Kako samoća utječe na srce? Najnovije istraživanje bi moglo zabrinuti one koji su sami!

Istraživanje danskih znanstvenika sa sveučilišta u Kopenhagenu povezuje usamljenost s dvostruko većim rizikom za smrt od bolesti srca.

Novi rezultati su dobiveni na uzorku od 13.463 pacijenta s dijagnozom bolesti srca. Veza usamljenosti i povećanja rizika za smrt je bila nešto izraženija kod žena. Uz to, usamljene osobe su imale trostruko veći rizik za anksioznost i depresiju.

Znanstvenici su pri izračunu rizika u obzir uzeli čimbenike poput prisustva ostalih bolesti, pretilosti, pušenja i konzumacije alkohola. Po njihovim riječima, dobiveni nalazi su posebno zabrinjavajući zbog sve većeg broja ljudi koji žive sami.