NaslovnicaDuhovnostKako Isus umiruje naše nemirno srce?

Kako Isus umiruje naše nemirno srce?

Mir u srcu je nešto najdragocjenije što čovjek na zemlji može imati. Kako Isus umiruje naše nemirno srce? Evo što trebamo znati!

“Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam . Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce.” Ivan 14,27

“I mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.” Filipljanima 4,7

Mir u srcu je nešto najdragocjenije što čovjek na zemlji može imati. Kao što čitamo u poslanici Filipljanima, mir je stražar u našem srcu, koji čuva naše srce i narav u Kristu Isusu. Mir u srcu koji nam može dati samo Gospod Isus se razlikuje od mira ovog svijeta. Da bi mogli dati odgovor kako imati mir u srcu, razmotrimo najprije što je zapravo srce i što se u njemu krije. Prorok Jeremija za srce govori: “Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Ja, Jahve, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovom vladanju, prema plodu ruku njegovih.” (Jeremija 17,9-10). Da u čovječjem srcu može biti dobro ili zlo to potvrđuje i sam Gospod Isus kada u Evanđelju po Mateju kaže: “Ta, usta govore onim čega je srce prepuno! Dobar čovjek iz dobre riznice iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.” (Matej 12,35).

Pokažimo to samo na jednom praktičnom primjeru: čovjek koji u srcu ima mržnju, on će tu mržnju širiti oko sebe, dok naprotiv čovjek koji u srcu nosi ljubav, on će tu ljubav pokazivati prema drugima. Zato Gospodin Isus u Blaženstvima na Gori kaže: “Blago onima koji su čista srca jer će Boga gledati.” (Matej 5,8).

Što se u našem srcu nalazi samo Bog zna, jer ga je On stvorio i On ga dobro poznaje bilo po dobru ili zlu. Mi se možemo pred ljudima pretvarati svojim izgledom, laskavim riječima i ponašanjem, ali pred Bogom ne. U prvoj Samuelovoj knjizi nalazimo zapisano: “Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu”.(I Samuelova 16,7). Kako imati mir u srcu u ovom našem svijetu punom nemira, brige i borbe, svijetu zavisti, ljutnje, kritizerstva, obračuna, nerazumjevanja i sl. Što učiniti ako i u sebi opazimo nešto od navedenog. Bog je izvor i Knez Mira i njemu se treba obratiti i reći mu što nas muči.

Navest ću dio molitve Franje Asiškog koja glasi: “Gospodine, učini me oruđem mira, da ljubim gdje vlada mržnja; da praštam gdje se vrijeđa, da donesem vjeru gdje vlada sumlja, da praštam gdje se vrijeđa, da donosim radost gdje brige stanuju…” Našem nebeskom Ocu možemo slobodno pristupiti zaslugom Gospodina Isusa, koji nas je kroz svoju smrt na križu i svojom prolivenom krvi očistio i posvetio.

Krist je naš mir

Naš mir je nerazdvojno povezan sa Kristom, jer Krist je naš mir. U poslanici Efežanima apostol Pavao je napisao: “On je, naime, naš jedini mir, on koji od obadvaju naroda učini jedan tim što pregradu koja ih je rastavljala – neprijateljstvo – sruši u svome tijelu, tim što uništi Zakon zapovijedi s njegovim odredbama, da od dvaju naroda stvori, u sebi jednoga čovjeka, tvoreći mir, i da oba u jednome tijelu pomiri s Bogom po križu – ubivši u sebi neprijateljstvo. On je došao “da navijesti mir” vama koji bijaste “daleko” i mir onima koji su bili blizu: po njemu naime jedni i drugi imamo pristup k Ocu u jednome Duhu.” ( Efežanima 2, 14-18).

Mir u srcu potreban nam je danas možda više nego ikad, jer je on zaštitnička moć od neprijatelja naših duša, koji nas brigama i nemirima nastoji odvojiti od zajedništva sa Gospodom Isusom, a koji nas želi sačuvati u svom miru. On je pri odlasku sa ove zemlje obećao: “Ostavljam vam mir; mir, i to svoj, dajem vam. Ja vam ga ne dajem kakav svijet daje. Neka se ne uznemiruje i ne plaši vaše srce.” (Ivan 14,27).

Gospodin Isus je ovo mogao obećati jer je On pobjednik i zato izjavljuje: “Ovo vam rekoh, da u meni imate mir. U svijetu ćete imati patnju. Ali ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!” (Ivan 16,33). Da nam je mir u srcu toliko važan, potvrđuju to mnogi navodi u Svetom pismu, posebno u Evanđeljima, a naročito u Pavlovim poslanicama. Kako smo naprijed naveli proroka Izaiju, srce može biti podmuklo i jedva popravljivo, ali ga Bog može promijeniti i očistiti ako mu to dozvolimo, tako da se Krist u njega useli i njime vlada.

Prema pisanju apostola Pavla sve svoje potrebe trebamo iznijeti pred Boga, pa citiramo: “Ne brinite se tjeskobno ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom, sve u zahvalnosti! I mir će Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvati srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.” (Filipljanima 4,6-7). Apostol Pavao i u poslanici Kološanima naglašava koliko je važno imati Kristov mir u srcu: “I neka u vašim srcima vlada mir Kristov, na koji ste i pozvani u jednom tijelu.” (Kološanima 3,15). Poput kralja Davida, možda bi i mi danas mogli zavapiti Bogu riječima iz 139 Psalma koje glase: “Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje: pogledaj, ne idem li putem pogubnim, i povedi me putem vječnim!” (Psalam 139,23-24).

Gospodnji mir nadilazi mir svijeta koji je površan

Iz svih ovih navoda iz Božje Riječi vidimo da Gospodnji mir nadilazi mir svijeta koji je površan, prividan, nestalan, koji često proizlazi iz sebičnosti i nepravdom. Krist je naš mir, naša nada i radost, dok je grijeh nemir i žalost duše. Kristov mir je plod poniznosti, božanskog sinovstva i borbe protiv vlastitih strasti koje vode u grijeh. Mir često gubimo ili ga uopće ne možemo imati zbog počinjenog grijeha, oholosti i nedostatka iskrenosti prema samom sebi i prema Bogu. Mir možemo gubiti i zbog nedaća života kada ne prepoznajemo Božju providnost. Zato činimo ono što možemo, tražeći Božju čast i slavu, a ostavimo Bogu da se brine za sve ostalo.

Dakle, ako želimo imati mir u srcu, trebamo ga tražiti od Boga, jer je On Knez Mira i On ga daje onima koji ga traže i ispunjavaju njegove zahtjeve. U poslanici Efežanima apostol Pavao to opisuje ovako: “Zato sagibam svoja koljena pred Ocem od koga svako očinstvo u nebesima i na zemlji ima ime. Neka vam dadne, prema bogatstvu svoje slave, da se ojačate u snazi po njegovu Duhu u unutarnjeg čovjeka, da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri; da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima koja je tu širina, duljina, visina i dubina, i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju; da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga.” (Efežanima 3,14-19).

Dragi prijatelju, možda imaš problema, kao što ih ima dosta ljudi, možda nosiš u srcu neku nesigurnost, mržnju, zavist, ili nešto što te čini nesretnim, predaj svoje srce Gospodu Isusu, da ga očisti i u njega se useli i time te učini sretnim i zadovoljnim. Dođi mu u poniznosti i vjeri sa iskrenom molitvom i On će to učiniti.

Autor: Đuro Sremac