Lotova žena stup soli
Foto: Pinterest

Lot je bježao, a kćeri su ga u stopu slijedile. „A Lotova se žena obazre i pretvori se u stup soli“ (Postanak 19,26).

U Knjizi Postanka 19 stoji priča o uništenju Sodome i Gomore. Abrahamov nećak živio je u Sodomi sa svojom obitelji. Njegove su kćeri bile zaručene za lokalne muškarce.

Lot je sjedio kraj vrata Sodome, mjesta gdje su se obavljale financijske i pravne transakcije, kada su u grad ušla dva anđela. Lot ih je pozvao u svoju kuću kako bi odsjeli s njegovom obitelji.

Nakon vrlo burne večeri, anđeli su se pobrinuli da Lot, njegova žena i dvije kćeri napuste grad prije nego ga Bog uništi (Postanak 19,13).

Dok su bježali, anđeo ih je upozorio: „Bježi da život spasiš! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj! Bježi u brdo da ne budeš zatrt!“ (Postanak 19,17).

Lot je bježao, a kćeri su ga u stopu slijedile. „A Lotova se žena obazre i pretvori se u stup soli“ (Postanak 19,26). Ona je kaskala za njima. Ona se obazrla, okrenula se i gledala kako vatra pali sve što je smatrala vrijednim. Tada je i nju progutala.

I mi imamo slična upozorenja!

Hebrejska riječ „obazrijeti se“ znači više od samo pogledati preko ramena, to znači „obratiti pozornost, razmotriti, pridodati vrijednost“.

PROČITAJTE: Ako budete nastavili s OVIM, završit ćete kao Lotova žena

Pismo ne kaže je li njezina smrt bila kazna zato što je svoj stari život smatrala tako vrijednim da je oklijevala poslušati anđele ili je to bila posljedica njezinog oklijevanja da tako brzo napusti svoj život. Ili se previše identificirala s gradom – i tako mu se pridružila – ili nije u potpunosti poslušala Božju zapovijed tako da je umrla.

I mi smo sretni što primamo slična upozorenja. Poslanica Efežanima 4,22-24 nam govori da odložimo naše staro, prijašnje ponašanje te da se obučemo u novog čovjeka sličnog Bogu.

Slično, u Prvoj Ivanovoj poslanici 5,16, Ivan govori da namjerni grijeh može dovesti do smrti. Lotova žena nije mogla to prihvatiti. Ono što je odabrala cijeniti u svojem srcu dovelo je do toga da zgriješi, a to je dovelo do njezine smrti.

U Bibliji nije jasno opisano je li Lotova žena bila prekrivena soli koja je padala s neba zajedno sa sumporom ili je na njezino mrtvo tijelo tek kasnije kao prašina pala sol.

No zanimljivo je da ju se opisuje kao „stup“. Hebrejska riječ za „stup“ odnosi se na štit, tj. vojsku postavljenu kako bi nešto nadgledala i štitila.

Slika Lotove žene kako nadgleda i pazi na područje Mrtvog mora – gdje do dan danas nema života – vrlo je upečatljiv podsjetnik da se nikada ne pogledamo preko ramena ili na stranu od objave svoje vjere, nego da bez oklijevanja slijedimo Krista i da prebivamo u Njegovoj ljubavi (Luka 17,32).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ida U.