Poruka onima koji nisu u braku i nemaju djece

Možda prolazite kroz teške trenutke i zato je ovo poruka onima koji još nisu u braku i nemaju djece.

Prilično razumijem bol koju osjećaju samci, i dosta razmišljam o tome kako kao kršćanka trebam gledati na brak i svoj samački život. Vjerujem da postoje mnogi koji su radi toga tužni.

Bračni život i djeca dio je svakog ljudskog bića (to je aspekt ljudskosti koji igra ključnu ulogu u društvu kroz vrijeme; koji je Bog stvorio kako bi nas naučio o jedinstvu Krista i Njegove Crkve; koji doprinosi našem posvećenju itd.) – a dano nam je za naše dobro i Njegovu slavu, ali to ne znači da osoba koja nije dio toga nije u potpunosti ljudsko biće, niti da je iznevjerila Boga ako ne uđe u brak i nema djece (osim ako osoba prezire te stvari). Bog jedne zove na jedno, a druge na nešto drugo. Razumijem bol onih koji nisu u braku i nemaju djece (vjerujte mi), ali to ne znači da trebam umanjivati ulogu koju imamo u čovječanstvu.

Problem naše današnje kulture je umanjivanje vrijednosti braka i djece. U vrijeme kada kultura obezvređuje brak i djecu, upravo je vrijeme kada Crkva treba govoriti o njihovoj velikoj vrijednosti kao Božje kreacije. To je vrijeme u kojem se nalazimo.

PROČITAJTE: Je li nam Bog dao obećanje braka?

Jesam li tužna što ne sudjelujem u tim stvarima? Apsolutno. No, te stvari, odlične kakve jesu, samo su sjena koja simbolizira ono što dolazi za nas kršćane – to jest naše sjedinjenje s Kristom u uskrsnuću, kada ćemo biti sjedinjeni s Njime zauvijek i uživati svoje mjesto u Njegovom tijelu vjernika. Istina, sada nemamo sjenu (brak i djecu), ali jednoga dana ćemo imati stvarnost. A to će biti mnogo, mnogo bolje od bilo koje sjene koja ukazuje na tu stvarnost u ovome životu.

No, iako smo radi toga tužni, častimo tu sjenu sada, umjesto da ju niječemo ili omalovažavamo (i zapravo, sama tuga ju časti, jer naša čežnja za time svjedoči o njezinoj dobroti i ljepoti), znajući da ćemo na kraju doživjeti potpuno ispunjenje. Bolje od većine znamo što znači čeznuti za njezinim ispunjenjem, i to razumijevanje čežnje jest nešto čime možemo doprinijeti Kristovom tijelu, budući da bismo svi trebali čeznuti za ispunjenjem umjesto da smo zadovoljni sadržajem sjene.

Nadam se da će ove riječi utješiti one kojima su potrebne.

Autorica: Amy K. Hall; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Str.org