Foto: Twitter

Kad Gospodin Isus Krist dođe da očisti svoje gumno, sve koji nisu njegovi učenici kaznit će strašnom kaznom.

Svi koji će se naći kao nepokajani i koji nisu vjerovali, svi koji su suzbijali istinu svojom pokvarenošću, svi koji su prianjali uz grijeh, ljubili svijet te svoje sklonosti usmjeravali na stvari ovdje dolje, svi koji su bez Krista, svi će oni završiti strašno. Krist će pljevu spaliti!

Njihova kazna bit će najoštrija

Nema boli kao što je bol od ognja. Ako sumnjate u to, stavite prst jedan tren na plamen svijeće. Za sve elemente oganj je najrazorniji. On proždire sve. Pogledajte u užarenu peć i razmislite kako bi bilo biti u njoj. Oganj se najviše protivi životu. Stvorenja mogu živjeti u zraku, na zemlji, u vodi, ali ništa ne može živjeti u ognju. Međutim, oganj je sudbina svih koji nemaju Krista i ne vjeruju. Krist će ”pljevu sažeći ognjem neugasivim” (Mt 3,12).

Njihova kazna bit će vječna

 Vrijeme će prolaziti i prolaziti, a oganj u koji će pljeva biti bačena još uvijek će gorjeti. Taj se oganj nikada neće smanjiti i izblijedjeti. Gorivo tog ognja se nikada neće potrošiti. To je neugasiv oganj.

To su žalosne i bolne stvari da se o njima govori! Ne nalazim zadovoljstva zadržavati se na njima. Dok ovo pišem, radije bih rekao zajedno s apostolom Pavlom: ”… u svom srcu nosim duboku i trajnu bol” (Rim 9,2). Ali te su stvari zapisane za našu pouku i dobro je razmotriti ih. One su dio Pisma koje je korisno i trebaju se čuti. Kao što je bolno govoriti o paklu, bolno je i ovo, ali ne usuđujem se šutjeti i ne smijem ne govoriti o tome. Tko bi želio govoriti o ognju pakla ako Bog ne bi govorio o njemu? S obzirom da je Bog tako jasno govorio o njemu, tko onda može ne govoriti o njemu?

Ne usuđujem se zatvoriti oči na činjenicu da se duboko u ljudskim umovima pritajila ukorijenjena ravnodušnost u vezi s paklom. Vidim da se ona pokazuje kroz krajnju bezvoljnost nekih: oni jedu, piju i spavaju kao da nema srdžbe koja dolazi. Kod drugih vidim da ona gmiže kroz hladnoću prema dušama njihovih bližnjih: pokazuju malo brige da ugrabe zapaljen prut iz vatre. Odupirem se takvoj ravnodušnosti svom svojom snagom i, vjerujući da postoji ”strah Gospodnji” kao i ”nagrađivanje”, pozivam sve koji ispovijedaju vjeru da vjeruju Bibliji te paze i bdiju!