Ovo znači biti kršćanin, sve drugo je laž!

Priča o dobrom Samarijancu Božji je način da nam pokaže kako ljubiti svoga bližnjeg. Znate li vi uopće da je dobar Samarijanac slika kršćanina koji živi obilnim životom? On je bio jedini koji je imao potrebna sredstva da pomogne povrijeđenom čovjeku kojeg su razbojnici ostavili da iskrvari i umre nakon što su ga opljačkali i prebili.

Svećenik je sigurno imao sućut. Možda je i zaplakao nad povrijeđenim čovjekom. Ali on je morao poći dalje jer je bio siromašan, bez ijednog novčića. On nije imao ništa na raspolaganju.

Levit je možda zaključio da će pojuriti cestom i pronaći nekog drugog da pomogne. Možda će sa suprotne strane naići netko te će mu reći: ”Molim te, oko tri kilometra odavde s lijeve strane leži čovjek koji krvari. Žrtva je oružane pljačke. Vidi što možeš učiniti.”

Ali dobri Samarijanac je imao ono što je bilo potrebno! Dok su svećenik i Levit išli pješice, on je jahao. Sa sobom je imao vino, ulje, zavoje. Znao je i gdje je najbliži hotel. On je imao sredstva! Pomast. Znao je podvezati žile. Imao je konja. I neograničen račun u banci. ”Brini se za njega … pa ako što više potrošiš, ja ću ti na povratku platiti.” Poslušajte dobrog Samarijanca u gostionici: ”Dobro se brini za njega. Nije važno koliko košta. Ja ću podmiriti trošak.”

To je ono što nam Bog pokušava pokazati – da mi imamo sva sredstva koja su nam potrebna da bismo živjeli u izobilju i ljubili savršeno. Mi se suočavamo sa svijetom ne kao duhovni siromasi, već kao sinovi Kralja, jašući raskošno opremljeni da pomognemo svakom bližnjem koji trpi.

Ljubiti svoga bližnjega znači imati ono što je potrebno da bi mu pomogli. To nema nikakve veze sa sažaljenjem, savjetom, ljubaznošću i prijateljstvom. Gladnom čovjeku ne pomažete ako mu govorite da vam je žao ili da ćete postiti i moliti za njega. Pomažete mu ako ga nahranite.

Želite li se stvarno pokoriti Gospodnjoj zapovijedi da ljubite svoje bližnje kao samoga sebe? Onda nabavite nešto što im možete dati. Ne možete ljubiti svoje bližnje dok nemate ono što je potrebno da biste im pomogli.

Autor: David Wilkerson

NAJNOVIJE!