ako se molite i pitate Boga za nešto, Isus je rekao, vjerujte da će On to i učiniti. Zahvalite Mu unaprijed za ono što samo On može učiniti. Tada se osvjedočite kako će odgovoriti na vašu molitvu.

Autor: Rick Warren; Prijevod: Ida U.; Izvor: Pastorrick.com