Kako se riješiti dugova? 10 savjeta koje trebate poslušati

Kako se riješiti dugova koji se gomilaju? Savjeti su jednostavni, ali njihovo provođenje traži mukotrpan posao.

Biblija ima sasvim jasnu poruku o temi dugova. Poslanica Rimljanima 13,8 kaže: ”Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon”.

U Izrekama 22,7 pak saznajemo zašto Bog tako izravno govori o ovoj temi: ”Bogataš vlada nad siromasima, a dužnik je sluga vjerovniku”. Dugovi nas dovode u stanje ovisnosti o vjerovniku. Što je veći dug, veća je i ovisnost.

Ne možemo više slobodno donositi odluke o tome kako ćemo trošiti svoj novac jer smo zakonom obvezni vraćati dugove.

U 1. Korinćanima 7,23 piše apostol Pavao: ”Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima.” Naš je nebeski Otac platio za nas visoku cijenu kad je dao svog jedinorođenog Sina Isusa Krista za nas. Sada želi da njegova djeca budu slobodna i da mu služe onako kako mu se sviđa.

U Starome zavjetu Bog je vjernost naroda nagrađivao tako što ih je čuvao od dugova. ”Ako zbilja poslušaš glas Jahve, Boga svoga, držeći i vršeći sve njegove zapovijedi što ti ih danas naređujem, Jahve, Bog tvoj, uzvisit će te nad sve narode na zemlji. Svi ovi blagoslovi sići će na te i stići će te ako budeš slušao glas Jahve, Boga svoga.(…) Jahve će ti otvoriti svoju bogatu riznicu – nebo – da daje kišu tvojoj zemlji u pravo vrijeme i blagoslovi svaki pothvat ruku tvojih. Mnogim ćeš narodima u zajam davat, a sam nećeš uzimati u zajam” (Ponovljeni zakon 28,1-2. 12).

S druge strane, dugovi su se smatrali prokletstvom koje se događalo neposlušnima. «Ali ako ne budeš slušao glasa Jahve, Boga svoga, ne držeći i ne vršeći svih njegovih zapovijedi i svih njegovih zakona što ti ih danas naređujem, sva će ova prokletstva doći na te i stići će te: (…) Došljak koji bude u kući tvojoj uzdizat će se nada te, a ti ćeš padati sve niže i niže. On će uzaimati tebi, a ne ti njemu; on će biti glava, a ti rep” (Ponovljeni zakon 28,15.43-44).

Tko stvara dugove otima sebi budućnost

Ako stvaramo dugove pretpostavljamo da ćemo u budućnosti dovoljno zarađivati i da ćemo imati dovoljno sredstava da možemo te dugove otplatiti. Računamo s time da nam je osigurano radno mjesto, da naše poduzeće i naša ulaganja neće propasti. No Biblija upozorava na takve pretpostavke: ”De sada, vi što govorite: ‘Danas ili sutra otići ćemo u taj i taj grad, provesti ondje godinu, trgovati i zaraditi’, a ne znate što će sutra biti. Ta što je vaš život? Dašak ste što se načas pojavi i zatim nestane! Umjesto da govorite: ‘Htjedne li Gospodin, živjet ćemo i učiniti ovo ili ono’” (Jakovljeva poslanica 4,13-15).

Dugovi mogu stajati na putu Božjim blagoslovima

Ron Bule, izvanredan stručnjak na polju financija, priča o jednom mladiću koji je htio ići u biblijsku školu i kasnije postati misionar. Nije imao novca i smatrao je nužnim uzeti zajam. Drukčije nije mogao platiti svoje školovanje. Međutim, time bi se do kraja školovanja uvelike zadužio, a to bi bila nemoguća situacija. Od svoje misionarske plaće ne bi mogao vraćati tolike dugove.

Nakon što je mnogo vremena proveo razmatrajući taj problem u molitvi odlučio je upisati se na studij bez financijskog osiguranja i osloniti se na to da će Bog providjeti za njega i školovanje. Do kraja školovanja niti jednom nije morao posuditi novac. Doživio je da mu je svemoćni, živi Bog davao na razne načine sve što je trebao.

To je bila najvažnija lekcija koju je naučio u biblijskoj školi. Bila je to istovremeno i priprema za misijsko područje djelovanja gdje se opet morao pouzdati u to da će Bog za njega brinuti. Ako posuđujemo novac, možda oduzimamo Bogu mogućnost da nas blagoslovi.

Budući da se nalazite u sasvim određenoj životnoj situaciji, put iz dugova je također sasvim individualan.

Sljedećih deset koraka samo su načelni savjeti za taj put. Koraci su jednostavni, ali njihovo provođenje traži mukotrpan posao. Cilj je vaš dan D, dan kada ćete u potpunosti biti oslobođeni od dugova!

Savjeti za rješavanje dugova
Foto: Pixabay

Kako se riješiti dugova?

Kako se riješiti dugova? Što svaki zaduženi čovjek može poduzeti?

1. Molite!

U 2. Knjizi o Kraljevima 4,1-7 čitamo o jednoj siromašnoj udovici kojoj su vjerovnici htjeli oduzeti oboje djece. Tada se obratila za pomoć proroku Elizeju. On joj reče da ode i od susjeda posudi što više posuda može, a nakon toga je Bog na nadnaravan način umnožio ono jedino što je žena posjedovala – malo ulja – te time napunio sve posude. Kad je žena prodala ulje mogla je vratiti dugove i zadržati svoju djecu. Bog koji je onda čudesno pomogao onoj udovici želi i vas osloboditi dugova.

Prvi je korak najvažniji: molite! Molite Boga za pomoć i vodstvo na tom putu do dana D kad ćete biti bez dugova. Nekad će odmah djelovati, kao u slučaju udovice, a nekad polako i s vremenom. U oba slučaja molitva je od najveće važnosti. Primijetio sam kako se stvari razvijaju. Kad ljudi počnu vraćati svoje dugove i trude se još ih brže vraćati, onda Bog blagoslivlja njihovu vjernost. Čak i onda kad je vaša mogućnost otplaćivanja jako mala, molim vas, počnite s otplatom svojih dugova. Bog vaše napore može umnogostručiti.

2. Sastavite proračun svog domaćinstva

Moje iskustvo govori da ljudi koji su u dugovima rijetko imaju napisani kućni proračun. Možda su ga nekad i imali, no sada je dobro sakriven negdje duboko u ladici. Pisani proračun za domaćinstvo pomaže vam planirati unaprijed kao i analizirati vaše navike kupovanja. Tako ćete vidjeti gdje je moguće uštedjeti. U svakom slučaju, to je djelotvorno sredstvo protiv impulzivnog kupovanja.

3. Napravite popis svega što posjedujete

Popišite sve što imate: kuću, auto, namještaj i si. Razmislite ima li stvari na vašem popisu koje bi se mogle prodati. Kad smo govorili o tome što Hitchcockovi posjeduju, najviše nam je u oči upadao njihov drugi, novi auto. «Ali, Bobe, ja ne mogu živjeti bez svog auta!», protestirala je Susan. Bob je izgledao kriv i povrijeđen. Nije želio štedjeti na svojoj ženi, ali su uskoro oboje vidjeli da je ta drastična mjera bila potrebna. Odluka da odmah prodaju taj auto kao i Bobovu kolekciju pušaka pomogla je obitelji. Čak su i od novaca koje bi inače dali za otplatu auta sada mogli umanjivati neke svoje druge dugove. Iz njihovog se načina djelovanja može naučiti vrijedna lekcija. Morali su se drukčije postaviti prema stvarima koje posjeduju. Kako je rekao George Fooshee: «Vaš odnos prema stvarima odlučit će hoćete li se osloboditi dugova ili ne. Ne mislite o tome koliko gubite ili koliko ste dali za ono što sada prodajete. Usredotočite se na svotu koju dobivate i s kojom se vaši dugovi smanjuju.« (You Can Be Financially Free; Old Tappan: Revell, 1976).

4. Napravite popis svih svojih dugova

Mnogi ljudi, a posebno oni koji su strašno zaduženi, uopće ne poznaju svoju financijsku situaciju. No, da biste je mogli shvatiti, morate najprije sagledati svoje trenutno stanje. U dugove treba uvrstiti i kamate koje naplaćuju vjerovnici.

Otprilike ovako:

Ako proučite kamatne stope na svoje dugove vidjet ćete da su vaši krediti različito skupi, i to katkad drastično. Tako vam popis dugova pomaže uspostaviti redoslijed za otplaćivanje dugova.

Plan otplate dugova
Foto: Pixabay

5. Izradite plan otplate za svaki pojedini dug

I ovdje vrijedi: možda vam se čini nepotrebnim, ali je važno da se držite svakog koraka. Nitko se ne oslobađa dugova slučajno. Da bi se došlo do tog dana D, vašeg dana kad ćete biti sasvim bez dugova, svima je potreban sustavan plan i to napismeno.

Ovako bi mogao izgledati:

Nakon što ste vratili svoj mjesečni dug zabilježite u tablici koliko ste platili i izračunajte koliko vam još ostaje za platiti. Taj će vam postupak dati osjećaj da ste nešto već uistinu postigli. Na taj način vidite kako se dugovi smanjuju, što vas potiče da se i dalje držite svoga plana.

Ako ste značajno zaduženi ili ste u zaostatku sa svojim otplatama, preporučamo da zatražite od vjerovnika kopiju vašeg plana otplate. Sasvim rijetko vjerovnik odbija dati tu kopiju kad već netko od dužnika želi poravnati svoje račune. I vjerovnik će cijeniti činjenicu da ste postavili svoj plan otplate i da ste se potrudili obavijestiti ga o tome. Odlučite koje ćete dugove najprije otplatiti. Dva su čimbenika na kojima biste trebali temeljiti svoju odluku: visina duga i visina kamatne stope.

Otplatite najprije male dugove

Ako počnete s malim dugovima, ohrabrit ćete se i osloboditi sredstva za otplaćivanje ostalih dugova. Nakon što ste otplatiti prvi dug, nemojte prestati odvajati tu svotu novca na stranu nego je priključite u otplaćivanje sljedećeg duga. Kad otplatite prvi i drugi dug – svotu novca koju ste dosad izdvajali opet uložite u otplaćivanje sljedećeg duga itd.

Najprije otplatite dugove s visokim kamatama

Provjerite koja kamatna stopa vrijedi za koji dug pa pokušajte otplatiti najprije one dugove koji imaju najveće kamate, a tek onda one s nižim kamatama.

6. Nađite dodatni izvor prihoda

Riješiti dugova se možete ako nađete neki dodatni posao. Postoje ljudi koji imaju radno mjesto na kojem ne primaju dovoljno novca da bi pokrili svoje potrebe, pa čak ni onda kad svojim novcem upravljaju mudro. Dvije su stvari važne ako tražite dodatni izvor prihoda.

Prvo, unaprijed odlučite da ćete dodatni prihod iskoristiti za otplatu dugova. Svi mi, naime, imamo sklonost trošiti više nego što zarađujemo, bilo da je to malo ili mnogo.

Drugo, pazite na to da vaš odnos prema Bogu i prema obitelji ne bude opterećen tim dodatnim poslom. Ako ste u braku, dodatni izvora prihoda će vas možda tjerati na kreativnost jer ćete željeti cijelu obitelj uključiti u stvaranje dodatnih sredstava ili ćete pokušati naći posao koji će obitelj još više zbližiti, a ne razdvojiti.

Susan Hitchcock pokazala se kao izvanredno vrijedna i kreativna žena. Pokrenula je u svojoj kući «mini-vrtić» gdje je pazila na četvero djece iz susjedstva čiji su roditelji radili. Time su se i starija djeca Hitchcockovih ohrabrila da navečer čuvaju djecu, pa su od svojih prihoda i sami pomagali obitelji u otplati dugova.

Ovo su samo neke od brojnih mogućnosti kako doći do dodatnog prihoda i brže otplatiti svoje dugove. No bez obzira na visinu dodatnog prihoda, najvažnije je da se taj novac ulaže u otplatu dugova i da se ne koristi za povećanje životnog standarda.

7. Ne stvarajte nove dugove

Jedini način kako se riješiti dugova i spriječiti ponovno upadanje u njih jest taj da se u kupnji ograničimo na plaćanje gotovinom, čekom ili bankovnom karticom koja je vezana za naš prihod. Kad razmišljamo o kreditnim karticama valja reći kako ne mislim da je ta kartica sama po sebi loša, ali treba naglasiti da je opasna. Statistike iz SAD-a pokazuju da ljudi troše za trećinu više ako koriste kreditne kartice jer s njima nemaju osjećaj da doista troše pravi novac. Jedan mi je kupac jednom rekao: «Više volim kreditne kartice. S njima mogu više kupovati«.

Kad smo Bev i ja krenuli proučavati Bibliju sa stajališta ove teme, imali smo devet kreditnih kartica. Danas imamo samo jednu. Kad analiziram financijsko stanje mnogih ljudi u dugovima imam jedan jednostavan pokazatelj kojim vidim znaju li ili ne s kreditnim karticama: ako na kraju mjeseca ne mogu platiti sve troškove, preporučam im «plastičnu operaciju« za koju trebaju samo dobre škarice.

8. Naučite biti zadovoljni s onim što imate

Živimo u vremenu u kojem je reklamna industrija razvila učinkovite i podmukle načine da nas navede na kupovinu. Često se njihove metode svode na to da nas učine nezadovoljnima onime što već imamo.

Jedno je američko poduzeće otvorilo novi pogon u Južnoj Americi jer je ondje radna snaga jeftina. Sve je najbolje funkcioniralo do trenutka kad su radnici dobili svoju prvu plaću. Sljedeći se dan niti jedan od njih nije vratio na posao. Voditelji pogona čekali su nekoliko dana, ali se još uvijek nije nitko pojavljivao. Tako je direktor otišao načelniku mjesta kako bi saznao što se događa. Zapanjio ga je odgovor: «Zašto bismo još radili? Dovoljno smo zaradili da možemo živjeti od toga«.

Tako je tvornica stajala prazna dva mjeseca sve dok nekome nije sinula ideja da se mještanima pošalju katalozi za naručivanje. Pregledavajući: kataloge mještani su imali sve više želja i nakon toga više nije bilo teško naći radnike.

Bitno je uočiti sljedeće činjenice. Čovjek troši više ako:

–    više gleda televiziju
–    češće lista časopise i kataloge
–    češće odlazi u trgovinu

Naša je obitelj najbolji primjer za to. Ako moja kćer najednom želi piti baš određeni sok iz restorana brze hrane, znam da je upravo gledala neku od TV-reklama. Dokazano je da su naše želje manje što manje gledamo televiziju.

9. Budite spremni iz temelja promijeniti način života

Da bi brže izašli iz dugova mnogi su ljudi drastično smanjili svoju potrošnju. Neki su prodali kuću i preselili u manju ili su unajmili stan; neki su se uselili drugim članovima obitelji. Mnogi su se odrekli automobila koji su otplaćivali velikim mjesečnim ratama. Neki su na određeno vrijeme snizili svoje životne troškove kako bi se riješili dugova.

10. Ne odustajte!

Neka vam je odmah jasno da će se naći stotinu razloga zašto biste odustali od svoje namjere da se riješite dugova. Ipak, nemojte pokleknuti i nastavite provoditi svoj plan. Ne odustajte sve dok ne doživite to prekrasno vrijeme da živite svoj život bez dugova. Uvijek mislite na to da je ostvarivanje toga cilja težak zadatak, ali sloboda koju ćete doživjeti vrijedna je toga napora.

Ako ne znate odgovor na pitanje kako se riješiti duhova, nadamo se da će vam navedeni savjeti biti od velike koristi.

Autor: Howard Dayton; iz knjige ”Tvoj novac vrijedi”

PROČITAJTE JOŠ: