Idoli nisu uvijek izrađeni od drveta ili kamena, srebra ili zlata. Idoli mogu doći u mnogim oblicima i veličinama. To može biti nacionalnost, glazba ili čovjek, kao što je neka poznata ličnost, vaše dijete, pa čak i propovjednik. Idol može biti priroda, elektronski uređaj, glazbeni instrument, navika, sport, ideologija, politika, društveni mediji.

Sve što u našem srcu zauzima mjesto ispred Boga i Božje Riječi jest idol.

„Sine čovječji, ovi ljudi u srca svoja postaviše svoje kumire, i ono što ih potiče na bezakonje metnuše ispred lica svojega. Zar da im uopće dam da me traže?“ (Ezekiel 14,3).

Često puta slika u našem umu, to jest naša imaginacija može biti idol. Mnogi ljudi imaju slike Isusa Krista koje su u suprotnosti s pravim, istinskim Isusom Kristom iz Biblije. To su izrađene slike, idoli. Robert Powell, Christian Bale, Jeffrey Hunter, Willem Dafoe, Diogo Morgado, Ted Neeley, Jim Caviezel, Brian Deacon – ovi glumci su pali i grešni ljudi. Isus Krist je bezgrešan Bog očitovan u tijelu.

„I što je neprijeporno, velika je tajna pobožnosti: Bog bȋ očitovan u tijelu, opravdan u Duhu, viđen od anđelā, propovijedan među poganima, uzvjerovan u svijetu, uzet u slavu“ (1. Timoteju 3,16).

No, ove lažne slike Boga iz ljudske mašte temelje se na knjigama ili kršćanskim filmovima, a ne Bibliji. Ovaj lažni bog vas treba da ga volite, moli ljude da ga prihvate; feminiziran je i slab; nikada ne osuđuje grijeh; nikada ne ubija svoje neprijatelje. Tu je kao veliki duh na nebu koji ispunjava želje. A kada ljudima umru bližnji, zamišljaju ga kao nekog tko prihvaća svakoga u slavu, bez obzira bio nanovorođen ili ne.

To je idolopoklonstvo. To je Bog koji nije svet, koji ne osvjedočuje o grijeh i ne poziva na pokajanje.

Uči ljude da ako žude za zemaljskim stvarima, bit će nagrađeni zdravljem, bogatstvom, prosperitetom i lakim životom. Vaš najbolji život je sada, a pakao poslije. Moguće da je upravo lažni Isus Krist Sotonin najomiljeniji idol. Sam Isus je upozorio da će mnogi doći u njegovo ime i zavesti.

„Jer mnogi će doći u moje ime govoreći: ‘Ja sam Krist!’, i mnoge će zavesti“ (Marko 13,6).

To su lažni bogovi u srcima ljudi, koji su previše okupirani grijehom da čitaju Božju Riječ i dopuste da ih mijenja. Oni se ne žele mijenjati i živjeti za Boga, već traže zabavu, osjećaje, iskustva, viđenja, vizije. Čitaju neke druge knjige koje im govore da ih njihov bog voli baš takve kakvi jesu. Oni sami za sebe kažu: JA JESAM, iliti ja sam bog. Vjeruju u same sebe, a ne u Boga. Vole sebe više od Boga. Ovi lažni proroci koji vam prodaju ovakvog boga posve trivijaliziraju grijeh.

Grijeh je prijestup protiv Božjeg svetog zakona, prekršaj, zločin protiv samoga Boga.

„Nema straha Božjega pred očima njihovim“ (Rim 3,18).

Kada neobraćeni pervertiti poput Princea ili George Michaela umru, takvi ljudi plaču nad njima jer su im bili idoli. „Njihova glazba će živjeti vječno u njihovim srcima“, kažu. Nažalost, hoće, jer su u svojim srcima pohranili njihovu glazbu i riječi. Zamislite da s toliko strasti pohrane Božju Riječ u svoja srca.

To su lažni obraćenici, jarci zavedeni vjerovanjem da su kršćani, Kristovi sljedbenici, ali nikada se nisu uistinu pokajali ni obratili.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash
Molimo vas, pokajte se prije nego propadnete i završite u paklu sa svojim idolima.

Ne možete u isto vrijeme ljubiti i promovirati sluge Sotonine i Isusa Krista koji je svet. Ili ste nanovorođeno dijete Božje ili dijete đavla, a prepoznaje vas se po vašim plodovima.

„Jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce“ (Luka 12,34).

Ne možete prevariti Boga, pokajte se ili ćete čuti pravog Isusa Krista kako vam kaže: Nikada vas nisam upoznao! Odstupite od mene, vi koji bezakonje činite!“ (Matej 7,23).

„Vi činite djela oca svojega. Nato mu rekoše: ‘Mi se nismo iz bluda rodili! Jednog Oca imamo — Boga.’ Isus im reče: ‘Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izašao i došao. Ta nisam sȃm od sebe došao, nego me on posla. Zašto govor moj ne razumijete? Jer ne možete slušati riječ moju! Vi ste od oca đavla i hoćete činiti želje oca svojega. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer istina nije u njemu. Kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži. A ja, jer istinu govorim, meni ne vjerujete’“ (Ivan 8,41-45).

„Ne možete piti čašu Gospodinovu i čašu zlodušku. Ne možete biti dionici stola Gospodinova i stola zloduškoga“ (1. Korinćanima 10,21).

„Dakle, po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Neće svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’ ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj koji vrši volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi reći u onaj dan: ‘Gospodine, Gospodine, nismo li u tvoje ime prorokovali i u tvoje ime zloduhe izgonili i u tvoje ime mnoga silna djela činili?’ I tada ću im priznati: ‘Nikada vas nisam upoznao! Odstupite od mene, vi koji bezakonje činite!’“ (Matej 7,20-23).

„Tko voli oca ili majku više nego mene, nije me dostojan; i tko voli sina ili kćer više nego mene, nije me dostojan. I tko ne uzima križ svoj i ne ide za mnom, nije me dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj mene radi, naći će ga“ (Matej 10,37-39).

„Obratite se i odvratite od svih svojih prijestupa, da vam bezakonje ne postane spoticaj“ (Ezekiel 18,30).

Ako volite grešne stvari ovoga svijeta, to je zato što ste izgubljeni i Božji neprijatelj.

„Preljubnici i preljubnice! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle poželi biti prijatelj svijetu, neprijateljem Božjim postaje“ (Jakovljeva 4,4).

„Jer oni koji su po tijelu teže za onim što je od tijela, a oni po Duhu za onim što je od Duha. Naime, težnja tijela je smrt, a težnja Duha život i mir. Jer težnja tijela je neprijateljstvo prema Bogu; Zakonu se naime Božjemu ne pokorava, jer se ni ne može. Oni pak koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu“ (Rimljanima 8,5-8).

Ovo upozorenje je iz ljubavi, jer ne želimo da propadnete, obratite se od idola i živite.

„Jer meni nije stalo do smrti nijednoga koji umrije, riječ je Gospodina GOSPODA. Obratite se, dakle, i živite!“ (Ezekiel 18,32).

„Stoga reci domu Izraelovu: ‘Ovako veli Gospodin GOSPOD: Obratite se i odvratite se od kumira svojih; i odvratite lica svoja od svih svojih gnusoba“ (Ezekiel 14,6).

Molimo vas, poslušajte ovo upozorenje i tražite Boga da vam se otkrije. Bog mijenja one koje spašava. Kada se Duh Sveti nastani u vas, postajete novo stvorenje. I to će vas osloboditi od idoliziranja đavolje djece koja su opsjednuta zlim duhovima.

„Zato, ako je tko u Kristu, novi je stvor; staro prođe, gle, nasta novo sve!“ (2. Korinćanima 5,17).

„Vi koji ljubite GOSPODA, mrzite zlo! On čuva duše pobožnika svojih, izbavlja ih iz ruke opakih“(Psalam 97,10).

Budite uvjereni, na dan Gospodnji svi idoli će se porušiti, fizički i duhovno. Idoli u vašem srcu vas neće spasiti, umjesto toga će vas osuditi.

„A kumire će posvema istrijebiti. I ljudi će ulaziti u špilje kamene i u duplje zemaljske pred strahotom GOSPODNJOM i krasotom veličanstva njegova, kad ustane da potrese zemlju. U onaj dan čovjek će svoje kumire od srebra i svoje kumire od zlata, što ih je sebi načinio da im se klanja, baciti krticama i šišmišima“ (Izaija 2,18-20).

„Jer u onaj dan svatko će odbaciti svoje srebrne kumire i svoje zlatne kumire — grijeh što su ga vaše ruke sebi načinile“ (Izaija 31,7).

Bog je svet i mrzi one koji se okreću idolima i drugim bogovima, On je ljubomorni Bog i neće dijeliti svoju slavu ni s kim drugim.

„I porušit ću vaše uzvišice i zatrti vaše kadione žrtvenike, a vaša ću trupla baciti na trupla kumira vaših; ta gnušat će vas se duša moja“ (Levitski zakonik 26,30).

„Ja sam GOSPOD, to je moje ime; i slavu svoju drugomu ne dajem niti hvalu svoju kumirima“ (Izaija 42,8).

Bog je također pun ljubavi i milostiv.

„Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni“ (Ivan 3,16).

Ako odbacite njegovu milost i otvrdnete šiju, Bog neće vječno podnositi vaš pobunjenički duh. Ne duguje vam apsolutno ništa. Možda vam je ovo posljednje upozorenje, stoga nemate izlike.

„I nema ni u kojem drugom spasenja, jer pod nebom nema drugoga imena danog ljudima po kojem nam se valja spasiti“ (Djela 4,12).

„Čovjek koji, po opomeni, otvrdne šiju, učas će se slomiti; i nema mu lijeka“ (Izreke 29,1).

Izvor: Biblijaiznanost.net