Duh Sveti pomaže u molitvi
Foto: Pixabay

Stoljećima je povijest Božjeg naroda dokazivala povezanost Duha Svetoga i molitve. Spurgeon je rekao: ”Molitva je umjetnost kojoj nas jedino Duh Sveti može poučiti. On je darovatelj sve molitve.” E. M. Bounds je vjerovao: ”Tajna slabih molitava na svim mjestima leži u nedostatku Božjega Duha u Njegovoj moći.”

Moraš biti ispunjen Duhom i živjeti po Duhu, ukoliko želiš pobjeđivati u molitvi dok zastupaš. Biti ispunjen Duhom znači nalaziti se pod Njegovom upravom, jer jedino On može osposobiti za učinkovit život molitve.

”Svakovrsnom se prošnjom i molitvom u svakoj prigodi i Duhu molite. Poradi toga i bdijte, sa svojom ustrajnošću i molitvom, za sve svete” (Ef 6,18). ”Molite u Duhu Svetome” znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. Onaj koji proniče srca, zna koja je želja Duha – da se On po Božjoj volji zauzima za svete.” (Rim 8,26-27) ”Imamo pristup ka Ocu po Duhu” (Ef 2,18).

Sveti Duh je veliki Osposobitelj na tom svom zadatku. Njegov najveći zadatak u životu kršćanina jest da ga osposobi, da bi mogao moliti onako kako treba moliti. Moljenje time postaje istinsko suradništvo sa Svetim Duhom. Bdjeti i moliti zahtijeva veliku osjetljivost na Svatoga Duha – Njegovo ispitivanje, Njegovo nukanje, Njegov način djelovanja. Održavanje duhovne budnosti će ti pomoći da živiš u Duhu, hodiš u Duhu i moliš u Duhu. Na taj ćeš način iskustveno doživjeti Njegov um i Njegove želje.

Autor: Wesley L. Duewel