Nedavno je kod mene bila jedna sestra u Kristu koja se prije nekoliko godina razboljela od raka. Iznenada ju je napustio muž, ne zaboravivši uzeti auto i isprazniti bankovni račun, tako da je ostala u potpunoj besparici, bez zaposlenja i s računima koji su redovno stizali.

Gledajući sad unatrag, od samog trenutka kad je ta bujica hladne i mutne vode navalila na nju, Isus ju je držao za ruku i izveo sve na dobro. On sam ju je iscijelio, tako da je danas potpuno zdrava, radi i zadovoljna je. Puna je radosti Gospodnje. Puna je Kristove nazočnosti. Kao da je sam anđeo ušao u moju kuću.

Što Isus nije rekao?

Što Isus nije rekao? Da je put u nebo posut cvjetnim laticama; ravan i gladak da se ne spotaknemo; sunčan i s laganim povjetarcem, tako da ne može biti bolji; s obiljem svega materijalnog, što god nam srce poželi; ljubavi napretek od naših i tuđih…

Što je Isus rekao? ”U svijetu ćete imati patnju” (Iv 16,33). A apostol Pavao: ”Sami, naime, znate da su (nevolje) naša sudbina” (1. Sol 3,4).

PROČITAJTE: DUHOVNA PORUKA: U svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se! Ja sam pobijedio svijet

Kroz što je Isus prošao? Govorili su za njega da je izjelica i pijanica, da vara narod, da je opsjednut đavlom; htjeli su ga strmoglaviti s brijega, ali im je umakao; htjeli su ga kamenovati, ali im se sakrio. A kad su ga konačno uhvatili, pljuvali su ga, izrugivali, bičevali, nabili mu krunu od trnja na glavu, razapeli.

A Pavao? Prošao je kroz mnoge nevolje (tako da je jednom čak izgubio nadu u život), potrebe, tjeskobe, udarce, tamnice, bune, napore… preko mjere bio je udaran. Često u smrtnoj pogibli. Primio je pet puta po trideset i devet udaraca; triput je bio šiban, jednom kamenovan, triput je doživio brodolom, noć i dan proveo na dubokom moru. Na svojim putovanjima bio je u pogiblima od rijeka, od razbojnika, od sunarodnjaka, od pogana… Bio je u čestom nespavanju, gladi i žeđi, zimi i golotinji… Bio je i bolestan, što mu je pružilo priliku da propovijeda Galaćanima…

Krist nam je najavio patnju u ovom svijetu

Da, Krist nam je najavio patnju u ovom svijetu, ali evo što nam obećava Njegova Riječ: ”Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta” (Mt 28,20). ”Ne boj se… kad preko vode prelaziš, s tobom sam; ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće… Jer dragocjen si u mojim očima… Ne boj se, jer ja sam s tobom” (Iz 43,1-5).

I Pavao nam je najavio nevolje, ali evo što je napisao braći u Rimu kad su ih vodili u arene kao ovce na klanje: ”Ako je Bog za nas, tko će biti protiv nas? … Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? … Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu” (Rim 8,31.35-39).

A psalmist je napisao: ”Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom” (Ps 23,4).

Iz vlastitog iskustva mogu reći da što je dublja i bješnja bila bujica, što je žešća bila vatra, kad me Gospodin proveo kroz nju, bilo je to, kad sam pogledala unatrag, predivno duhovno iskustvo, vrijedno svake muke.

Autorica: Estera Ullen; Izvor: Put života br. 419