NaslovnicaDuhovnostKako Bog prebiva među ljudima?

Kako Bog prebiva među ljudima?

Kako bismo bolje razumjeli značenje toga kako Bog prebiva među ljudima, trebamo objasniti Isusov odnos prema Edenskom vrtu, Šator sastanka i Hram. To znači da se najprije trebamo okrenuti knjizi Postanka. 

Nakon što je Bog stvorio nebesa i Zemlju, pripravio je posebno mjesto u kojem će živjeti s čovječanstvom, svojim najdragocjenijim stvorenim bićima. To mjesto poznato je kao Edenski vrt. (Postanak 2, 8) Božja prisutnost, punina Njegovih osobina, sve to je prebivalo u Vrtu na poseban način. U tom Vrtu nalazila se Božja slava. Osim toga, Vrt je predočavao savršeni sklad između čovjeka i Boga.

Stoga, nakon što su Eva i Adam sagriješili, bili su izbačeni iz Vrta, što znači da su bili odvojeni od Božje prisutnosti, od Božje slave. No Bog im je progovorio i obećao im je da će preko ženinog potomka biti obnovljeno zajedništvo čovječanstva s Njime i da će čovječanstvo ponovno uživati u Njegovoj slavi. (Postanak 3, 15)

Iako se Postanak 3, 15 još nije u potpunosti ispunio, Bog je demonstrirao svoju želju za približavanjem ljudima i za održavanjem zajedništva s čovječanstvom kroz Šator. (Izlazak 33, 7-10) Kasnije je to pokazao kroz jeruzalemski hram. (2. Samuelova 7, 1-13; 1. Kraljevima 5, 1-5; 6, 1) To su bila mjesta u kojima je boravio Bog na poseban način i to su bila mjesta gdje je Bog manifestirao svoju slavu, svoju prisutnost. 

Kako Bog prebiva među svojim narodom u Novome zavjetu?

Stari zavjet završava na dramatičan način; zbog neprestanog grijeha Izraelaca Božja prisutnost odlazi iz hrama. (Ezekiel 10, 4; 10, 18; 11, 22-23) No ostaje nada da će se Božja prisutnost vratiti jednoga dana u svom svojem sjaju. Nakon toga, Novi zavjet započinje riječima: „I Riječ tijelom postade.“

Primijetite da je Krist potvrdio to da su izraelski vođe hram pretvorili u ”trgovačko mjesto, špilju razbojničku”. (Ivan 2, 16; Matej 21, 13) Božja prisutnost više nije boravila u hramu. Gdje je nakon toga boravila? Gdje bi Bog boravio sa svojim narodom?

VIDI OVO: 7 načina kako iskusiti Božju prisutnost

U Kristu. Kada je došlo vrijeme ispunjenja, Bog se nastanio među Svoj narod kroz Riječ koja je postala živa, kroz Isusa Krista. Krist je Emanuel, ”Bog s nama”. (Matej 1, 23)  On je konačan ”Božji hram”. (Ivan 2, 18-21) Zato je Ivan potvrdio sljedeće: „I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.“ (Ivan 1, 14) 

U Kristu se Božja slava u potpunosti prikazala, jer u Kristu prebiva cijela punina Božjeg bića. (Kološanima 2, 9) Apostol Ivan i oni koji su vjerovali u Krista vidjeli su njegovu slavu, slavu jedinoga Božjeg Sina. (Ivan 1, 14) Stoga u Kristu, Bog je došao i nastanio se u svome narodu, načinio je svoj Šator saveza među svojim ljudima, čime je obnovio odnos Boga i čovjeka, odnos kojeg je čovjek nekoć izgubio u Edenskom vrtu zbog grijeha. 

Kako Bog prebiva u nama?

To je Radosna vijest, ali ne staje ovdje. Božji plan otkupljenja se nastavlja. Kristovo djelo na križu, njegova smrt, uskrsnuće i uzašašće, preobražava Božji narod i Njegovu Crkvu u Božji hram. Pavao na ovaj način opisuje vrijednost hrama: „Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.“ (1. Korinćanima 3, 16) 

Bog sa svojim narodom prebiva u Crkvi i to je mjesto gdje se Njegova slava prikazuje. Kako? Jer kao vjernici i kao sljedbenici Krista, mi smo obnovljeni, postali smo djeca Božja i imamo odnos s Bogom. Sve to je dostupno kroz Krista. Mi smo prvi plodovi novoga stvorenja i imamo postojanu nadu da će ovaj svijet jednoga dana biti preobražen i otkupljen u novo nebo i novu Zemlju, mjesto gdje će Bog u potpunosti boraviti sa svojim narodom, mjesto gdje više neće biti grijeha. Novi svijet bit će po svemu bolji od Edenskog vrta. Ovo će se zbiti nakon drugog Kristovog dolaska. U veliku nadu se pouzdajemo!

Kao zaključak treba reći da smo pozvani štovati Boga u duhu i istini, jer pripadamo Božjoj Crkvi. (Ivan 4, 23-24) Istinsko štovanje Boga u duhu nastaje od nanovo rođenog srca. Štovanje Boga nastaje iz same istine Njegove Riječi. 

Kakva je radost znati da je u Kristu naš odnos s Bogom obnovljen! 

Autor: Giancarlos Ventura Gonzales; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net