Molitva protiv koronavirusa
Foto: Freepik.com

Kao kršćani, dužni smo se ponašati odgovorno prema svome zdravlju i zdravlju naših bližnjih. Zato se trebamo ozbiljno pridržavati svih preporuka mjerodavnih u cilju prevencije i sprječavanja širenja koronavirusa.

Pozvani smo također na molitvu. Neka nam ova priložena molitva (izvadci iz Knjige zajedničkih molitava) bude smjernica za naše svakodnevne molitve u cilju prestanka ove ozbiljne epidemiološke situacije.

Pomoć je naša u imenu Gospodina! Koji je stvorio nebo i zemlju! Bože u pomoć nam priteci! Gospodine, pohiti da nam pomogneš!

Ne spominji se naših prijestupa, Gospodine Isuse, niti prijestupa naših otaca; ne kažnjavaj nas po našim grijesima. Poštedi nas, Dobri Gospodine poštedi svoj narod kojeg si otkupio svojom dragocjenom krvlju i milošću nas svojom očuvaj zauvijek.

Poštedi nas, dobri Gospodine. Jahve je naša utvrda

Psalam 46

Bog nam je zaklon i utvrda,
pomoćnik spreman u nevolji.
Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja,
kad se bregovi ruše u more.

Nek’ buče i bjesne valovi morski,
nek’ bregovi dršću od žestine njihove:
s nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Rijeka i rukavci njezini vesele grad Božji,
presveti šator Višnjega.
Bog je sred njega, poljuljat se neće,
od rane zore Bog mu pomaže.
Ma bješnjeli puci, rušila se carstva,
kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
s nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Dođite, gledajte djela Jahvina,
strahote koje on na zemlji učini.
Do nakraj zemlje on ratove prekida,
lukove krši i lomi koplja, štitove ognjem sažiže.
Prestanite i znajte da sam ja Bog,
uzvišen nad pucima, nad svom zemljom uzvišen!
S nama je Jahve nad vojskama,
naša je utvrda Bog Jakovljev!

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen!

VIDI OVO: Zabrinuti ste zbog koronavirusa? Ova molitva vam može pomoći

Pomolimo se:

Svemogući i milostivi Bože, kome jedinome pripadaju pitanja života i smrti; u ovo vrijeme ozbiljne bolesti (koronavirusa) utječemo se k tebi za pomoć.

Izbavi nas, usrdno te molimo, iz ove nevolje; podari snagu i vještinu svojim slugama u liječenju; blagoslovi sredstva za izlječenje i podaj da, vidjevši kako je krhak naš ovozemaljski život, možemo prikloniti svoja srca tvojoj nebeskoj mudrosti koja vodi u život vječni; po Isusu Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: Ipaprkc.org

Molitva za druge prigode pročitajte na ovom linku!