Crkve u kojima su se nekada skupljale na stotine kršćana se ruše kako bi se od njih napravile džamije.

U Nizozemskoj ruše crkve

Islamisti su u rujnu 2015. godine uništili posljednju Katoličku crkvu u Jemenu. Skupina maskiranih, naoružanih napadača, te srijede, zapalili su crkvu sv. Josipa u Adenu. Prema dostupnim izvorima čini se da je tada uništena posljednja katolička crkva u toj zemlji. I to je vijest koju su svi mediji prešutjeli. O iskorijenjenim kršćanima u jednoj zemlji.  Tamo su dakle iskorijenili sve što su mogli i ne, oni nisu stali.

I dok svijet zahvaća ludilo aktivizma prema Vladama, ideja pokoravanja Europe neometano se nastavalja. I nekadašnja isusovačka crkva posvećena sv. Ignaciju u centru Amsterdama postala je džamija. I to ne bilo kakva nego simboličnog imena (Fatih džamija) što znači osvajačeva džamija.

Iako je poruka osvajačke džamije posve jasna, još uvijek nitko ne reagira na ono što nam se događa pred očima. Da je Europa u osvajačkom ratu pokazuju plodovi koji su  rušenje na tisuće katoličkih crkvi diljem Europe i uzdizanje džamija. Zabrana kršćanske simbolike i uzdizanje islama.

Crkva sv. Ignacija koja je pretvorena u džamiju već ima svoju povijest prognanika.  Tek je 1929. sagrađena u tipičnom stilu toga vremena, a bila je zabranjena i često proživljavala krvave progone, vođena u u ilegali.

Isusovačka crkva ulici Rozengracht u centru Amsterdama zauzima duljinu cijelog jednog bloka zgrada i nekada je mogla primiti i do 600 vjernika. Moćni tornjevi visoki su preko 40 metara.

Foto: Dnevno.hr
Foto: Dnevno.hr

Malim koracima tijekom godina katolici u Nizozemskoj su uništavani, sve dok njihovu crkvu nije preuzela zaklada, Fatih Amsterdam koja je očito raspolagala velikim sredstvima, ali je također dobivala i državnu potporu i koja ju je pretvorila u džamiju, piše Dnevno.hr.