6 pokazatelja vjernikova rasta u milosti
Foto: Unsplash

Dopustite mi da uzmem zdravo za gotovo to da ne stavljamo pod znak pitanja stvarnost rasta u milosti i njegovu ogromnu važnost. Zasad nema problema. No sada želite znati kako bilo tko može otkriti raste li on u radosti ili ne?

Odgovorit ću na to pitanje tako što ću prvo raspoznati da mi vrlo loše prosuđujemo svoje vlastito stanje te da promatrači često bolje znaju kako smo od nas samih. No odgovorit ću dalje da nedvojbeno postoje određeni pokazatelji i znakovi rasta u milosti.

Svaki puta kada vidite te pokazatelje, vidite dušu u rastu. Sada ću nastaviti redom opisivati neke od tih pokazatelja.

1. Jedan pokazatelj rasta u milosti je povećana poniznost.

Čovjek čija duša raste svake godine osjeća sve više svoju bezvrijednost i grešnost.

On je spreman reći s Jobom: „Ja sam loš“.

S Abrahamom: „Ja sam prašina i pepeo“.

S Jakovom: „Ne zaslužujem ni najmanje od Tvojih milosti“.

S Davidom: „Ja sam crv“.

S Izaijom: „Ja sam čovjek nečistih usana“.

S Petrom: „Grešan sam čovjek, o Gospodine“.

(Job 40, 4; Postanak 18, 27; 32, 10; Psalam 22, 6; Izaija 6, 5; Luka 5, 8)

Nisam već savršen“!

Nisam dorastao pozivu apostola“.

Manji sam od najmanjih svetaca“.

Najveći sam od grešnika“.

(Filipljanima 3, 12; 1. Korinćanima 15, 9; Efežanima 3, 8; 1. Timoteju 1, 15)

Što je čovjek zreliji za slavu, to on više, poput zreog kukuruza, poginje svoju glavu. Što je sjajnije i jasnije svjetlo njegovog Evanđelja, to on više primjećuje nedostatke i slabosti svoga srca. Nakon obraćenja on bi vam rekao da ih vidi malo u usporedbi s time koliko sada vidi. Kako znati rastemo li u milosti? Tražite unutra i tražite povećanje poniznosti.

2. Još jedan pokazatelj rasta u milosti jest povećana vjera i ljubav prema našem Gospodinu Isusu Kristu.

Čovjek čija duša raste uviđa da svake godine u njemu prebiva sve više Krista i raduje se zbog toga što je Krist takav Spasitelj. Nema sumnje da je vidio puno u Njemu nakon obraćenja. Njegova vjera je utemeljena na posvećenju Kristovom i dala mu je nadu. No kako on raste u milosti tako vidi tisuće stvari u Kristu o kojima isprva nije nikada ni razmišljao.

Njegovu ljubav i moć.

Njegovo srce i namjere.

Njegove službe kao Zamjenika, Posrednika, Svećenika, Odvjetnika, Liječnika, Pastira i Prijatelja se pokazuju rastućoj duši na neviđene načine. Ukratko, čovjek otkriva potrebitost koju njegova duša ima za Kristom, od koje mu polovica uopće nije bila poznata. Kako znati raste li tko u milosti? Potražite ima li ta osoba povećano znanje i ljubav prema Kristu.

3. Još jedan pokazatelj rasta u milosti je povećana svetost u životu i ponašanju.

Čovjek čija duša raste svake godine sve češće nadvladava grijeh, svijet i Sotonu. On postaje oprezniji u vezi:

– svog temperamenta,

– svojih riječi i djela

Oprezniji je u vezi svog ponašanja u svakom odnosu u svome životu. Teži više tomu da sliči Kristu u svim stvarima i da slijedi Njegov primjer, da Mu vjeruje kao svome Spasitelju. On nije zadovoljan sa starim postignućima i prijašnjom milošću.

Zaboravlja na stvari koje su iza i ide prema naprijed prema stvarima koje su ispred njega, čime riječi „Više“! „Naprijed“! „Gore!“ postaju njegov moto. (Filipljanima 3, 13) Na zemlji on teži i žudi za time da njegova volja bude u cijelosti ujedinjena s Božjom voljom.

Na nebesima, najglavnija stvar kojoj teži, osim da bude pored Krista, je potpuna odvojenost od svakog grijeha. Kako znati raste li tko u milosti? Potražite ima li povećanu svetost.

4. Još jedan pokazatelj rasta u milosti jest povećana duhovnost okusa i uma.

Čovjek čija duša raste svake godine se sve više zanima za duhovne stvari. On ne zanemaruje svoje dužnosti u svijetu. On vjerno, savjesno i svjesno ispunjava svaku dužnost u svome životu, bilo kod kuće ili u vani. No stvari koje najviše voli su duhovne stvari. Zabave i rekreacije ovoga svijeta sve manje mjesta pronalaze u njegovom srcu. On ih ne osuđuje kao izričito grešne, niti kaže da će oni koji se njima bave ići u pakao.

On samo osjeća da ga one sprječavaju u tome da uživa u onome što voli zbog čega one imaju sve manji značaj u njegovim očima. Duhovni prijatelji, duhovna zanimanja, duhovni razgovori imaju sve veću važnost za njega. Kako znati raste li netko u milosti? Potražite pokazuje li povećanu duhovnost okusa.

5. Još jedan pokazatelj rasta u milosti je povećana ljubav za druge.

Čovjek čija duša raste je svake godine sve više ispunjeniji ljubavlju, ljubavlju za sve ljude, ali posebice ljubavlju prema svojoj braći. Njegova ljubav će se aktivno pokazivati u razmjeru rastuće ljubaznosti, truda oko drugih, dobrog ponašanja prema svima, velikodušnosti, empatije, promišljenog, nježnog srca i obzirnosti.

Njegova ljubav će se pokazivati pasivno, u rastućem nastojanju da bude strpljiv i blag prema svima, da se nosi sa provokacijama i ne zauzima za svoja prava, da pretrpi štetu umjesto da se svađa. Rastuća duša će dati sve od sebe da pokuša shvatiti ponašanje drugih ljudi, vjerovati svim stvarima i nadati se, sve do kraja.

Nema jasnijih pokazatelja od otpadanja od milosti i kretanja prema natrag od povećanog pronalaska krivca, upiranja prstom i pronalaska slabih točaka kod drugih. Kako znati raste li netko u milosti? Potražite pokazuje li povećanu ljubav prema drugima.

6. Još jedan pokazatelj rasta u milosti jest povećan žar i htjenje u pokušavanju činjenja dobrog drugima.

Čovjek koji zaista raste će svake godine pokazivati sve veće zanimanje u spasenje grešnika. Misije kod kuće ili u inozemstvu, trud svake vrste u širenju Evanđelja, pokušaji bilo kakve vrste da se proširi svjetlo Evanđelja i otkloni tama, sve te stvari će svake godine sve više dobivati na važnosti.

On se neće umarati čineći dobro samo zato što ne vidi da svaki trud rađa uspjehom. Neće manje mariti za napredak Kristove misije na zemlji kako postaje stariji iako će naučiti očekivati manje. Nastavit će raditi, bez obzira na rezultat. Davat će, moliti, govoriti, posjećivati u odnosu na svoj položaj i brojiti svoje riječi kao vlastitu nagradu.

Jedan od najsigurnijih pokazatelja duhovnog opadanja jest smanjeno zanimanje za duše drugih i rast Kristovog Kraljevstva. Kako znati raste li netko u milosti? Pogledajte na to pokazuje li povećano zanimanje za spasenje duša drugih.

Oni religijski ljudi koji ”visoko lete” i čije je jedino vrednovanje kršćanstva kao stanja neprestane radosti i ekstaze, koji vam govore kako su oni nadišli područja konflikta i poniznosti duše, nema sumnje da takvi ljudi pokazuju znakove onoga što sam opisao kao ”legalnost”, ”tjelesnost” i ”brigu za ropstvo”. Tome ne mogu pomoći. Ne kažem da je netko ovladao ovim stvarima. Samo želim da se moje tvrdnje shvate u ravnoteži s Pismom.

Čvrsto vjerujem da je ovo što sam napisao ne samo u skladu s Pismom, već da odgovara iskustvima najistaknutijim svecima svakog doba. Pokažite mi čovjeka kod kojeg se ovih šest pokazatelja može pronaći. On je čovjek koji može dati zadovoljavajući odgovor na pitanje: „Rastemo li?“ Takvi su najpouzdaniji pokazatelji rasta u milosti. Hajde da ih pažljivo istražimo i razmotrimo ono što mi sami znamo o njima.

Autor: J. C. Ryle; Prijevod: Ivan H.; iz knjige ”Svetost”