Što Biblija kaže o ogovaranju, klevetanju i prepričavanju priča?

‘Ne raznosi klevete među svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega. Ja sam Gospodin Bog!’ Levitski Zakonik 19:16

‘Gospodine Bože, tko smije prebivati u šatoru Tvome, tko li stanovati na svetoj gori Tvojoj? Onaj samo tko živi čestito, koji čini pravicu, i istinu iz srca zbori, i ne kleveće jezikom; koji bližnjem zla ne nanosi i ne sramoti susjeda svoga…’ Psalam 15:1-3

‘Lažljive usne kriju mržnju, a tko klevetu širi, bezuman je! Obilje riječi ne biva bez grijeha, a tko zauzdava svoj jezik, razuman je.’ Mudre Izreke 10:18, 19

‘Bezbožnik ustima ubija svoga bližnjega, a pravednici se izbavljaju znanjem.’ Mudre Izreke 11:9

‘Nerazumnik prezire svoga bližnjega, dok čovjek uman šuti. Tko s klevetom hodi, otkriva tajnu, a čovjek pouzdana duha čuva se.’ Mudre Izreke 11:12, 13

‘Riječi opakih pogubne su zamke, a pravedne izbavljaju usta njihova.’ Mudre Izreke 12:6

‘Bezočnik pripravlja samo zlo i na usnama mu je oganj plameni. Himben čovjek zameće svađu i klevetnik razdor među prijatelje.’ Mudre Izreke 16:27, 28

‘Tko se ruga siromahu, podruguje se Stvoritelju njegovu, i tko se veseli nesreći, ne ostaje bez kazne.’ Mudre Izreke 17:5

‘Tko prikriva prijestup, traži ljubav, a tko glasinu širi, razgoni prijatelje.’ Mudre Izreke 17:9

‘Bezumnikove se usne upuštaju u svađu i njegova usta izazivlju udarce. Bezumnomu su propast vlastita usta i usne su mu zamka životu. Klevetnikove su riječi kao poslastice: spuštaju se u dno utrobe.’ Mudre Izreke 18:6-8

‘Bolji je siromah koji živi u nedužnosti nego čovjek opakih usana i k tomu bezuman.’ Mudre Izreke 19:1

‘Tko okolo kleveće, otkriva tajne: zato se ne miješaj s onim komu su usne uvijek otvorene.’  Mudre Izreke 20:19

‘Otjeraj podsmjevača i prestat će svađe i nestat će nesloga i pogrda.’ Mudre Izreke 22:10

‘Kad si u parbi s bližnjim svojim, ne otkrivaj tuđe tajne, da te ne izgrdi tko čuje i da ti se kleveta ne vrati.’ Mudre Izreke 25:9, 10

‘Sjeverni vjetar donosi dažd, a himben jezik srdito lice.’ Mudre Izreke 25:23

‘Kad nestane drva, oganj se gasi, i kad više nema klevetnika, prestaje svađa. Ugljen je za žeravnicu i drvo za oganj, a svadljivac da raspaljuje svađu. Klevetnikove su riječi kao slastice: spuštaju se u dno utrobe. Srebrna gleđa preko zemljana suđa: laskave usne i opako srce.’ Mudre Izreke 26:20-23

‘Ne ogovarajte, braćo, jedni druge! Tko ogovara ili sudi brata svoga, ogovara i sudi Zakon. A sudiš li Zakon, nisi vršitelj nego sudac Zakona. Jedan je Zakonodavac i Sudac: Onaj Koji može spasiti i pogubiti. A tko si ti da sudiš bližnjega?’ 1 Ivanova 4:11,12

‘Ubacimo li uzde u usta konjima da ih sebi upokorimo, upravljamo i cijelim tijelom njihovim. Evo i lađa: tolike su i silni ih vjetrovi gone, a neznatno ih kormilo upravlja kamo kormilarova volja hoće. Tako i jezik: malen je ud, a velikim se može ponositi. Evo: kolicna vatra koliku šumu zapali! I jezik je vatra, svijet nepravde. Takav je jezik među našim udovima, kalja cijelo tijelo te, zapaljen od pakla, zapaljuje kotač života. Doista, sav rod zvijeri i ptica, gmazova i morskih životinja dade se ukrotiti, i rod ih je ljudski ukrotio, a jezik – zlo nemirno, pun otrova smrtonosnog – nitko od ljudi ne može ukrotiti. Njime blagoslivljamo Gospodina i Oca, njime i proklinjemo ljude na sliku Božju stvorene: iz istih usta izlazi blagoslov i prokletstvo. Ne smije se, braćo moja, tako događati! Zar vrelo na isti otvor šiklja slatko i gorko? Može li, braćo moja, smokva roditi maslinama ili trs smokvama? Ni slan izvor ne može dati slatke vode.’ Jakovljeva 3:3-12