Umjesto da pokušamo otkriti tko će biti Antikrist, trebamo proučavati kakav će on biti. Salomon je bio potpuni narcis, a takav će biti i Antikrist.

Stari zavjet pokazuje puno ”najava” o Mesiji: Adam, Izak, Mojsije, David. Većina kršćana bi pomislila kako na taj popis pripada i Salomon. Zasigurno bi netko poput njega ujedinio kršćane i Židove, kaže pisac i pastor Mark Blitz.

No u svojoj najnovijoj knjizi ”Dekodiranje Antikrista i Posljednjih vremena: Što Biblija kaže i što budućnost krije”, Blitz piše kako naše uobičajeno shvaćanje Salomona uključuje koliko je on bio mudar, poznat, njegovo nevjerojatno bogatstvo i koliko je Izrael bio razvijen za vrijeme njegove vladavine.

„No ako pogledamo pobliže na detalje iz Pisma mogli bismo pronaći da smo bili prevareni“! kaže Blitz. „Nije li Salomon donio mir na Srednji Istok? Jest. Taj mir omogućio mu je da postigne velike stvari, kao što je bila izgradnja hrama. No zbog čega je nakon toga za Izrael sve krenulo nizbrdo? Vjerujem da je razlog tomu što je Salomon kompromitirao Riječ Božju za mir“.

„Antikrist je biti jednako prijevaran“, nastavlja Blitz. „Svijet će vapiti za mesijom poput kralja Salomona kako bi riješio probleme Srednjeg Istoka. No osobno vjerujem da će se Antikrist pojaviti na načine koji će nalikovati kralju Salomonu.

Na primjer, Salomon je imao apsolutnu moć, svo bogatstvo i svu slavu kako bi njima unaprijedio kraljevstvo Božje. No on je odabrao unaprijediti svoje kraljevstvo. Kao što piše u Ezekielu 28, 1-7, nakon što je prikupio bogatstvo za sebe dopustio je da njegovo srce postane uobraženo“.

„Bog je u Tori dao određene upute za izraelskog kralja“, kaže Blitz. „Bog je od kralja očekivao više kako kralj sebe ne bi gledao kao na važnijeg od ostalih i kako se ne bi okrenuo od Božjih zapovjedi, kao što piše u Ponovljenom Zakonu 17. Zasigurno Salomon ne bi smatrao kako je on iznad zakona, ne bi li“?

PROČITAJTE: 6 znakova pojave Antikrista

Blitz ističe neke od prijevara koje je učinio Salomon.

1. Salomon je umnožio konje i bio je trgovac oružjem.

Prema Ponovljenom zakonu 17, 16 Bog je zahtijevao da kralj ne povećava svoj broj konja niti da potiče narod da se vrati u Egipat kako bi povećao broj konja. Ipak, čitamo u 1. Kraljevima 4, 26: „Salomon je imao četrdeset tisuća konja za kola svoja i dvanaest tisuća konja za jahanje“. Nakon toga 27. stih kaže da je preko svojih agenata on te konje i bojna kola poslao svim hetitskim i sirijskim kraljevima. Salomon se ponašao kao trgovac oružjem i prodavao je oružje izravno izraelskim neprijateljima.

2. Salomon je imao više žena i ženio je strankinje.

Ponovljeni zakon 17, 17 kaže kako kralj ne smije sebi umnažati broj žena. Ipak, u 1. Kraljevima 11, 3 piše: „Imao je sedam stotina kneževskih žena i tri stotine inoča. Njegove su žene zavodile njegovo srce“.

Salomon je ženio i strankinje što je Bog zabranio. Prema svojoj mudrosti, koji bi mogao biti bolji način da se osigura mir nego ženidba kćeri stranih kraljeva? No to je bilo izravno kršenje Božjih zapovjedi. On je postigao mir, ali po visokoj cijeni. Kako će Antikrist postići mir? Hoće li to biti u skladu s Božjim Zakonom ili preko političkih sredstava?

3. Salomon je umnožio srebro i zlato.

U svome upozorenju u Ponovljenom Zakonu 17 Bog je rekao Izraelcima da njihov kralj ne smije ”uvelike umnožiti srebro i zlato za sebe”. Ipak, u 1. Kraljevima 10, 22 piše kako je Solomon imao flotu brodova koja je svake tri godine dovozila zlato srebro, bjelokost, majmune i paunove.

1. Kraljevima 10, 25 kaže kako je sve što je dolazilo Salomonu dolazilo određenom brzinom. U jednoj godini je masa zlata iznosila 666 talenata (stih 14); čovjek povezan mudrošću i brojem 666. Broj 666 se u Bibliji spominje samo dvaput; jednom kada se govori o Salomonovom zlatu i mudrosti i jednom kada se govori o Antikristu.

4. Umjesto da ih je uništio, Salomon je izgrađivao poganske oltare.

Ponovljeni zakon 7, 5 naglašava kako je Izraelcima bilo zapovijeđeno da unište oltare svojih neprijatelja, slome njihove svete toteme, spale drvene ikone i uklesane prikaze. No u 1. Kraljevima 11 vidimo kako je Salomon izgradio „uzvišicu Kemošu, sramoti Moaba, na gori istočno od Jeruzalema, i Milkomu, sramoti Amonaca“. Osmi stih kaže kako on to sve „učini za sve svoje žene tuđinke, koje su prinosile kad i žrtve svojim bogovima“.

„Salomon je zadobio slavu, moć i bogatstvo, no svejedno je svoj život smatrao potraćenim, uključujući i gradnju hrama“, rekao je Blitz. „Tako je bilo jer je osjetio da se sve okretalo oko njega! On je morao biti najveći narcis“.

„Je li ovo vrsta kralja kojeg svijet traži kako bi donio mir na Srednjem Istoku?, nastavlja. „Nije neobično što će mnogi biti prevareni. Umjesto da pokušamo otkriti tko će biti Antikrist, mi trebamo proučavati kakav će on biti. Salomon je bio potpuni narcis, a takav će biti i Antikrist. Vjerujem kako će se povijesni obrasci ponoviti i u drugim aspektima. Netko tko izgleda mudriji od svih drugih će pokušati ostvariti lažni mir tako što će ući u bezbožni savez sa svim stranim narodima.

On će pokušati dobiti zemlju za dogovor o miru u Izraelu, misleći kako je mudrije ”presjeći dijete na pola” i stvoriti dva naroda dok dvije skupine ljudi svojataju izraelsku zemlju kao svoju. To će samo rezultirati u ubijanju djeteta koje je živo! Ne smijemo biti prevareni“.

Izvor: Charisma News; Prijevod: Ivan H.