klanjati se u Duhu i istini
Foto: Natalia A/Flickr

Izraz klanjati se u Duhu i istini nalazimo u Ivanu 4 Svetog pisma kada je Isus bio na putu kroz Samariju, te se zaustavio na zdencu. Bilo je to prilikom razgovora Isusa sa ženom Samarijankom o klanjanju.

Na većini kršćanskih radio postaja danas možete pronaći svakakvu vrstu glazbe slavljenja. Također, isto možete naći i u većini crkava. Neki fakulteti izdaju čak i fakultetske diplome za umjetničko slavljenje. Uz sve te pristupe štovanja, ljudi obično štovanje opisuju tako da bi ono trebalo biti u Duhu i u istini. Ipak, većina ljudi se pita što to znači klanjati se u Duhu i istini?

Što znači štovanje?

Štovanje se obično definira na sljedeći način: Imenica- 1. Osjećaj ili izraz naklonosti i obožavanja vezano za božanstvo. 2. Obožavanje ili predanost usporediva sa vjerskim štovanjem, koje se pokazuje prema osobi ili načelno. Glagol- 1. Pokazati naklonost i obožavanje prema (božanstvu); častiti s vjerskim običajima. 2. Odnositi se prema (nekome ili nečemu) s naklonošću i obožavanjem svojstveno božanstvu. 3. Sudjelovati u vjerskoj svečanosti.

Što je osnova pravilnog štovanja?

Temelj pravilnog štovanja ovisi o našoj motivaciji. Ako nas motivira isključivo ono što privlači našu požudu (1. Ivanova 2,15-16), tada naše slavljenje neće ugoditi Bogu. Međutim, ako se naše štovanje temelji na našoj ljubavi prema Bogu zbog onoga što je učinio poslavši svog Sina Isusa da umre na križu za naše grijehe, tada mu je to ugodno (Izaija 56,6-7; 2. Korinćanima 5,5-9). Uz ispravan temelj, možemo se usredotočiti na ono što znači klanjati se u Duhu i u istini.

Odakle dolazi izraz klanjati se u Duhu i u istini?

Izraz klanjati se u Duhu i istini nalazimo u Ivanu 4 Svetog pisma kada je Isus bio na putu kroz Samariju, te se zaustavio na zdencu. Bilo je to prilikom razgovora Isusa sa ženom Samarijankom o klanjanju.

Tijekom razgovora, Isus je rekao ženi da dolazi čas kada se više neće klanjati u Samariji ili Jeruzalemu, i da se klanjaju onome što ne znaju zato što spasenje dolazi od Židova. Isus je tada rekao: “Ali dolazi čas, već sada je, kada će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i u istini: jer takve klanjatelje traži Otac. Bog je duh; i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.” (Ivan 4,23-24).

Nakon ovog razgovora, Samarijanka je spoznala da je Isus Mesija, i odmah je dobru vijest otišla podijeliti s drugima. To je rezultiralo spasenjem mnogih dok se širila riječ da je Mesija stigao (Ivan 4,25-42). Za ovu ženu, klanjanje u Duhu i u istini imalo je posve novo značenje.

Što znači klanjati se u Duhu?

Klanjati se u Duhu znači da praksa našeg štovanja treba biti proizvedena od Boga Duha Svetog. Dokaz za to je praksa štovanja koja odražava plod Duha, što pronalazimo u Galaćanima 5,22-23.

Dokaz klanjanja u Duhu:                             Dokaz NE klanjanja u Duhu:

Ljubav                                                                           Mržnja

Radost                                                                           Tuga

Mir                                                                                Nemir

Strpljivost                                                                      Nestrpljivost

Blagost                                                                          Okrutnost

Dobrota                                                                         Grešnost

Vjera                                                                             Nevjera

Krotkost                                                                        Oholost

Suzdržljivost                                                                 Nekontrolirano ponašanje

 

Odražava li naše štovanje ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjeru, krotkost, i suzdržljivost? Ili proizvodi mržnju, tugu, nemir, nestrpljivost, okrutnost, grešnost, nevjeru, oholost, i nekontrolirano ponašanje?Ako odražava prvu listu koja počinje sa ljubavlju, to onda znači klanjanje u Duhu.

Što znači klanjanje u istini?

Klanjanje u istini znači da bi naša praksa štovanja trebala odražavati ispravno biblijsko učenje (Psalam 71,22-24; 2. Timoteju 3,16-17; Efežanima 4,17-25). Dokaz za to je izbjegavanje prakse štovanja koju Bog teološki osuđuje (Ponovljeni zakon 18,9-14; 1. Korinćanima 10,20). To također zahtijeva da riječi pjesama, pa čak i autori glazbe, trebaju biti teološki ispitani. Ovo je potrebno da bi se osiguralo da riječima bude iskazana istina, da bi se spriječio mogući pristup osobama ili organizacijama koje nisu doktrinarno ispravne (Rimljanima 16,17-18). Ako posvećujemo vrijeme da teološki ispitujemo našu praksu štovanja, to onda znači klanjanje u istini odnosno prema nauku Božje riječi.

Zaključak

Klanjanje u Duhu i u istini je mnogo više od glatke fraze kojom stavljamo pečat odobrenja na način štovanja. To doslovno znači da se naša praksa štovanja ispituje da se vidi kakva je (1. Korinćanima 3,11-14). Ako se ispituje i otkrije da odražava plod Duha i da je proizvedena od strane Duha, onda je duhovno ispravna. Ako naše štovanje uključuje elemente koji se ispituju i otkrije se da su doktrinarno točni, to znači da je naša praksa štovanja u istini. Naposljetku, klanjanje u Duhu i u istini koje je motivirano ljubavlju je Bogu ugodno i izgrađuje tijelo Kristovo.

Autor: Dr. Michael L. Williams; Prijevod: Vesna L.