Povjerenje u Isusa se razvija tijekom našeg života. Ono zahtijeva vrijeme, a često uključuje testiranja i iskušenja kroz koja to povjerenje raste.

Postoje dva osnovna stupnja vjerovanja u Isusa. Prvi je vjerovati u Isusa kao Sina Božjeg i kao jedinog puta spasenja. Jednom kada ste svoju vjeru stavili u Isusa kao Gospodina, slijedeći stupanj vjerovanja u Isusa je imati potpuno povjerenje u Njega – u Njegove putove i Njegovu osobnost. 

Isus je došao donijeti spasenje svijetu. Imamo pristup spasenju i čisti stojimo s Bogom kroz Isusovu žrtvu. On je umro te je vraćen u život kako bismo mi mogli primiti dar vječnog života (Ivan 3,16-18; 11,25).

Povjerenje u Isusa treba rasti

Jednom kada povjerujemo u Isusa radi spasenja, ostatak naših života postaje praksa vjerovanja u Njega svaki dan sve više i u svakoj situaciji. Kako to povjerenje raste? Naše povjerenje u Isusa raste kroz naše razumijevanje tko je On čitanjem Biblije i putem naših iskustava dok hodamo s Njim (2 Korinćanima 1,10; Rimljanima 8,28-30). 

Povjerenje može rasti kroz odgovorene molitve ili kada vidimo Boga kako nas blagoslivlja više nego smo mogli zamisliti (Efežanima 3,20-21). Ti trenutci su uzbudljivi načini za izgrađivanje povjerenja te ih trebamo slaviti kada se dogode. 

VIDI OVO: ISUS TE ČUJE: Prekrasno obećanje u koje se uvijek možeš pouzdati!

Povjerenje u Isusa raste tijekom iskušenja

Alternativno, i možda češće, povjerenje u Isusa raste tijekom razdoblja iskušenja. Čak i u najtežim okolnostima mi učimo vjerovati Bogu koji je svevišnji i koji nam želi dobro. Kada smo u iskušenju od straha ili očaja, možemo reći ovo s psalmistom: „u vječnome će spomenu biti pravednik. Žalosne se vijesti neće bojati“ (Psalam 112,7).

U poteškoćama mi učimo vjerovati da Isus može nositi naše terete: „Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«“ (Matej 11,28-30). Kada smo slabi, On je jak (2. Korinćanima 12,9-10; vidi i: Psalmi 28,7). 

Povjerenje u Isusa donosi mir

Kada imamo povjerenja u Isusa, naše duše nalaze utjehu u Njemu: „(…) sam po pravdi sudi krug zemaljski, izreče pucima osudu pravednu. Jahve je tvrđava tlačenom, tvrđava spasa u danima tjeskobe.“ (Psalmi 9,9-10; vidi i Filipljanima 4,6-7). Kroz prisustvo Duha Svetoga, Isus nas ispunjava mirom.

Isti Isus koji je smirio oluju govoreći: „Utihni! Umukni!“ (Marko 4,39) je onaj koji nam daje odmor i mir, čak i tijekom oluja u našim životima: „Otvorite vrata! Nek’ uđe narod pravedni koji čuva vjernost, čiji je značaj čvrst, koji čuva mir jer se u te uzda.“ (Izaija 26,2-3; vidi i: Psalam 37,5).  

Testovi i iskušenja su isto tako vrijeme kada se u nas pokušava ušuljati strah i ponekad je odluka o vjerovanju Bogu prava bitka. Isusovim riječima: „Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!“ (Ivan 14,1).

VIDI OVO: Ako Bog zna kakva je naša vjera, zašto nas testira?

Iskušana vjera u Isusa razvija povjerenje u Njega

Kada je naša vjera iskušavana, mi dobivamo priliku razviti izdržljivost i biti primorani na vjernu poslušnost i vjerovanje Isusu (Ivan 14,15). Jakov kaže: „Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.“ (Jakov 1,2-4).

Testovi i iskušenja koja trpimo Bog koristi kako bi nas izgladio i očistio te kako bi izgradio našu vjeru i povjerenje u Njega (1 Petar 1,6-8). 

Dok rastemo u našoj vezi s Isusom, primjećivat ćemo da naša vjera i povjerenje u Njega raste. Prilikom situacija koje bi nas prije preplavile, primijetit ćemo da ne osjećamo pritisak.

Mi se osnažujemo kroz vjeru u Isusovu snagu: „Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Jahvu i kome je Jahve uzdanje. Nalik je na stablo zasađeno uz vodu što korijenje pušta k potoku“ (Jeremija 17,7-8).

Kada vjerujemo u Isusa, onda nam On pomaže zamijeniti našu tjeskobu za Njegov mir kako bismo uživali dobra Gospodnja u svim okolnostima.

Izvor: Compellingtruth.org