Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje.” (Iv 15,13) To je najveća žrtva ljubavi koju je Isus podnio za svakoga od nas.

Ljubav na koju trebamo i možemo odgovoriti samo ljubavlju, put koji nas vodi prema vječnom životu u Kraljevstvu Nebeskom i istina koja nas oslobađa.