Načela spolne čistoće
Foto: Canva

Nekima će koji Božju volju traže već dulje vrijeme ovo biti očigledno. ”Ovo je, naime, volja Božja: vaše posvećenje” (1 Sol 4,3-7).

Bog želi da svaki vjernik bude posvećen. Što znači ”posvećen”? Umjesto te riječi koristit ćemo riječ ”čist”. Pavao govori o praktičnoj čistoći i daje četiri načela.

Suzdržavaj se od bludnosti

Drži se daleko od seksualnog grijeha. Ne piše da izbjegavamo seks; kaže da se trebamo čuvati od seksualnog grijeha. Naravno, to znači da se ne smijemo upuštati u seksualna djela koja su pogrešna.

To također znači da trebamo ostati podalje od takvih stvari. Neki kršćani koji ni u snu ne bi činili takve stvari sjede i gledaju ne druge kako to čine ili čitaju o njima u nekoj knjizi,  a onda to nazivaju razbibrigom. Ne smijemo imati udjela u tim stvarima.

Nisam licemjerni čistunac: mislim da je seks predivna stvar. Bog ga je zamislio. Ako ga je On zamislio, onda je dobar. Međutim, Boga ga je osmislio za ljepotu bračnog odnosa i nigdje drugdje. Osoba koja misli da može varati Boga i uživati u vanbračnom seksu vjeruje đavlovoj laži.

Apsurdno je da mlada osoba (ili bilo tko drugi) koja živi u seksualnoj nečistoći kaže: ”Bože, pokaži mi svoju volju.” Takva osoba ne čini ono što ovaj odlomak Pisma kaže da je Njegova volja. Zašto bio joj Bog otkrio svoju daljnju volju?

Bježi od nemoralnog seksa. To je jednostavno načelo. Netko će neminovno postaviti pitanje: ”Koliko daleko?” Dovoljno daleko da budeš čist. Posvećen. U cijelosti odvojen za Boga.

Kažem li da se ne smiješ držati za ruke s osobom koju voliš? Ne radi se o tome. Želim li reći kako se ne smijete poljubiti? Ni o tome ne govorim. Biblija kaže: ”Sve mi je dopušteno, ali sve nije korisno. Sve mi je dopušteno, ali ja neću ničemu robovati” (1 Kor 6,12). Možeš biti blagoslovljen od Boga samo dotle dok kontroliraš što činiš za Njegovu slavu. Kada požuda kontrolira tebe, prešao si granicu. To je jednostavno načelo.

Kontroliraj svoje tijelo

Drugo načelo koje se tiče praktične čistoće izraženo je u 1 Solunjanima 4,4: ”da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju”. U grčkom postoje dva moguća značenja riječi tijelo­: ”žena” ili ”tijelo”. U ovom surječju, smatram da znači ”tijelo”. Pavao zapravo kaže da trebamo kontrolirati svoje tijelo. To je čistoća.

Svoje tijelo moramo držati u podložnosti kako bismo bili sigurni da častimo Boga. To uključuje kontroliranje našeg odijevanja i onoga što činimo s našim tijelom. Ovo načelo pokriva cijelo područje tjelesnih požuda, a ne samo stvari koje se tiču seksa. Netko može obeščastiti Boga time što se odijeva tako da može privući pozornost na sebe.

Proždrljivost također stavlja čovjeka u položaj u kojem obeščašćuje Boga i počinja grijeh, jer je svima jasno da proždrljivac ne može kontrolirati svoju želju za jelom. Ništa što ugađa tijelu do te mjere da obeščašćuje Boga ne može imati mjesta u Božjoj volji.

Foto: Nikos Avdikos/Flickr

Obuzdaj svoje strasti

Kršćanin ne smije živjeti u ”žudnjama strasti (zla želja koja ima veze sa seksualnim stvarima) kao narodi (pogani) koji ne upoznaju Boga” (1 Sol 4,5 – Djaković). Što to Pavao kaže? Ne ponašaj se kao ostatak svijeta – njih vode njihove strasti.

Jedanput mi je jedna šesnaestogodišnja gospođica došla s očima prepunim kotrljajućih suza. Rekla mi je: ”Johne, ne mogu više. Ubit ću se.” Upitao sam je zašto i odgovorila mi je: ”Od svoje trinaeste godine sam bila s tolikim mnogim dečkima da se više ne mogu pogledati u ogledalo.” Sjeli smo i razgovarali o Božjoj ljubavi i potpunom oproštenju. Ta je tinejdžerica pozvala Isusa u svoj život. Kasnije su njezine oči zaiskrile kroza suze kada je rekla: ”Znaš što? Osjećam da mi je oprošteno.” Uvjerio sam je da jest. Otišla je s toga mjesta više ne živjeti u bijedi, nego u upravljanju svojih čežnji ka nebeskim stvarima.

Jedna od velikih, oslobađajućih stvari u kršćanstvu je to što vas ono vadi iz bijede i uzdiže gore. Ostani gore! Ne ponašaj se poput bezbožnika.

Ophodi se pošteno prema drugima

Nitko ne smije ”prelaziti ni varati brata svojega” (1 Sol 4,6 – Vrtarić) ni u čemu. Drugim riječima, nemoj iskorištavati ljude.

Neki ljudi vrše pritisak na druge kako bi dobili što žele. Neki ljudi iskorištavaju druge na seksualan način kako bi udovoljili vlastitim željama. Drugi iskorištavaju ljude na poslovan način. Postoji mnogo načina na koje se netko može iskoristiti. Nemojte to činiti ”jer se Gospodin osvećuje za sve ovo”.

Možda ćeš reći: ”Ne sviđaju mi se ova pravila. Bog je tako uskog razmišljanja.” Tada je osmi stih baš za tebe: ”Stoga, koji prezire ove zapovijedi, ne prezire čovjeka, nego samoga Boga, koji vam daje svoga Duha Svetoga.” Ako krivo postupaš prema ljudima, tada zapravo krivo postupaš prema Bogu i prezireš ga.

U sedmom stihu Pavao sažima sve što smo rekli: ”Bog nas uistinu nije pozvao k nečistoći, nego k posvećenju.” Božji poziv – Božja volja – je da budemo posvećeni, sveti, čisti.

Autor: John MacArthur; prema poglavlju iz knjige ”Pronađena Božja volja” (TBA Krapina)