Ovo je ljubav koju Bog mrzi

Jednako jasno kao što je Bog zapovjedio: ”Ne ukradi”, ”Ne ubij” i ”Ne učini preljuba”, ovdje kaže: ”Nemojte ljubiti ni svijeta ni onoga što je u svijetu!” Ovaj imperativ ne ostavlja mjesta za pregovore.

Što točno znači ”svijet? Biblija raznoliko koristi nazvi svijet (kosmos). Prvo, to se odnosi na fizički planet, dakle, na planine, rijeke, stabla, plaže i oceane. Drugo, svijet se koristi u odnosu na gomilu ljudi koji žive na našem planetu. Biblija kaže: ”Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni” (Iv 3,16). Treće, svijet se odnosi na lažne filozofije, ideologije, vrijednosti, načine življenja i religije koje postoje neovisno o Bogu i protive Mu se. Pod Sotoninim upravljanjem, spašeni čovjek stvara svoja bezbožna pravila, uspostavlja svoje humanističke vrijednosti i traži da sebi ugodi neovisno o Bogu.

Martyn Lloyd-Jones definira svijet kad piše: ”To mora značiti organizaciju i misao i perspektivu čovječanstva koje ignorira Boga i ne priznaje ga kao Boga, te koje vodi život neovisan o Bogu, život koji se zasniva na ovom i samo na ovom svijetu. Drugim riječima, to znači tipičnu vrstu života koju danas vodi prosječna osoba koja nema misli o Bogu, nema vremena za Boga, osoba koja razmišlja samo o ovome svijetu i ovome životu, koja razmišlja u okvirima vremena i koju vode određeni nagoni i želje. To je cijeli pogled na život koji isključuje Boga.”

Sve u vezi trenutnog svjetskog sustava protivi se Bogu i djeluje neovisno o Njemu. Čovjekocentrično, humanističko gledište vlada ovim svijetom držeći čovjeka u središtvu, a Boga ponižava dajuću mu manju, potčinjenu ulogu ili ga sasvim izostavlja.

Iz ove kozmičke pobune protiv Boga stoji um Sotone, kneza ovoga svijeta (Iv 12,31), boga ovoga svijeta (2. Kor 4,4) i gospodara zračnog kraljevstva (Ef 2,2). On cijeli svijet drži pod svojom vlašću. Biblija kaže: ”Sav je svijet u vlasti Zloga” (1. Iv 5,19). Drugim riječima, on u rukama ima sav svijet. On je autor svih svjetskih laži, urotnik koji stoji iza svih svjetskih ubojstava i nasilja te sila iza svih svjetskih prijestolja, a pritom drži sve nevjernike u svojoj mreži da vrše njegovu volju (2. Tim 2,25-26).

Voljeti svijet znači tražiti njegov pljesak, usvojiti njegove vrijednosti, čeznuti za njegovim užicima i slijediti njegove filozofije. Iako možemo cijeniti stvari ovoga svijeta, koristiti ih, kupovati, prodavati i gledati, ne smijemo ih voljeti. Naprotiv, trebamo voljeti Boga. Kad živimo za svjetske stvari, srce nam je okrenuto od posvećenosti Bogu.

Dok su oni u svijetu obuzeti stjecanjem stvari, istinski kršćani na pravi način gledaju na njih. Naša osnovna težnja je Božje kraljevstvo (Mt 6,33). Možemo posjedovati stvari, ali one nikada ne smiju posjedovati nas.

Autor: Stephen Lawson; prema poglavlju iz knjige ”Savršeno sigurni” (TBA Krapina)