Jesu li vam ikada rekli da su vaša djeca kršćani samo zato što ste im isprali mozak? Jesu li vas optužili da zadržavate svoju djecu od razumijevanja „prave“ znanosti ispirući im mozak Biblijom?

​Nastavnici i drugi „stručnjaci“ koji usvajaju evoluciju izjavljuju da djeca koju se uči da odbacuju evolucijski svjetonazor nikada neće razumjeti svijet oko sebe. Mnogi kažu kako će takva djeca biti akademski neuspjeh. Ti stručnjaci upozoravaju da će djeca izrasti u neproduktivne građane modernog svijeta ukoliko kao činjenicu ne prihvate evoluciju koja se odvijala od molekula do čovjeka tijekom milijuna godina.

​Sekularisti često tvrde da su djeca koja odbacuju evoluciju „ispranog mozga“. Je li to stvarno istina? Jesu li nekoj djeci isprali mozak? Ako da, jesu li kršćani koji vjeruju u Bibliju oni koji ispiru mozak?

Što je ispiranje mozga?

​Prema Websterovom rječniku, ispiranje mozga je „prisilna indoktrinacija koja potiče osobu da se odrekne temeljnih političkih, društvenih ili vjerskih uvjerenja i stavova, te prihvati suprotne strogo organizirane ideje.“ Pojam se često koristi kao sinonim za pojmove kao što su postavljanje uslova, ponovno obrazovanje, propaganda i indoktrinacija. Svi nas ovi pojmovi jako plaše, ukazuju na metodički manipulativni pristup koji oblikuje um na način da sprečava žrtvu ispranog mozga od objektivnog ispitivanja drugih gledišta ili donošenja informiranih odluka.

Polazišna točka

​Roditelji koji su kršćani odgovorni su odgajati svoju djecu u istini i „stegom i opomenom Gospodnjom“, prema Efežanima 6,4. Apostol Pavao je rekao Timoteju: „Uznastoj da se kao prokušan pokažeš pred Bogom, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji ispravno razlaže riječ istine. A svjetovnih se ispraznih brbljarija kloni, jer takvi će sve više napredovati prema bezbožnosti i riječ će njihova kao rak-rana izjedati“ (2. Timoteju 2,15-17).

​Daljnje razmatranje:

„Odgajaj dijete putu kojim mu je ići; pa i kad ostari, neće odstupiti od njega“ (Izreke 22,6).

​Jasno vidimo kako Bog želi da djecu učimo da vjeruju i razumiju Njegovu Riječ. Kada osoba – dijete ili odrasla osoba – vjeruje da je Biblija istinita već od prvog stiha, osoba ima okvir za razumijevanje i procjenu tvrdnji svih mogućih znanstvenika, filozofa, teologa i učitelja. Učiti dijete da vjeruje Božjoj Riječi ispravno je postupanje i iznad svega nije ispiranje mozga. Umjesto toga, to je opremanje djeteta potpuno pouzdanom biblijskom istinom prema kojoj treba mjeriti sve druge tvrdnje.

​Na primjer, sekularisti žele djecu kršćana naučiti religiji humanizma uz svoja brojna načela, kao što su materijalizam, ateizam, evolucija, veliki prasak i milijuni godina. Naravno, uznemire se kada se djecu uči istinskoj vjeri koju nalazimo na stranicama Biblije.

​Naš Stvoritelj nam je u svojoj Riječi dao istiniti izvještaj o našem porijeklu, našoj grešnoj prirodi, spasonosnoj milosti Isusa Krista i našoj vječnoj sudbini. Njegova Riječ treba biti temelj našeg razmišljanja.

​Temelj evolucijskog uvjerenja jest da je materija/priroda sve što postoji (npr. materijalizam i naturalizam). Sekularisti tvrde da su materija, i u konačnici sav život nastali sami od sebe, premda nitko nije vidio kako se to dogodilo, nema drevnih svjedoka i nikad se nije ponovilo. Ipak, sekularni svijet nam ovu priču predstavlja kao činjenicu. Apsolutnu činjenicu.

​No, ako posumnjate u evolucijske tvrdnje, nazvat će vas „neznanstvenima“. Ako vaša djeca dovode u pitanje sekularnu priču, mnogi će reći kako ste im isprali mozak.

Neznanstveni?

​Dakle, jesu li kršćani neznanstveni? Je li ispiranje mozga ako učimo djecu istinu o Bogu i Bibliji? Ne.

​Ono što imamo jest bitka oko polazišta (odnosno svjetonazora/vjere). Kršćanin polazi od Boga kao Stvoritelja; sekularist polazi od materije (obično izbjegavajući odgovor kako je ona nastala). Dalje ignoriraju pitanje da, ako je sve materija, kako mogu postojati logika, istina, znanje, zaključci i razum? To nije materija! Potom se materijalistička polazišna točka koristi kao temelj za tumačenje i vrednovanje onoga što vidimo oko nas. Problem koji tako često zbunjuje ljude jest da kršćanin i sekularist imaju iste dokaze. Međutim, u donošenju zaključaka u vezi porijekla, razlikuju se po tome kako tumače te dokaze.

​Evo nekoliko primjera.

​Pogledajte Grand Canyon. Tamošnji slojevi stijena i fosili u tim mnogim slojevima često se koriste kao „dokaz“ da je zemlja stara milijune godina. Kreacionist dolazi do sasvim drugačijeg zaključka.

​Ono što zapravo moramo ispitati su same stijene i fosili. Ne dolaze s oznakama koje govore koliko su stari. Nismo bili tamo kada su slojevi stijena nastali. Nijedan znanstvenik nije vidio bića, sada fosile, kako polako evoluiraju tijekom milijuna godina. Moramo „tumačiti“ fosile i slojeve stijena kako bi donijeli svoje zaključke. Naša polazišna točka određuje kako ćemo tumačiti dokaze.

​Sekularisti tvrde da su slojevima stijena Grand Canyona trebali milijuni godina da se polako natalože i fosilima da se formiraju (uz pretpostavku da nije bilo velikih katastrofa u prošlosti poput velikih potresa, poplava itd.). No, to se temelji na pretpostavci, a ne izravnom opažanju. Ovo se tumačenje temelji na sekularističkom svjetonazoru.

Biblija daje prikaz katastrofalnog globalnog Potopa u Noino vrijeme. Dakle, drugačije tumačenje kaže da je većina tih slojeva stijena nastala brzo, kao posljedica masivne katastrofe. Iz goleme količine nanosa, slojevi stijena koje danas vidimo lako bi se formirali. Nadalje, milijarde bića koja vidimo u fosilnom zapisu bili bi zarobljeni u tom nanosu, računajući fosile koje vidimo u stijenama. (Naravno, bilo je slojeva stijena s fosilima koji su nastali nakon Potopa, ali većina je iz Potopa.)

​Danas za ispitivanje imamo samo stijene. Ova dva različita zaključka rezultiraju iz dvije različite polazišne točke.

Evo još jedan primjer.

Vidite li sve životinje na svijetu? Kako su nastale?

​Prema sekularistima, jednostavniji oblici bića su tijekom milijuna godina polako evoluirali u složenije oblike bića. Oni vjeruju da su fosili dokaz da su jednostavna bića na kraju evoluirala u sve složenija bića, te konačno u životinje koje vidimo danas. Oni ustraju na tom uvjerenju iako se nikada nije opažao ni jedan slučaj kako jedno biće evoluira u drugi oblik bića.

​Biblija nam govori da je Bog stvorio živa bića „prema svojoj vrsti“. Potom im je rečeno da se reproduciraju i napune zemlju. To jest, psi stvaraju pse, mačke stvaraju mačke, stoka stvara stoku itd. To je upravo ono što vidimo u našem današnjem svijetu. Većina fosila samo su očuvane životinje i biljke koje su jednom živjele i bile zatrpane Potopom iste godine; samo ih evolucijska mašta vidi zatečene u činu evoluiranja. Ono što izravno opažamo u našem svijetu potvrđuje ono što nam je rečeno u Božjoj Riječi.

Sekulariste i njihovo gledište slobodno smatrajte neznanstvenima. Znanost je ono što se može opažati i ponoviti. A milijuni godina, veliki prasak, evolucija itd. ne mogu se opažati niti ponoviti. Dakle, njihovi su napadi promašeni u svjetlu neuspjeha njihove vlastite pozicije.

​No, rečeno nam je da moramo prihvatiti sekularna tumačenja ili će nas smatrati neznanstvenima i neukima. Ako ne podučavamo svoju djecu da vjeruju ono što svijet vjeruje, onda im ispiremo mozak. Kako je samo ironično da nameću svoju religiju bezazlenoj djeci i prisiljavaju ih da vjeruju u njihov svjetonazor bez pitanja.

Čega se sekularisti boje?

​Postoji nešto čega se sekularni svijet u ovoj debati izgleda boji. To nešto je jednostavno postavljanje pitanja. Vidite, sekularni svijet čini izvanredne korake kako bi spriječili djecu da ne dovode u pitanje evolucijski svjetonazor.

Evolucija se proglašava apsolutnom činjenicom. Ipak, svaki pokušaj da se evolucija kritički procijeni brzo se potiskuje. Mnogi se učitelji boje gubitka posla ukoliko bi kritizirali evoluciju ili razgovarali s učenicima o stvaranju. Sveučilišni profesori izbjegavaju spomenuti svoju zabrinutost u vezi evolucije zbog straha od gubitka radnog mjesta. Svaki pokušaj da nauče djecu kritičkom razmišljanju u vezi evolucijskih tvrdnji obično nailazi na salvu prijetnji, tužbi i opozicije.

Očito je da su oni koji aktivno promiču evoluciju kao činjenicu upravo ti koji žele isprati mozak vašoj djeci. Izgleda da žive u strahu od toga da ih djeca propituju u vezi evolucijskih ideja.

Ako je evolucija istina, zašto se toliki sekularisti boje što se uopće dovodi u pitanje? Zašto tako žestoko napadaju one koji ih propituju? Možda i dalje žele uvjeriti sami sebe da je njihov svjetonazor više od samo pustih želja – pokušavajući naći način da objasne kako su došli do ovdje bez Boga.

​Trebamo se obazreti na Kološanima 2,8:

„Pazite da vas tko ne odvuče mudroljubljem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na počela svijeta, a ne na Krista.“

Boje li se kršćani pitanja „zašto“?

Roditelji koji žele da njihova djeca upoznaju Isusa Krista kao Spasitelja i služe mu kao Gospodinu svojih života imaju veliku odgovornost. Ne samo da ih moraju naučiti da se pouzdaju u Boga i Njegovu Riječ, nego također moraju odgovoriti na mnoga pitanja.

Prva Petrova 3,15 kaže:

„Nego posvetite Gospodina Boga u srcima svojim; i budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas išće obrazloženje za nadu koja je u vama, ali s blagošću i strahom.“

Ne smijemo zazirati od pitanja naše djece. Zašto je Biblija istinita? Što s milijunima godina? Kako objašnjavaš dinosaure? Ako je Bog dobar, zašto postoji smrt i patnja? Gdje je Kain našao svoju ženu?

Davati djeci biblijske odgovore nije ispiranje mozga – daleko je od toga. Biblijski odgovori ih opremaju alatima da razumiju svijet i Boga koji ga je stvorio.

„Početak je mudrosti strah Gospodnji“ (Psalam 111,10).

Autor: Tommy Mitchell; Izvor: Biblija i znanost/answersingenesis.org