Nebo i zemlja će uminuti

Biblija nas konstantno upozorava da ovaj svijet neće trajati zauvijek. “Nebo će i zemlja uminuti, ali riječi moje ne, neće uminuti,” rekao je Isus u Mateju 24,35.

Njegova izjava je bila u kontekstu proročanstava zadnjeg vremena i vječne prirode Isusovih riječi: “ali riječi moje ne, neće uminuti.” Ovo znači da je mudrije vjerovati Isusu nego bilo čemu drugom na svijetu.

Isus također govori o prolaznosti neba i zemlje u Mateju 5,18. U Otkrivenju 21,1, Ivan piše o novom nebu i novoj zemlji koje će vječno trajati, vidjevši da “prvo nebo i prva zemlja uminu” (i u Izaija 65,17 i 2. Petrova 3,13).

“Uminuti” znači nestati ili prestati postojati. Ovo se odnosi na fizičko nebo i zemlju – materijalni svijet i sve što je u njemu – ali ne i na duše koje su prebivale u tim mjestima. Pismo je jasno u vezi toga da će ljudi postojati i kad trenutnog materijalnog svijeta ne bude bilo, neki će biti u vječnom blaženstvu, a neki u vječnom jadu, i da će sadašnji svijet biti zamijenjen drugim, koji nikad neće upoznati štetan utjecaj grijeha.

VIDI OVO: 10 sigurnih znakova posljednjeg vremena

Uništenje zemlje i neba

Način na koji će ovaj sveti biti uništen je otkriveno u 2, Petrovoj 3,10: “Kao tat (lopov) će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti …” (ovdje je to 10. i 12. stih, ali nikako ih ne mogu zajedno uklopiti, a čini mi se da je u 10. sve rečeno). U Noine dane, svijet je bio uništen vodom, ali je Bog obećao da neće više slati globalne poplave (Postanak 9,11). U Dan Gospodnji, svemir će biti uništen vatrom.

Prorok Izaija je također prorekao uništenje zemlje i neba. “Raspade se sva vojska nebeska. Nebesa se sviše kao knjiga i pada sva njihova vojska k’o što lozov list otpada, k’o što se trusi lišće Smokovo.” (Izaija 34,4). Gospodin uvjerava svoj narod da iako nebo i zemlja prolaze, Njegovo spasenje je sigurno: “K’o dim će se rasplinut ‘nebesa, zemlja će se k’o haljina istrošit’, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.” (Izaija 51,6).

Znajući da će nebo i zemlja proći, možemo imati valjanu točku gledišta u životu. Ovaj svijet nije naš dom. “Iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva” (2. Petrova 3,13).

Isus nam govori da imamo ispravne prioritete: “Ne zgrće sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rđa nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu. Zgrće sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rđa ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.” (Matej 6.19-20). Petar nakon što nas je podsjetio raspadljivo prirode ovog svijeta, kaže, “Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru” (2. Petrova 3,14).

Izvor: Gotquestions.org; Prijevod: Ivana R.